A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung đoàn 335 xứng danh “Đơn vị huấn luyện giỏi”

Với nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, năm 2021, Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” và Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; Bộ Tổng Tham mưu tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện thể lực giỏi”; Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 335 đón nhận Cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi" năm 2021 của Bộ Quốc phòng.

 

Nằm trong đội hình Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Trung đoàn 335 có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (HL, SSCĐ) và cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Với tính chất nhiệm vụ đa dạng, phức tạp, diễn ra thường xuyên liên tục, cường độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn... đã và đang đặt ra cho Trung đoàn nhiều khó khăn, thử thách. Trong khi đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn Trung đoàn đóng quân khá phức tạp, dân cư sinh sống đan xen. Cán bộ, chiến sĩ ở nhiều vùng, miền, nhận thức, trình độ, năng lực không đồng đều. Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, dịch Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ HL, SSCĐ cũng như tác động trực tiếp đến công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của đơn vị.

Trước thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn xác định, quyết tâm giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” là khâu đột phá và điều kiện quan trọng để Trung đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Để thực hiện mục tiêu đó, trước hết, Trung đoàn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác huấn luyện của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp; đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong huấn luyện. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện; trọng tâm là Kết luận số 60/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết 269-NQ/ĐUQK của Đảng uỷ Quân khu và Nghị quyết 407-NQ/ĐU ngày 10/12/2013 của Đảng uỷ Sư đoàn về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và các hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 4 thực hành mở cửa đánh chiếm đầu cầu trong diễn tập thực binh bắn đạn thật năm 2021.

 

 

 

 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật năm 2021.

 

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Trung đoàn đã kịp thời ra nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ huấn luyện và chỉ đạo các đơn vị ra nghị quyết lãnh đạo, cụ thể hoá vào kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, người chỉ huy, xác định rõ chỉ tiêu phấn đấu xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi để tổ chức thực hiện. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của chỉ huy, cơ quan trong quản lý, điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong huấn luyện.

Cùng với đó, Trung đoàn tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, tăng cường giáo dục để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc ý nghĩa, tầm quan trọng cùng với những khó khăn, thách thức khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Hoạt động CTĐ, CTCT đi vào chiều sâu vững chắc, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; quân số học tập chính trị đạt 100%, kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 84,88% khá, giỏi. Tổ chức phát động thi đua, cổ động thao trường, gắn chỉ tiêu đơn vị huấn luyện giỏi với phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm, xây dựng động cơ, quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt  nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Là trung đoàn bộ binh đủ quân, quá trình huấn luyện, diễn tập phải huy động nhiều thành phần, lực lượng tham gia trong thời gian dài, không gian rộng, sử dụng nhiều loại vũ khí, khí tài, trang bị, phương tiện, tiến hành trong điều kiện địa hình, thời tiết khó khăn, phức tạp nên để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị huấn luyện. Hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Trung đoàn tổ chức rà soát, điều chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế, trang bị của các đơn vị, ưu tiên đơn vị thực hiện các nhiệm vụ: Trực SSCĐ; huấn luyện chiến sĩ mới; phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

 

 

Trung đoàn thường xuyên duy trì nghiêm báo động hành quân di chuyển, sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

 

Trên cơ sở đó, Trung đoàn chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, sổ sách đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Những năm gần đây, cùng với ngân sách trên cấp, Trung đoàn luôn chủ động phát huy nội lực đầu tư hàng tỉ đồng và hàng nghìn ngày công để tu sửa, nâng cấp, xây mới hệ thống thao trường, bãi tập. Hiện nay, hệ thống thao trường của Trung đoàn có đầy đủ các hạng mục: Thao trường bắn đạn thật, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, thể lực… đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ.

Trong công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, phương châm Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn đặt ra là: Yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó, tập trung vào những nội dung mới, khó, chưa thống nhất; đảm bảo cho đội ngũ cán bộ có đủ năng lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Quá trình tổ chức huấn luyện phải toàn diện, theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lấy huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp phân đội làm khâu then chốt. Nội dung huấn luyện đi sâu vào những điểm yếu của năm trước, nội dung mới, nội dung sửa đổi, phương pháp soạn giáo án, tổ chức thông qua giáo án. Chú trọng đối tượng bồi dưỡng là cán bộ mới ra trường, còn ít kinh nghiệm thực tiễn.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở đơn vị cơ sở nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cho bộ đội.

 

 

Bên cạnh đó, Trung đoàn thường xuyên bám sát các tiêu chuẩn “Đơn vị huấn luyện giỏi” để tiến hành huấn luyện cơ bản ngay từ đầu, kết hợp huấn luyện cơ bản với huấn luyện nâng cao, kỹ thuật với chiến thuật; tăng cường huấn luyện ban đêm, lấy thực hành là chính; huấn luyện tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao... Cùng với đó, Trung đoàn tích cực tham gia và tổ chức hội thi cán bộ huấn luyện giỏi các cấp để đánh giá trình độ, năng lực của từng cá nhân, tập thể. Đến nay, 100% cán bộ của Trung đoàn có kiến thức toàn diện cả về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, huấn luyện được theo phân cấp; trong đó có trên 80% cán bộ huấn luyện đạt khá, giỏi.

Nhờ đó, bộ đội được huấn luyện thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế. Trước diễn biến  phức tạp, cực đoan của khí hậu, thời tiết, Trung đoàn còn chỉ đạo các đơn vị chú trọng kết hợp huấn luyện bộ đội thuần thục các phương án trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện cho bộ đội tính kiên trì, tỉ mỉ, lòng dũng cảm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành công tác bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. 

Huấn luyện các nội dung công tác hậu cần, kỹ thuật đúng, đủ nội dung chương trình, thời gian cho các đối tượng, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu có trên 87,6% khá, giỏi. Thường xuyên bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, không để xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng và mất an toàn trong huấn luyện, trong công tác và trong tham gia giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 thực hiện nhiệm vụ "chiến đấu thời bình" tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

 

Kết quả nổi bật trong năm 2021 là toàn Trung đoàn đã đầu tư hơn 30.500 ngày công để tu sửa, củng cố thao trường, bãi tập huấn luyện; làm mới hơn 25.700 vật chất, bia bảng, mô hình, học cụ các loại trị giá gần 300.000.000 đồng. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, trọng tâm huấn luyện chiến sĩ mới kiểm tra “3 tiếng nổ”, kết quả 100% đạt yêu cầu, 82,96% khá, giỏi (tăng 0,71% so với năm 2020). Huấn luyện và kiểm tra các bài bắn súng bộ binh (hỏa lực), kết quả 100% khá, giỏi; bắn chiến đấu cho 45 tiểu đội bộ binh, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp trung đội; diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp (e,f) trên bản đồ và ngoài thực địa giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối. Tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao, đăng cai tập huấn đợt 2 năm 2021 cho Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những nỗ lực vượt bậc đó, năm 2021 Trung đoàn 335 được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” và Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; Bộ Tổng Tham mưu tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện thể lực giỏi”; Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Đây chính là tiền đề, động lực, cơ sở quan trọng để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn quyết tâm giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trung tá NGHIÊM QUỐC HÙNG

Trung đoàn trưởng Trung đoàn 335


Tác giả: nghiêm quốc hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội