A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị thống nhất nội dung kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong Quân đội

Chiều 16/6/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì Hội nghị.

Thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Quyết định số 1909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Tổng cục Chính trị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong QĐND Việt Nam.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì Hội nghị.

 

Trước đó, Ban biên soạn được thành lập, thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng Tổng cục Chính trị; gồm 28 đồng chí, là cán bộ nghiên cứu thuộc các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Từ khi triển khai nhiệm vụ, qua 6 tháng, các thành viên Ban biên soạn đã làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, bảo đảm tiến độ. Nội dung xây dựng bám sát Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 của Chính phủ đã ban hành, gắn với thực tiễn yêu cầu phát triển văn hóa của Quân đội trong thời kỳ mới. Việc tổ chức biên soạn được thực hiện theo các bước sau: Xây dựng, thông qua đề cương (2 lần); hoàn thiện, chỉnh sửa đề cương; triển khai xây dựng chi tiết nội dung theo đề cương; xin ý kiến tham gia vào dự thảo nội dung kế hoạch trong phạm vi Ban biên soạn (2 lần); tổ chức Hội nghị Ban Biên soạn để thống nhất các nội dung của kế hoạch do đồng chí Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo (lần 3), gửi xin ý kiến 43 cơ quan, đơn vị liên quan; tổng hợp, hoàn thiện dự thảo (lần 4); báo cáo thủ trưởng Tổng cục Chính trị để tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung.

Phát biểu gợi mở tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Văn hóa là lĩnh vực rất sâu rộng; về những giải pháp thực hiện các đồng chí gắn với nghị quyết, quan điểm chỉ đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương. Có rất nhiều lĩnh vực trong chiến lược cần phải nghiên cứu kỹ, cho ý kiến đóng góp bám sát với thực tế.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp tâm huyết của Cục Chính sách, Cục Quân lực, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Cục Nhà trường, Cục Quân huấn, Cục Tài chính, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Vụ Văn hóa-Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương)… phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị các thành viên Ban biên soạn kế hoạch bám sát quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh con người văn hóa trong Quân đội chính là văn hóa Bộ đội Cụ Hồ, trong đó có tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới và văn hóa dân tộc. Các nội dung đưa ra phải có định tính, định lượng, không được đưa ra kế hoạch chung chung, phải làm nổi bật quan điểm, mục tiêu, giải pháp xây dựng văn hóa trong Quân đội; nhấn mạnh đến các giá trị truyền thống để văn hóa là nền tảng tinh thần trong Quân đội, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh. Đấu tranh trên không gian mạng cũng cần phải ứng xử có văn hóa… Ban biên soạn tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm, sau đó xin ý kiến các cơ quan đơn vị, các đại biểu cho ý kiến đóng góp phải cụ thể, rõ ràng.

PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội