A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 góp phần xây dựng, củng có khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

Cách đây 90 năm, ngày 18/11/1930, Hội Phản đế đồng minh ra đời là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, lãnh đạo là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu giai đoạn phát triển mới của truyền thống yêu nước và đoàn kết dân tộc trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ đó đến nay, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, có những hình thức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, các tầng lớp Nhân dân không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tập hợp đoàn kết trong Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc giành thắng lợi lịch sử trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và các cuộc kháng chiến cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ ngày nước nhà thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên Nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới CNH, HÐH đất nước. Ðại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là bài học lớn của cách mạng nước ta.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Nậm Giải, huyện Quế Phong gặt lúa.
Ảnh: HOÀNG TRUNG

Ra đời trong cao trào cách mạng của quần chúng, Quân đội Nhân dân Việt Nam là Quân đội của dân, do dân, vì dân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam; được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện. Là “thành viên đặc biệt” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, suốt chặng đường hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội luôn được sự chăm lo, đùm bọc của Nhân dân, sát cánh cùng toàn dân đánh giặc, giữ nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất, đội quân công tác, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự gắn bó máu thịt với Nhân dân. Lực lượng vũ trang Quân khu luôn là lực lượng tiên phong trong việc tuyên truyền, quán triệt tư tưởng đại đoàn kết toàn dân; làm tốt việc kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương; kiên trì tuyên truyền, vận động Nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch hòng chia rẽ đại gia đình các dân tộc Việt Nam, chia rẽ lương giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa... Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn, thiên tai, sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu đều trở thành chỗ dựa cho cấp ủy, chính quyền địa phương và niềm tin cho Nhân dân.

Lực lượng vũ trang Quân khu luôn gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân, xây dựng và củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố tổ chức, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... những hoạt động thiết thực đó không ngừng tô thắm truyền thống, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân” trong thời kỳ mới. Lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, các chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, như Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Chương trình “Kết hợp quân - dân y”, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân, tặng trang thiết bị cho các cơ sở y tế địa phương và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo… Những việc làm đó đã để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn nhận thức sâu sắc về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; không ngừng tu dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện nếp sống chính quy, xây dựng chuẩn mực đạo đức của người quân nhân cách mạng, tiêu chí phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh; không để các tư tưởng, quan điểm sai trái làm ảnh hưởng tới khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cùng với khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết