A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuổi trẻ Quảng Bình với Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Nhng ngày sau cơn bão s 10 năm 2017, hình nh mà chúng tôi bt gp nhiu nht trên mi no đưng quê hương “hai gii” là màu áo xanh ca thanh niên tình nguyn. Hàng trăm đoàn viên thanh niên hăng hái phi hp cùng các lc lưng dn dp v sinh môi trưng; sa cha nhà , trưng hc b bão làm sp, tc mái; tt t ngưc xuôi theo chân các đoàn cu tr v tn thôn, xóm đ trao nhng món quà nghĩa tình cho ngưi dân b nh hưng bi thiên tai.

Tuổi trẻ Quảng Bình khám bệnh cho người dân ở xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Ch Lê Th Ngc Hà, Phó ch tch Hi Liên hip Thanh niên (LHTN) Vit Nam tnh Qung Bình cho biết, phong trào “Tôi yêu T quc tôi” đã đưc tui tr Qung Bình trin khai thc hin có hiu qu thông qua các chương trình, cuc vn đng, phn vic c th. Công tác tuyên truyn, ph biến ni dung và ý nghĩa ca phong trào đến vi hi viên thanh niên (HVTN) đưc trin khai sâu rng vi nhiu hình thc.

Ch tính riêng 9 tháng đu năm 2017, toàn tnh đã t chc đưc 464 đt tuyên truyn thu hút gn 29.000 đoàn viên, HVTN tham gia thông qua các bui ta đàm, nói chuyn truyn thng, văn hóa văn ngh... to không khí thi đua vui tươi, phn khi, t đó nâng cao hiu biết và nhn thc v phong trào cho thanh niên.

Đ HVTN có phm cht đo đc, li sng lành mnh, các cp hi thưng xuyên t chc các hot đng h tr, đng hành cùng thanh niên, đc bit là thanh niên có hoàn cnh khó khăn, thanh niên vi phm pháp lut và mc các t nn xã hi to lp cuc sng, hòa nhp cng đng.

Bên cnh đó, vic trin khai các hot đng thanh niên xung kích, tình nguyn tham gia gii quyết các vn đ an sinh xã hi và bo v môi trưng đã đưc các cp hi trin khai đt kết qu tt.

Nhng hot đng “Ngày th By tình nguyn”, “Ngày Ch nht xanh”, “Tháng thanh niên”... đưc c th bng các phn vic có ý nghĩa thiết thc như: V sinh môi trưng, làm sch dòng sông quê hương, trng cây, nâng cp đưng giao thông nông thôn, thu gom rác thi...

Vi khu hiu “Yêu T quc bng nhng vic làm thiết thc”, các cp hi đã đy mnh vic trin khai các hot đng tình nguyn vì cuc sng cng đng, hưng đến ngưi dân các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Các cp hi đã trao 100 sut quà cho hc sinh nghèo vưt khó hc gii và bà con chu nh hưng bi s c môi trưng bin ti xã Hi Ninh, huyn Qung Ninh; tng 400 sut hc bng cho các em hc sinh nghèo vưt khó hc gii trên đa bàn huyn Qung Ninh và L Thy...

Hot đng hiến máu tình nguyn tiếp tc đưc duy trì có hiu qu, công tác t chc đưc chun b chu đáo và khoa hc, đi tưng tham gia hiến máu ngày càng đa dng. Trong 6 tháng đu năm, toàn tnh Qung Bình có hơn 7.000 thanh niên tham gia hiến máu, kết qu thu đưc 3.300 đơn v máu. Hot đng chăm sóc sc khe, khám cha bnh, cp phát thuc min phí cho đng bào nghèo, đng bào vùng sâu, vùng xa cũng luôn đưc t chc hiu qu.

Các hot đng vn đng thanh niên xung kích bo v T quc cũng luôn đưc các cp b Hi chú trng. Nhiu hot đng tình nguyn hưng v biên gii, hi đo, vùng đc thù đưc trin khai tt như các chương trình “Tết cho ngưi nghèo”, “Nghĩa tình biên gii hi đo”, “Xuân biên gii, Tết hi đo” vi tng tr giá trên 900 triu đng.

Đng thi, các cp Hi còn ch đng phi hp lc lưng vũ trang nâng cao cht lưng các hot đng ca t chc Hi ti đa bàn xung yếu; thăm, tng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cnh khó khăn; xây dng các công trình có ý nghĩa và t chc các hot đng giao lưu văn hóa, văn ngh, th thao...

Đ phong trào “Tôi yêu T quc tôi” ngày càng lan ta mnh m và có hiu qu cao, Hi LHTN Vit Nam tnh Qung Bình tiếp tc đy mnh các hot đng tuyên truyn thông qua các lp tp hun, giao ban; tăng cưng vn đng thanh niên ch đng đóng góp trí tu, công sc đ xây dng t chc hi ngày càng phát trin; tích cc trong vic ch đo, khuyến khích thanh niên mnh dn đm nhn các công trình, phn vic thanh niên trong phát trin kinh tế, an sinh xã hi, bo v môi trưng, bo v T quc...

Bài, nh: Lan Chi


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết