A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế

Ngày 03/4/2024, Đoàn công tác Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu; Đại tá Ngô Thành Long, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu và các thành viên Hội đồng GDQP&AN Quân khu tham gia Đoàn công tác.

 Đoàn công tác Hội đồng GDQP&AN Quân khu kiểm tra tại Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế.

      

      Về phía Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế có Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQP&AN tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế, Giám đốc Trung tâm GDQP& AN Đại học Huế; Thượng tá Nguyễn Xuân Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế tiếp, làm việc với Đoàn.

 Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Quân khu chủ trì kiểm tra tại Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế.
Các thành viên Đoàn công tác Quân khu dự buổi kiểm tra tại Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế.

 

Nội dung kiểm tra được tiến hành toàn diện về công tác tổ chức, hoạt động của Trung tâm, gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức; nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm. Số lượng, chất lượng giảng viên, cán bộ quản lý; chất lượng cán bộ, giảng viên là sĩ quan biệt phái. 

Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu tưởng Quân khu phát biểu tại buổi kiểm tra.
Đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế
Giám đốc Trung tâm GDQP& AN Đại học Huế phát biểu tại buổi kiểm tra của Quân khu.
Các thành viên Đoàn công tác Quân khu dự buổi kiểm tra. ​​​​

 

Kết quả thực hiện liên kết môn học GDQP&AN theo quy định tại Thông tư liên tịch số 123 và Quyết định số 2861 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; kết quả thực hiện môn học GDQP&AN cho sinh viên tại Trung tâm. Nội dung thu, chi học phí và các khoản thu khác đối với sinh viên; công tác bảo đảm ăn uống học tập. Công tác tiếp nhận, đăng ký, quản lý, sử dụng súng AK hoán cải, trang thiết bị dạy học; trang phục dùng chung cho sinh viên. Công tác bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập; nhà ở, nhà ăn, biển bảng xây dựng chính quy; thực hiện chế độ sinh hoạt, học tập tập trung và rèn luyện sinh viên theo nếp sống trong môi trường quân sự.

Đại tá Đặng Xuân Thu, Trưởng phòng Dân quân Quân khu
triển khai nội dung kiểm tra của Hội đồng GDQP&AN Quân khu.
Các đại biểu dự buổi kiểm tra.

 

Thượng tá Nguyễn Xuân Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế báo cáo nội dung kiểm tra với Hội đồng GDQP&AN Quân khu.
Quang cảnh buổi kiểm tra tại Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế.

 

Qua kiểm tra cho thấy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác GDQP&AN; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Tổ chức biên chế, bố trí đội ngũ cán bộ, nhân viên được kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác GDQP&AN. Trung tâm đã chủ động phối hợp với các Trường Cao đẳng, Cơ sở giáo dục Đại học trên địa bàn để thực hiện liên kết môn học theo quy định Thông tư liên tịch số 123 (Hiện nay, Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế đã chủ động liên kết 21/21 Trường thành viên. Tốt nhất so với các Trung tâm trên địa bàn Quân khu).

 Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Quân khu thăm, động viên sinh viên đang học tập tại Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế.

 

Chất lượng dạy, học, đánh giá kết quả được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc. Năm học 2022 - 2023 và kỳ I năm học 2023 – 2024, Trung tâm đã tổ chức được 13 khóa đạt kết tốt; Đội ngũ giáo viên, giảng viên được quan tâm bồi dưỡng; cơ sở vật chất, giáo án bài giảng được đầu tư tương đối tốt; Thu, chi học phí theo đúng quy định. 

Sinh viên Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế huấn luyện các nội dung trong chương trình đào tạo.

 

Công tác quản lý, rèn luyện sinh viên về học tập tập trung tại Trung tâm có nền nếp; hệ thống biển bảng, dây giá xây dựng chính quy, cảnh quan môi trường được quan tâm đầu tư. Hiện nay, Trung tâm có đủ giảng đường, phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập và các loại vật chất, trang bị, mô hình học cụ phục vụ môn học cơ bản đáp ứng được theo yêu cầu nhiệm vụ môn học GDQP&AN. Cùng với đó, công tác bảo đảm nhà ăn, nhà bếp; sắp xếp kho tàng tương đối tốt; công tác đăng ký, quản lý vũ khí, trang thiết bị dạy học được triển khai theo đúng quy định.

 Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu và Đoàn công tác Quân khu
kiểm tra Kho quản lý quân trang của sinh viên tại Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế.

 

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn công tác Hội đồng GDQP&AN Quân khu đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm về chất lượng, phương pháp huấn luyện, giảng dạy của đội ngũ giáo viên; sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy chưa thực sự đồng bộ; nội dung thực hiện xã hội hóa, đảm bảo chế độ, chất lượng bữa ăn cho sinh viên còn bất cập.

 
 Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Quân khu truyền thụ kinh nghiệm cho sinh viên đang học tập tại Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế.

 

Kết luận nội dung kiểm tra, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu biểu dương những thành tích, kết quả của Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Tư lệnh Quân khu đề nghị Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động khắc phục các hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ đã được xác định: Trọng tâm là quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác GDQP&AN của các cấp.

 Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Quân khu đối thoại với các sinh viên Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế.
 
Đoàn công tác Hội đồng GDQP&AN Quân khu kiểm tra công tác đảm bảo bữa ăn cho sinh viên.

 

Tập trung kiện toàn, tổ chức biên chế đủ đội ngũ cán bộ, giáo viên; quan tâm, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Trung tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện đúng Thông tư liên tịch số 123 về quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục QP&AN; liên kết giáo dục QP&AN của các Trường Cao đẳng, Cơ sở giáo dục Đại học thực chất, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy định về bảo đảm chế độ tài chính, chế độ tiền ăn của sinh viên dân chủ, công khai, minh bạch.

 Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Quân khu kết luận nội dung kiểm tra tại Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế.

 

Tăng cường công tác đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị dạy học; bố trí đúng, đủ thiết bị, phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập đúng quy định, thống nhất, chính quy trong toàn đơn vị. Đồng thời, duy trì nghiêm túc chế độ ngày, tuần, quản lý, rèn luyện sinh viên chặt chẽ, nghiêm túc theo nếp sống Quân đội và môi trường quân sự.

                                                                     Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội