A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xử lý phù hợp, hiệu quả các tình huống quân sự, quốc phòng

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022, tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 và triển khai thực hiện chủ trương, quyết nghị của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ năm 2023.

Chú thích ảnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Chủ động tham mưu chiến lược không để bị động, bất ngờ

Năm 2022, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã xác định rõ phương hướng, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhất là tập trung khắc phục những khâu yếu, việc khó và thực hiện có hiệu quả ba đột phá để định hướng cho toàn quân thực hiện. Các cấp đã quán triệt, cụ thể hóa và có nhiều biện pháp, cách làm linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện, tạo được sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trên các lĩnh vực công tác.

Nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng được toàn quân duy trì thực hiện nghiêm. Các cấp chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến. Chỉ đạo ứng dụng thành tựu khoa học quân sự, công nghiệp quốc phòng, tổ chức thành công các cuộc diễn tập nâng cao sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thực hiện tốt chủ đề “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”. Công tác huấn luyện, đào tạo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm nội dung, chương trình. Huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, bộ đội sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí trang thiết bị có trong biên chế. Tổ chức hội thi, hội thao cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, thực chất, an toàn; thi đấu thể thao quốc gia, quốc tế, nhất là SEA Games 31, Army Games 2022, Giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN, Đại hội hội thể dục thể thao toàn quốc đạt nhiều thành tích xuất sắc. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đạt tiến bộ mới, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Các nhà trường quân đội tổ chức tuyển sinh chặt chẽ, coi trọng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, tích cực đổi mới nội dung, chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, liên thông bậc học, gắn nhà trường với đơn vị, chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên.

Toàn quân tiến hành sâu rộng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn quân. Công tác dân vận, chính sách có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả; các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân được chăm lo xây dựng vững mạnh, có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, ý nghĩa. Tích cực tham gia hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, song phương và hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; củng cố lòng tin, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội trên trường quốc tế...

Năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. 

Tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội. Điều chỉnh bố trí lực lượng phù hợp với tiến trình điều chỉnh tổ chức quân đội. Hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch không gian biển quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước...

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương. Triển khai Đội Công binh số 2, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đi làm nhiệm vụ tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Hoàn thành có chất lượng tổng kết Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo; triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Đề án xây dựng Trung tâm điều phối quốc gia về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Luật Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh

Chú thích ảnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong năm 2022; nhấn mạnh những kết quả đạt được trong năm 2022 có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan; trong đó sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước là nhân tố quyết định; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương có ý nghĩa rất quan trọng. Nhân tố nòng cốt là tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách công tác, lề lối làm việc, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, hành động vì lợi ích chung.

Nhấn mạnh một số nội dung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về quân sự, quốc phòng; có đối sách xử lý phù hợp, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chú trọng tham mưu, xử lý linh hoạt, mềm dẻo có hiệu quả quan hệ quốc tế; các giải pháp ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; các vấn đề biên giới, biển đảo. Tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, toàn quân cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa việc thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng ở tất cả các cấp. Đề xuất cơ chế thích hợp để phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Thực hiện tốt hơn nữa chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội. Nghiên cứu, điều chỉnh bố trí lực lượng phù hợp với tiến trình điều chỉnh tổ chức Quân đội trong tình hình mới; phát huy tốt vai trò nòng cốt của các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn chiến lược đặc biệt khó khăn dọc tuyến biên giới đất liền và các vùng biển đảo, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, “phên dậu”, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo quốc gia.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh, trật tự trên phạm vi cả nước; chủ động ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, đáp ứng điều kiện tác chiến mới. Tích cực nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, tác chiến với các loại hình chiến tranh công nghệ cao.

Về triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và có hiệu quả rõ rệt Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, đây là vấn đề rất lớn, rất hệ trọng, liên quan đến công tác tư tưởng, công tác chính sách. Quá trình thực hiện phải chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì, có lộ trình, bước đi thích hợp, không chủ quan, nóng vội; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác chính sách. Kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh, không làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác. Quản lý tốt cơ sở vật chất, tài sản, vật tư, trang thiết bị; chống thất thoát, lãng phí, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Triển khai xây dựng đồng bộ các quy định về chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm mọi mặt hoạt động của các đơn vị được điều chỉnh nhịp nhàng, hiệu quả. Sau điều chỉnh, sáp nhập, toàn quân phải giữ vững được sự ổn định; sức mạnh chiến đấu phải mạnh lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Chú thích ảnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác, đáp ứng các nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới mạnh phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và Nghị quyết 847, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu về mọi mặt trong toàn Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phải luôn luôn “tự soi, tự sửa” để trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn, phức tạp đến đâu, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được giữ vững; phải giữ mình và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện; đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm cho Quân đội ta ngày càng mạnh hơn, trưởng thành hơn. 

“Đặc biệt, phải chú trọng xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với sự tin yêu, mến phục của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-xu-ly-phu-hop-hieu-qua-cac-tinh-huong-quan-su-quoc-phong-20221220125235790.htm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội