A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 10/12/2020, tại Hội nghị Quân chính Quân khu năm 2020 do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức, đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Báo Quân khu 4 điện tử xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thượng tướng Lê Huy Vịnh (đầu đề do Ban Biên tập Báo Quân khu 4 đặt).

Thưa toàn thể các đồng chí!

      Ngày 07/12/2020, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng (QUTW - BQP) tổ chức thành công Hội nghị quân chính toàn quân năm 2020. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư QUTW đã đến dự phát biểu chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà QUTW-BQP và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong năm 2020...

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; QUTW-BQP, cấp ủy chỉ huy các cấp luôn đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, lãnh đạo chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn năm 2019, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tôi xin điểm một số nhiệm vụ chính đó là:

- Đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đối sách về QSQP, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên Biển Đông.

- Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực, tiêu biểu theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

- Thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Quyết liệt chỉ đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, chất lượng huấn luyện, GDĐT, xây dựng chính quy chuyển biến tiến bộ; công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, kế hoạch và đầu tư, tài chính và các mặt công tác khác đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của Quân đội. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, tìm kiếm CHCN, phòng chống đại dịch Covid-19, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng trong thực hiện nhiệm vụ, làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ độ Cụ Hồ” được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, Nhân dân tin yêu, quý trọng.

- Công tác đối ngoại quốc phòng có chiều sâu, linh hoạt, hiệu quả, khẳng định vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; hoàn thiện cơ chế và tổ chức quản lý hiệu quả theo phương thức mới.

- Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X làm điểm cho toàn quốc. Tích cực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

- Toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những kết quả đạt được trong năm 2020, là sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân; trong đó, có sự đóng góp quan trọng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4.

Năm 2020, Quân khu 4 gặp rất nhiều khó khăn (như phần đánh giá trong Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân khu). Song Đảng ủy, BTL Quân khu, cấp ủy và chỉ huy các cấp đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, cùng với sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng cấp trên, và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ chiến sĩ, do vậy Quân khu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là:

1. Đã quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, QUTW-BQP, bám sát vào 08 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá năm 2020 mà Thường vụ QUTW đã xác định. Nắm vững nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết đổi mới, nêu cao ý thức tự lực tự cường, năng động sáng tạo, triển khai toàn diện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác. Thường xuyên nắm chắc tình hình, phân tích đánh giá, kịp thời tham mưu đề xuất với QUTW-BQP xử lý chính xác các tình huống chiến lược, không để bị động bất ngờ..., góp phần giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

2. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược QSQP. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của LLVT Quân khu trong xây dựng nền QPTD vững mạnh; xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND; xây dựng KVPT tỉnh, huyện gắn với thế trận phòng thủ Quân khu ngày càng vững chắc. Kết hợp chặt chẽ QPAN với kinh tế, kinh tế với QPAN. Chỉ đạo, quản lý, xây dựng, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng DQTV, DBĐV. Tích cực triển khai Đề án Xây dựng Hải đội dân quân thường trực và Đề án chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền. Rà soát nhân lực tàu thuyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo khi có tình huống. .

3. Duy trì nền nếp công tác SSCĐ. Triển khai xây dựng mới hệ thống văn kiện chiến đấu và phê chuẩn theo phân cấp. Chủ động đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức diễn tập các cấp, đáp ứng điều kiện tác chiến mới. Điều chỉnh lực lượng, phương tiện SSCĐ phù hợp với thực lực VKTBKT và thế trận phòng thủ của Quân khu. Xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về ANCT, TTATXH, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước tổ chức trên địa bàn Quân khu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. .

    Triển khai thực hiện nghiêm Biểu tổ chức biên chế theo quyết định của Bộ. Công tác huấn luyện chiến đấu, GDĐT, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng được triển khai đồng bộ, toàn diện, có nhiều chuyển biến tiến bộ, đi vào nền nếp. Xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu đạt hiệu quả thiết thực.

4. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của QUTW về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến, tiến bộ.

Quân khu đã chủ động làm tốt công tác nhân sự cấp ủy, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, các đồng chí được bầu vào cấp ủy khóa mới với số phiếu tín nhiệm cao, sau Đại hội giữ vững sự ổn định, đoàn kết thống nhất, tạo được khí thế mới, luồng sinh khí mới. Tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, xây dựng lề lối làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể, giữ vững nguyên tắc. .

5. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, giúp Bạn Lào ... tổ chức đào tạo, tập huấn, xây dựng cơ sở kỹ thuật, sửa chữa VKTB, phối hợp với các địa phương ủng hộ vật chất, trang thiết bị y tế giúp bạn trong công tác phòng chống dịch Covid19, được Bạn ghi nhận đánh giá cao, góp phần giữ vững an ninh biên giới, củng cố, nâng cao tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt 2 nước Việt Nam - Lào.

* Đặc biệt trong phòng chống Đại dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc", Quân khu đã chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, phát huy tốt "4 tại chỗ"; huy động nhiều lực lượng, phương tiện, cơ sở doanh trại để làm khu cách ly; tố chức cách ly, khoanh vùng, tiêu tấy, khử trùng, điều phối, phân luồng, vận chuyển, tiếp nhận, cách ly cho hàng vạn lượt người, quyết tâm khống chế dịch Covid-19, không để lây lan trong cộng động, góp phần quan trọng ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm CH-CN: Do biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến dị thường, địa bàn Quân khu liên tiếp chịu ảnh hưởng của 06 cơn bão, hoàn lưu bão và các đợt áp thấp nhiệt đới, gây ngập lụt chia cắt trên diện rộng, làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản; Quân khu đã chủ động phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tổ chức sơ tán Nhân dân, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện CHCN trên biển, tìm kiếm người mất tích, nhanh chóng giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục cơ sở hạ tầng, sửa chữa nhà cửa, trường học, xử lý môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có 35 đồng chí cán bộ, nhân viên, chiến sỹ của Quân khu, Cục CHCN và cán bộ địa phương đã anh dũng hy sinh. Đây là sự mất mát, tổn thất vô cùng to lớn của QĐNDVN, Quân khu 4, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế và thân nhân các gia đình. Hành động không sợ hy sinh, gian khổ, sẵn sàng đi vào những nơi nguy hiểm nhất để cứu giúp Nhân dân là hành động cao đẹp, khẳng định tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 4 trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Những việc làm trên càng củng cố tình cảm máu thịt quân dân, tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

* Đánh giá chung: Năm 2020 Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của Quân khu được nâng lên. Thay mặt QUTW - BQP, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích kết quả của các đồng chí đã đạt được trong năm 2020...

Thưa toàn thể các đồng chí!

    Năm 2021,... nhiệm vụ SSCĐ yêu cầu ngày càng cao; tính chất đa dạng, phức tạp, khẩn trương nhất là trên hướng biển đảo và tuyến biên giới. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, Tôi đề nghị các đồng chí quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, trong đó thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

    Trước hết, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức làm cơ sở thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân khu.

     Hai là, Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, QUTW và BQP về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới. Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến biên giới, vùng tôn giáo; nhận định đánh giá chính xác tình hình, chủ động phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác tham mưu, xử lý, giải quyết hiệu quả các tình huống xảy ra, nhất là tình hình ở những địa bàn phức tạp ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ANCT, TTATXH. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực xây dựng, củng cố nền QPTD gắn với thế trận ANND và xây dựng KVPT vững chắc. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với QPAN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ BVTQ cả trước mắt và lâu dài.

     Ba là, Duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực SSCĐ. Điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án chiến đấu, xây dựng phòng thủ. Thường xuyên tổ chức luyện tập theo các phương án tác chiến. Bảo đảm đầy đủ lượng dự trữ vật chất hậu cần - kỹ thuật cho SSCĐ theo quy định. Tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, cụ thể với các đơn vị và các lực lượng trên địa bàn trong từng phương án và các nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với Công an trong thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ.

Tập trung xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, chất lượng cao, lực lượng DQTV vững mạnh rộng khắp, làm cơ sở giữ vững an ninh biên giới. Chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác QSQP, xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc.

      Bốn là, Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng và sức mạnh chiến đấu của Quân khu. Phải đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, sát với yêu cầu thực tế chiến đấu. Trong huấn luyện thực hiện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp, coi trọng thư huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; tăng cường huấn luyện diễn tập hiệp đồng QBC giữa các lực lượng trên địa bàn và diễn tập trong điều kiện thời gian chuẩn bị ngắn; sử dụng thành thạo, hiệu quả các loại VKTBKT hiện có....Tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện thể lực và huấn luyện các lực lượng chuyên trách. Tổ chức diễn tập bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối. Tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra các lực lượng bảo đảm thực chất, tránh phô trương, hình thức (năm 2021, BQP sẽ chỉ đạo tăng cường tổ chức diễn tập, hội thi hội thao nên công tác chuẩn bị phải chu đáo, toàn diện).

      Năm là, Thực hiện nghiêm biểu tổ chức biên chế theo quy định của Bộ. Tổng kết quá trình thực hiện, chấn chỉnh tổ chức lực lượng, xây dựng LLVT Quân khu “tinh, gọn, mạnh, cân đối, đồng bộ”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

      Sáu là, Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu" gắn với xây dựng các tổ chức đảng TSVM. Đặc biệt, quan tâm nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời khâu yếu, mặt yếu, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành của Bộ đội; phấn đấu không để vi phạm pháp luật, giảm vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và vi phạm thông thường. Quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quốc phòng, khu quân sự. Khắc phục tồn tại sau thanh tra, kiểm tra đã được chỉ ra.

|   Bảy là, Triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác Kỹ thuật, Hậu cần, tài chính; thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp Quân đội; đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng bảo đảm thực chất, hiệu quả cao, theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn thường xuyên giữ vững và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa LLVT Quân khu đối với Quân đội và Nhân dân các dân tộc Lào anh em, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Chủ động triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả các mặt công tác khác.

    Tám là, Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, chỉ thị của BCT, BBT, QUTW về Công tác xây dựng Đảng, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Gương mẫu thực hiện NQTW 4 khóa 12, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh ngăn chặn, không để xảy ra suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc TTDC; giữ vững đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí quyết tâm chính trị cao, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, găn với thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, coi trọng các biện pháp bảo vệ bí mật, đảm bảo an ninh an toàn các hoạt động.    Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, nhất là các vùng giáo dân. Bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng và HĐQN vững mạnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra (nhất là các công tác trọng yếu), kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm những sai phạm; giải quyết khiếu nại tố cáo đúng quy định pháp luật.

     Chín là, Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng.

Đặc biệt, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Bộ trưởng BQP tại hội nghị quân chính toàn quân năm 2020.

Tôi đề nghị ngay sau hội nghị này, các đồng chí nhanh chóng triển khai cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trước mắt, thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, phối hợp bảo đảm an ninh an toàn trong dịp diễn ra Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị đón Tết Tân Sửu, tuyển quân và làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021.

Thưa toàn thể các đồng chí

    Với bề dày truyền thống và thành tích kết quả đã đạt được trong những năm qua, tôi tin tưởng rằng Thường vụ Đảng ủy, BTL Quân khu sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết