A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng lên tầm cao mới, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm và đạt được những kết quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Với phương châm, hướng phong trào TĐQT vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, khơi dậy động cơ thi đua trong sáng trong mọi cán bộ, chiến sĩ, năm 2021 phong trào TĐQT của LLVT tỉnh Thanh Hóa được nâng lên tầm cao mới. Qua đó, góp phần thực hiện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, kết quả LLVT tỉnh Thanh Hóa được Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào TĐQT năm 2021.

Bộ CHQS Thanh Hóa duy trì có nề nếp công tác phát động, sơ, tổng kết các phong trào thi đua quyết thắng.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào TĐQT là động lực thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, thông qua phong trào thi đua giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững nhiệm vụ, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hàng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt sâu sắc các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện phong trào TĐQT đến từng cán bộ, chiến sĩ LLVT từ tỉnh đến cơ sở; các phong trào, đợt thi đua cao điểm, đột kích đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, gắn liền với các hoạt động, các sự kiện, các ngày lễ lớn của Quân đội, đất nước, địa phương. Hoạt động của LLVT từ tỉnh đến cơ sở luôn gắn liền với các phong trào thi đua và hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao tạo không khí sôi nổi, rộng khắp, liên tục, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú như: Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; nhận đỡ đầu, hỗ trợ con giống cho hộ nghèo... gắn với thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS Thanh Hóa thường xuyên đối thoại, nắm tình hình các đơn vị.

Trong quá trình thực hiện phong trào TĐQT Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng LLVT Thanh Hóa vững mạnh về mọi mặt, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Trong đó, quan tâm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định rõ đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”; phát huy có hiệu quả hoạt động của lực lượng 47, nhằm đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Thường xuyên tạo môi trường thuận lợi để các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thi đua thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, từ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đến các chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân khu và chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, “tự soi, tự sửa”. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên không ngừng được nâng lên.

Tặng hoa cho chiến sỹ bắn giỏi trong phong trào thi đua quyết thắng.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước nói chung và TĐQT của LLVT tỉnh Thanh Hóa nói riêng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Ý thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác huấn luyện đối với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật. Nhiều phong trào thi đua trong huấn luyện được phát động đem lại hiệu quả thiết thực, với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”... Trong huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, kết hợp làm tốt công tác cổ động thao trường, tổ chức hội thao, hội thi các cấp bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Thông qua các phong trào đã động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trong huấn luyện. Đội ngũ cán bộ các cấp đều đảm nhiệm tốt chức năng, nhiệm vụ trên từng cương vị (có 60 - 70% cán bộ huấn luyện giỏi cấp mình và khá cấp trên, cấp tiểu đoàn có 90%, cấp đại đội, trung đội có 80% cán bộ huấn luyện giỏi). Về huấn luyện phân đội: Kết quả kiểm tra các nội dung 100% các khoa mục đạt yêu cầu, có 75 - 87%. Chủ động bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, từ đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Trao quà tặng đối tượng chính sách trên địa bàn.

Phong trào TĐQT không chỉ bám sát các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các lĩnh vực hoạt động mà còn phát triển sôi nổi ở các tổ chức quần chúng trong các đơn vị LLVT tỉnh Thanh Hóa. Đoàn thanh niên có phong trào: “Tuổi trẻ Quân đội học tập và làm theo Bác”, “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài xung kích sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Hội Phụ nữ có phong trào “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”... đã tạo động lực mạnh mẽ cho đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Hướng phong trào thi đua vào xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp ở Ban CHQS Nông Cống.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, năm 2021 toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập và an táng được 15 hài cốt liệt sĩ, tổ chức xét duyệt, đề nghị trợ cấp một lần theo Quyết định 49, 62, 142 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1945 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; thực hiện chi trả chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương bảo đảm công khai, công bằng, đúng đối tượng…

Thi đua tăng gia sản xuất giỏi ở Trung đoàn 762.

Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, được triển khai toàn diện, bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, chăm sóc sức khoẻ, xây dựng, quản lý các công trình xây dựng cơ bản và quản lý đất quốc phòng. Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh quy hoạch xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần, các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Tham mưu, tổ chức tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19, không để dịch bệnh xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.  

Lực lượng dân quân tự vệ Thanh Hóa thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu.

Phong trào TĐQT góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng vũ khí đạn cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác.  

Điều đáng ghi nhận trong phong trào TĐQT là cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn nhận thức đúng vai trò, tạo động lực của công tác thi đua, khen thưởng và TĐQT; coi trọng công tác giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tự giác và sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ làm cho mọi người hăng say cống hiến vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.

Phát huy truyền thống Anh hùng LLVT Nhân dân và thành tích, kết quả năm 2021, LLVT tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT lên tầm cao mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng địa phương ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá LÊ VĂN TRUNG,

 Phó bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội