A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thường vụ Quân ủy Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI

Ngày 13/7/2020, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên QUTƯ, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên QUTƯ, Phó Chủ nhiệm TCCT; lãnh đạo các Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 và Thủ trưởng các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Về phía Quân khu có các đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng 4 cơ quan và một số phòng, ban Quân khu.

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo với đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 747-CT/QUTW ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Quân khu đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý, cấp ủy viên các cấp trước Đại hội bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đúng quy chế, quy trình, quy định, tạo sự đồng thuận cao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Quân khu đã tổ chức tốt việc thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu; đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Đảng bộ tiến hành Đại hội trước cho các loại hình tổ chức đảng đúng quy định, hướng dẫn. Sau Đại hội trước cho từng cấp, từng loại hình tổ chức Đảng, Thưởng vụ Đảng ủy Quân khu đều tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo các Đảng bộ còn lại tổ chức Đại hội và phối hợp chỉ đạo đại hội các đảng bộ quân sự bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đạt kết quả tốt. Kết quả bầu cử cấp ủy, bầu đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, cán bộ chủ trì đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao (đại đa số đạt 100%). Sau Đại hội các đảng bộ trực thuộc, tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ổn định, đoàn kết, thống nhất, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng ủy Quân khu với đoàn công tác Quân ủy Trung ương.

Các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI đã được Đảng ủy Quân khu chuẩn bị đầy đủ, đúng hướng dẫn, bố cục; phát huy tốt dân chủ tham gia của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đã nghỉ hưu trong nhiệm kỳ; Cục Tổ chức và tại Đại hội các Đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ Quân sự 6 tỉnh. (Hiện nay, dự thảo đã được bổ sung, hoàn thiện lần 9; trong đó xác định 10 chương trình lớn và 74 nội dung, biện pháp thực hiện trong nhiệm kỳ).

Ngoài ra, các văn kiện gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tóm tắt, dự thảo Nghị quyết, Chương trình làm việc, Quy chế và các văn kiện khác phục vụ cho Đại hội cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ. Phân công chặt chẽ, có chất lượng việc chuẩn bị ý kiến phát biểu thảo luận đóng góp vào các văn kiện của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: 20 tham luận đóng góp vào các văn kiện Trung ương; 20 tham luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; 30 tham luận đóng góp vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng ủy Quân khu khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Quân khu đã quán triệt, cụ thể hóa chủ đề Đại hội trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI. Xác định chủ đề Báo cáo chính trị của Đảng ủy Quân khu là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới, sáng tạo, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền Quốc phòng toàn dân; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; phương châm Đại hội: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Phát triển”.

Các thành viên đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dự Hội nghị.

Cùng với đó, công tác bảo đảm tuyên truyền, trang trí Đại hội được triển khai tích cực, chất lượng. Trong đó, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống 75 năm của LLVT Quân khu; những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện. Đồng thời, chỉ đạo Bộ CHQS 6 tỉnh phối hợp với Báo, truyền hình địa phương tăng thời lượng tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tổ chức bố trí khẩu hiệu chào mừng Đại hội ở khu trung tâm kinh tế, chính trị của địa phương trên địa bàn đóng quân. Chỉ đạo triển khai hệ thống pa nô, áp phích, khẩu hiệu chào mừng Đại hội trong khuôn viên đơn vị; dọc các tuyến đường dẫn vào Hội trường trung tâm diễn ra Đại hội.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội nghi.

Chuẩn bị các nội dung trưng bày tại Đại hội phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng dự hội nghị.

Chỉ đạo Báo Quân khu hoàn chỉnh kế hoạch tuyên truyền báo chí, truyền hình; tăng thời lượng các trang tin trên các báo, đài Trung ương, địa phương; xây dựng số báo đặc biệt chào mừng Đại hội; xây dựng các phóng sự phát trên các kênh truyền hình Trung ương, Quốc phòng Việt Nam, địa phương trước, trong và sau Đại hội; triển khai mời các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương dự và đưa tin phiên chính thức của Đại hội.

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị.

Tổ chức phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020), Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu, Quân đội lần thứ XI. Tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin” chào mừng Đại hội; Hội thi cắm hoa nghệ thuật, thi báo tường, báo liếp… Triển khai các hoạt động chính sách nhân dịp kỷ niệm 73 Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7 như: Khảo sát, tặng 02 “Ngôi nhà 100 đồng”; tặng 03 Nhà tình nghĩa; 02 Nhà đồng đội tại tỉnh Quảng Trị; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt người là đối tượng chính sách và người nghèo tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đã triển khai và hoàn thành 292 công trình thanh niên với kinh phí 3.582.000.000 đồng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trên địa bàn Quân khu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, ý kiến tham luận của các đại biểu, đặc biệt là ý kiến của các đồng chí Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện các cơ quan của Bộ Quốc phòng và lãnh đạo 6 tỉnh đã tập trung đánh giá, Đảng bộ Quân khu 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Nổi bật là, đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các nội dung chính gồm: Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trên địa bàn Quân khu. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định địa bàn; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đội quân công tác làm nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, bão lụt, cháy rừng, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, góp phần tô thắm, làm lan tỏa bản chất, truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị  Quân đội Nhân dân Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị.

Lãnh đạo xây dựng và củng cố nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh. Lãnh đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn, hoan nghênh những ý kiến của lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu khi luôn thể hiện tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm sâu sắc của chính quyền, Nhân dân các địa phương đối với với công tác quân sự, quốc phòng với Bộ Quốc phòng nói chung, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nói riêng. Các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các địa phương góp phần thiết thực để Bộ Quốc phòng hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ mong muốn, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phối hợp tốt, chia sẻ, giúp đỡ Đảng ủy, Bộ Ttư lệnh Quân khu 4 và các đơn vị đóng quân trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận công tác chuẩn bị mọi mặt của Đảng ủy Quân khu 4, đã lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, QUTƯ, TCCT, Ủy ban kiểm tra QUTƯ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các tổ chức đảng trong Quân khu đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; cán bộ chủ trì các cấp đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ sau đại hội.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Đảng ủy Quân khu 4 đã chuẩn bị tích cực, có chất lượng cả về nội dung và chương trình Đại hội Đảng toàn Quân khu, trong đó đã lắng nghe, tiếp thu cầu thị ý kiến cấp ủy các địa phương trên địa bàn Quân khu và các tỉnh.  Lãnh đạo chuẩn bị các văn kiện công phu, nghiêm túc, trí tuệ, chặt chẽ, có chất lượng, khách quan, đánh giá sát thực có tính chiến đấu cao. Trong đó, đã chỉ rõ nguyên nhân mạnh, yếu, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng bộ Quân khu; xác định khâu đột phá cụ thể trong lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025 sát thực với tình hình, nhiệm vụ.

Các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương trao đổi kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng các cấp với các đồng chí trong Đảng ủy Quân khu và lãnh đạo địa phương các tỉnh trên địa bàn.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, từ nay đến khi tiến hành đại hội, Đảng ủy Quân khu 4 cần tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định của TCCT, các ý kiến đóng góp tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, xây dựng kế hoạch đồng bộ, thống nhất; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu thiết thực, ý nghĩa.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG, HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội