A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thư của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thân ái gửi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước!

Các đồng chí thân mến!

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước đẩy mạnh thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 27-9 đến ngày 30-9-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội (ĐBQĐ) lần thứ XI được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội và đã thành công tốt đẹp.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; về dự Đại hội có 450 đại biểu, đại diện cho trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm của hơn 26 vạn đảng viên trong ĐBQĐ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phát biểu chỉ đạo, ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích nổi bật về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, giao nhiệm vụ cho ĐBQĐ và toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để từ năm 2030 phấn đấu xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ và kỷ cương, Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng; thông qua Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI, lựa chọn và bầu 43 đại biểu chính thức, cùng với 18 đại biểu đương nhiên, tiêu biểu cho ĐBQĐ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ X đề ra; tích cực xây dựng ĐBQĐ vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, nhất là trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động phát hiện, có các phương án, đối sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm, từ xa và kiểm soát tốt các nhân tố bất lợi có thể gây đột biến.

Đại hội ghi nhận và đánh giá cao cán bộ, đảng viên, quần chúng toàn quân đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, có nhiều đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò xung kích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ X, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại hội kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ; kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, giữ vững bản chất cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân; đoàn kết thương yêu đồng chí, đồng đội, giữ nghiêm kỷ luật; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có đạo đức trong sáng, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Hăng hái thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, lao động sản xuất, học tập, công tác tốt; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, giữ vững “kỷ luật, kỷ cương”, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng. Là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhạy bén về chính trị, nhận thức đúng đối tác và đối tượng, kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội hội nghĩa.

Đại hội tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, với bề dày truyền thống hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và ý chí quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước, Quân đội ta nhất định hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công trong thời kỳ mới, luôn xứng đáng với sự tin cậy, niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế.

Chào thi đua Quyết thắng!

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội