A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Cục Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 26/7/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) 6 tháng đầu năm 2022. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; các đại biểu cơ quan chức năng thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị.

 

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất khẳng định: 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội quán triệt triển khai đồng bộ, toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ CTĐ, CTCT cả thường xuyên và đột xuất, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Nổi bật là: Quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng Đảng, về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, về tổ chức lực lượng quân đội. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phối hợp xây dựng hướng dẫn thực hiện quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; hướng dẫn thực hiện quy định của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác cán bộ, nhất là về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, chế độ, chính sách đối với cán bộ, học viên đào tạo sĩ quan trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại hội nghị.

 

Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, thanh niên, công đoàn, phụ nữ, chính sách, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được đổi mới, triển khai toàn diện, chất lượng với nhiều hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp với trạng thái bình thường mới, góp phần xây dựng quân đội thực sự vững mạnh về chính trị. Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, với Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và địa phương tiếp tục được tăng cường. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm; những khó khăn, vướng mắc trong tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2022; đề xuất, bổ sung một số giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong thời gian tới.

Đại tướng Lương Cường trao đổi cùng các đại biểu dự hội nghị.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao và biểu dương những kết quả CTĐ, CTCT đạt được 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các cơ quan, đơn vị. Định hướng về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Đại tướng Lương Cường yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương; Quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trên trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, Đại tướng Lương Cường yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình; chủ động, nhạy bén tham mưu, đề xuất với Tổng cục Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương báo cáo với Đảng, Nhà nước để xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ.

Đại tướng Lương Cường chụp ảnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

 

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục chú trọng xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Thực hiện hiệu quả Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân; nắm và định hướng dư luận trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp tục lãnh đạo và có nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đúng theo tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “không ai đứng ngoài cuộc”.

Đại tướng Lương Cường lưu ý, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội phải được đặc biệt chú trọng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Từng cấp ủy, tổ chức đảng phải thực sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tạo cơ sở cho việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, làm tiền đề vững chắc xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.

Theo Báo QĐND

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội