A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng: Khen thưởng 32 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính

Sáng ngày 26/6/2020, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 45 điểm cầu truyền hình kết nối từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

 

Đánh giá về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Quốc phòng khẳng định: Công tác cải cách hành chính luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh  đạo, chỉ đạo; nhận thức về cải cách hành chính đã có chuyển biến rõ rệt, chất lượng, hiệu quả các nội dung công tác cải cách hành chính không ngừng được nâng cao (nhất là giai đoạn 2016 - 2020). Các mục tiêu, yêu cầu của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 cơ bản hoàn thành, nhiều nội dung hoàn thành tốt (tiêu biểu là cải cách thể chế và cải cách bộ máy). Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Báo cáo Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nêu rõ: Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu nội dung của Nghị quyết; triển khai kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị, nhờ đó đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Việc thể chế hóa công tác cải cách hành chính được triển khai tích cực, có nhiều đổi mới; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy trình soạn thảo văn bản, các quy chế, quy định theo hướng chính quy, thống nhất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tiến hành rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đơn giản hóa thủ tục hành chính; văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả cơ chế quản lý, chỉ huy, điều hành trong đơn vị. Khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc phân công chưa hợp lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số đơn vị; đào tạo bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao trách nhiệm cá nhân, đơn vị trong quản lý tài chính, tài sản. Ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, cắt giảm một số văn bản hành chính trong các cơ quan, đơn vị.

Giai đoạn 2011 - 2020 Quân khu 4 xác định, căn cứ các quy định của pháp luật, cấp trên và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng tạo chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức, quản lý, chỉ huy thống nhất, thông suốt và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, trọng tâm triển khai áp dụng hiệu quả việc quản lý, khai thác, giải quyết công việc trên môi trường điện tử theo hệ thống quản lý văn bản của Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính quân sự từ Bộ Tư lệnh Quân khu đến các cơ quan, đơn vị; gắn trách nhiệm của chỉ huy các cấp, các ngành, triển khai thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, từng bước vững chắc, đạt kết quả thiết thực.

Tại Hội nghị, Bộ Quốc phòng đã công bố Quyết định tặng Bằng khen cho 32 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính giai đoàn 2011 - 2020.  

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội