A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thị xã Hương Thủy xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, xung kích trong mọi nhiệm vụ

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong mọi nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Với sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, những năm qua lực lượng “sao vuông”, thị xã Hương Thủy luôn đóng vai trò quan trọng, tận tụy, xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh.

 

Lực lượng dân quân năm thứ nhất Cụm 1, thị xã Hương Thủy tổ chức huấn luyện kỹ thuật ném lựu đạn.

Chú trọng huấn luyện sát thực tế

Thượng tá Đỗ Minh Trí, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Hương Thủy cho biết: Thị xã Hương Thủy là địa phương nằm giáp ranh với thành phố Huế, có 10 xã, phường, trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp, sân bay Phú Bài; đồng bào có đạo chiếm tỷ lệ lớn… Vì thế, tình hình an ninh trật tự của địa phương có nhiều yếu tố tiềm ẩn, phức tạp. Vậy nhưng, trong những năm qua với sự lãnh đạo sát đúng của cấp ủy Đảng các cấp, sự tham mưu của Ban CHQS thị xã và các ban, ngành cùng với sự xung kích vào cuộc của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã Hương Thủy luôn ổn định.

Với phương châm “Xây dựng lực lượng DQTV rộng khắp”, ở đâu có dân, có tổ chức Đảng ở đó có lực lượng dân quân tự vệ, thị xã Hương Thủy xây dựng lực lượng “sao vuông” vững mạnh, rộng khắp, hoạt động hết sức hiệu quả. Ở các phường, xã đều xây dựng lực các trung đội cơ động và tại chỗ vừa tham gia lao động sản xuất và làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), vừa xung kích cùng các lực lượng trên địa bàn ứng phó, xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Để lực lượng DQTV hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, Ban CHQS thị xã đã tham mưu, chỉ đạo các địa phuơng, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng huấn luyện sát với thực tế tình hình địa bàn.

Theo đó, hàng năm Đảng ủy, Ban CHQS thị xã đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; trên cơ sở đó Ban CHQS thị xã và các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể. Một trong những vấn đề được Ban CHQS thị xã đặc biệt quan tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ trực tiếp huấn luyện, coi đây là một trong những nhân tố “then chốt” để nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV. Trước khi bước vào đợt huấn luyện, Ban CHQS thị xã đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, trong đó nội dung tập huấn tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức cho các cán bộ, giáo viên về nhiệm vụ củng cố và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, LLVT địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương nói chung và nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV nói riêng.

Bên cạnh đó, Ban CHQS thị xã phát động sâu rộng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện. Nhiều sáng kiến cải tiến mô hình học cụ của Ban CHQS các xã, phường phát huy hiệu quả thiết thực trong quá trình huấn luyện. Trong suốt quá trình huấn luyện, LLVT thị xã đã coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, tập trung huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, sát với tình hình thực tế của lực lượng quân sự địa phương. Đồng thời đưa vào huấn luyện bổ sung các nội dung, phương án sát với tình hình thực tế địa phương. Ban CHQS thị xã thường xuyên theo dõi tiến độ huấn luyện, cử cán bộ phụ trách xuống các đơn vị trực tiếp kiểm tra quân số và việc thực hiện các nội dung chương trình huấn luyện, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức huấn luyện. Để chuẩn bị cho công tác huấn luyện, Ban CHQS thị xã Hương Thủy đã chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho huấn luyện như: củng cố thao trường, bãi tập, tu sửa các loại bia, bảng, đồ dùng huấn luyện, đầu tư kinh phí làm mới mô hình học cụ sát với nội dung yêu cầu huấn luyện. Nhờ chú trọng các biện pháp đồng bộ, nên chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV thị xã Hương Thủy không ngừng nâng lên; kết quả kiểm tra đánh giá hằng năm, 100% đơn vị đạt yêu cầu, trong đó có 75-80% khá, giỏi, các đơn vị luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình huấn luyện.

Lực lượng dân quân phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy tham gia chữa cháy rừng.

Lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai

 Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng DQTV thị xã Hương Thủy luôn thể hiện vai trò nòng cốt, tích cực tham gia công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Những năm gần đây, tình hình diễn biến thiên tai trên địa bàn thị xã Hương Thủy nói riêng, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung hết sức phức tạp: bão, lũ, ngập úng, cháy rừng thường xuyên xảy ra với tần suất cao, tính chất phức tạp, luôn tiềm ẩn và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Hương Thủy thường xuyên quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo của xây dựng kế hoạch phòng, chống trong đó lấy lực lượng DQTV làm nòng cốt. Ban CHQS thị xã chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án PCLB&TKCN; PCCCR phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; kiểm tra, nắm bắt tình hình lực lượng, trang bị, phương tiện phục vụ cho công tác PCLB&TKCN; PCCCR duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống lụt bảo, cháy rừng, đảm bảo đầy đủ lực lượng, phương tiện để triển khai các biện pháp cơ động tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn.

Đảng ủy, Ban CHQS thị xã luôn xác định lực lượng DQTV, nhất là lực lượng dân quân cơ động là lực lượng thường trực, đóng vai trò quan trọng trong công tác PCLB&TKCN, PCCCR khi có thiên tai, hỏa hoạn xảy ra. Ban CHQS thị xã thường xuyên chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, nắm chắc quân số lực lượng QDTV tại địa phương, đảm bảo chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật chất PCLB; PCCCR chủ động theo dõi nắm bắt tình hình, diễn biến của thời tiết để khi xảy ra thiên tai có thể kịp thời cơ động tham gia ứng cứu tài sản, hoa màu cho nhân dân. Ban CHQS thị xã luôn thường trực 2 trung đội dân quân cơ động nằm dưới sự quản lý, điều động trực tiếp của Ban CHQS thị xã. Ngoài ra, tại mỗi cơ quan, đơn vị, xã, phường đều thành lập từ 1 tiểu đội, đến 1 trung đội dân quân cơ động, tham gia công tác PCLB&TKCN, PCCCR khi xảy ra.

Với kết quả đạt được, lực lượng DQTV thị xã luôn thể hiện vai trò là lực lượng xung kích trong công tác PCLB&TKCN, PCCCR góp phần quan trọng vào việc phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn gây ra. Lực lượng DQTV thị xã không quản nguy hiểm, tích cực tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, huy động hàng trăm lượt chiến sĩ DQTV chữa cháy rừng trên địa bàn, giảm thiểu được thiệt hại về tính mạng, tài sản, hoa màu, rừng của Nhân dân.

Lực lượng dân quân thị xã Hương Thủy tiếp đón, phục công dân vào khu cách ly tập trung.

Xung kích trong phòng, chống dịch bệnh

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với phương châm Công an truy vết, Y tế dịch tể, Quân đội cách ly, Ban CHQS thị xã Hương Thủy được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã giao nhiệm vụ thành lập, quản lý, điều hành các khu cách ly. Với nhiệm vụ kép, vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa phòng, chống dịch bệnh, Ban CHQS thị xã xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và xác định lực lượng dân quân là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng, chống dịch Covid-19.

Để kịp thời đón công dân về địa phương cách ly, Ban CHQS thị xã Hương Thủy đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã kích hoạt 10 khu cách ly tập trung, trong đó có 8 khu cách ly cấp thị xã được bố trí từ HT1 đến HT8 và 2 khu cách ly cấp xã. Các khu cách ly đã tổ chức tiếp nhận và cách ly 1.309 công dân từ vùng dịch trở về địa phương. Để bảo đảm phục vụ công dân, Ban CHQS thị xã đã huy động hàng trăm chiến sĩ dân quân tham gia phục vụ tại các khung cách ly. Ngoài ra, Ban CHQS thị xã còn chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường huy động 1 tiểu đội dân quân cơ động phối hợp với các lực lượng của địa phương tổ chức chốt chặn, rà soát từng đối tượng, tham gia tuyên truyền về công tác phòng chống dịch cho người dân. 

Lực lượng dân quân chuẩn bị vật chất, đồ dùng sinh hoạt phục vụ công dân cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Trong quá trình công dân về cách ly tập trung, mặc dù quá trình phục vụ rất vất vả, khó nhọc, tiềm ẩn nguy hiểm, nhiều ngày phải làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối muộn nhưng những chiến sĩ dân quân luôn không ngừng phấn đấu, đoàn kết phục vụ bà con tận tình, chu đáo. Mọi người cùng động viên nhau, khắc phục mọi khó khăn trong sinh hoạt để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. So với các lực lượng tuyến đầu khác, sự đóng góp, hy sinh của lực lượng dân quân thầm lặng hơn. Nhưng công việc họ đảm nhận rất nhiều, hầu như trong mọi hoạt động phòng, chống dịch đều có mặt, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn.

Với việc chủ động triển khai các biện pháp tích cực, hiệu quả của Ban CHQS thị xã Hương Thủy và sự nhiệt tình trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã đặc biệt là lực lượng dân quân, công tác phòng, chống dịch trong các khu cách ly công dân trên địa bàn thị xã Hương Thủy được triển khai thực hiện tốt, qua đó góp phần quan trọng cùng với địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

“Chính nhờ chú trọng xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp nên trong mọi tình huống khó khăn, thiên tai, dịch bệnh lực lượng “sao vuông” luôn xung kích, đi đầu trong mọi hoạt động. Thực tế trong những năm qua lực lượng DQTV luôn là cánh tay đắc lực của cấp ủy, chính quyền và là chỗ dựa vững chắc đối với Nhân dân trong các tình huống khó khăn, hoạn nạn”, đồng chí Lê Ngọc Sơn, Bí thư Thị ủy Hương Thủy khẳng định.

Bài, ảnh: ĐẶNG THANH SÁNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội