A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người là niềm tin tất thắng

Hôm nay (19-5-2020), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người, cũng là tròn 100 năm (1920 - 2020) Nguyễn Ái Quốc đến với Luận cương của Lênin và tìm ra con đường cách mạng giải phóng dân tộc.

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cũng là người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Không chỉ nhân dân Việt Nam, mà nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế cũng rất khâm phục, dành cho Người những tình cảm thiêng liêng, cao đẹp và sự kính trọng đặc biệt.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, phong cách, đạo đức vĩ đại, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Bác Hồ. Người là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của Nhân dân.

Người là niềm tin tất thắng
Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số. 
Ảnh tư liệu

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng chân chính cách mạng, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi gian nan, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi trường tồn, là di sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc, là kim chỉ nam, là ngọn đuốc, ánh sáng soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào dịp diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, do vậy, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa lớn lao, thiết thực, nhất là thấm nhuần tư tưởng của Người về đảng cầm quyền, về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB), về mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân... Đó cũng là những nội dung hết sức quan trọng, góp phần vun đắp truyền thống và các giá trị của Đảng cầm quyền chân chính; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và ĐNCB, đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, thiên tài, nhưng Người rất đỗi giản dị, khiêm tốn, gần gũi với nhân dân; nêu gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Người cũng mong muốn và đòi hỏi Đảng phải “giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng. Đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi”... Một trong những tư tưởng vĩ đại nhất của Bác Hồ là tình yêu thương con người, vì con người, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Suốt cuộc đời, Người không màng danh lợi, mà “chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Trước lúc đi xa, Người vẫn “chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

Học tập và noi theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và ĐNCB, đảng viên luôn thấm nhuần tư tưởng trọng dân, gần dân, vì dân của Bác, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác.

Chúng ta nguyện đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chọn, kế tục trung thành, kế thừa xuất sắc và không ngừng phát triển sự nghiệp cách mạng vẻ vang. Đảng ta luôn kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; quan tâm giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo Di chúc của Người: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Thấm nhuần tư tưởng và thực hiện di huấn của Người, trong suốt những năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng ĐNCB là “then chốt của then chốt”, là “công việc gốc” của Đảng. Điều này càng được Đảng ta đặc biệt quan tâm thực hiện bài bản, nghiêm túc trong nhiệm kỳ Đại hội XII, nhất là trong xây dựng ĐNCB chiến lược và chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, với tinh thần phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, có vinh dự lớn được Bác Hồ đặt tên. Sinh thời, Người đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng, phát triển quân đội trên mọi lĩnh vực; dành cho bộ đội muôn vàn tình thân yêu. Trải qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Quân đội ta luôn trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đặc biệt, càng trong gian khó, hiểm nguy, ở những nơi “đầu sóng ngọn gió”, tình quân-dân càng thêm gắn bó bền chặt, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thêm tỏa sáng.

Nhớ về Bác kính yêu, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân, xứng đáng là đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ và vinh dự được nhân dân mến gọi “Bộ đội Cụ Hồ”.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững niềm tin tất thắng vào con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn và soi đường dẫn lối!

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội