A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng Đảng khát vọng hùng cường

Trong Di chúc đề ngày 10/5/1969 Bác Hồ viết: “… Trước hết nói về Đảng nhờ đoàn kết chặt chẽ một lòng một da phục vụ giai cấp; phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay Đảng ta đã đoàn kết tổ chức và lãnh đạo Nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và Nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình…”.

          Với công tác xây dựng Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XII Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành nghị quyết 04-NQ/TW về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bộ Chính trị ban hành Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngày về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Phải đi đầu thực hiện 8 nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống. Kể từ đầu khóa XI Trung ương đã ra chỉ thị số 05-CT/TW về việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến.

Từ thực tế Trung ương đã ban hành những Chỉ thị, Nghị quyết nêu trên, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Bộ Công an đã nói: “… Gần đây do không chú ý đến những quy định của Đảng nên mới có nhiều tồn tại ở các đảng viên cao cấp. Cán bộ lãnh đạo phải đi đầu, phải nghiêm túc thực hiện kỷ cương… Kỷ luật nghiêm minh là sức mạnh”. Cũng xin được chia sẻ lời phát biểu của Thiếu tướng Lê Văn Cương tại buổi tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 23/10/2018 với số phiếu tuyệt đối 100%. “Đồng chí có đầy đủ yêu cầu tuyệt đối, đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng cho đất nước. Đặc biệt là phòng, chống tham nhũng, tạo điều kiện cho cải cách đổi mới trong thời kỳ hội nhập, vấn đề bảo vệ chủ quyền, đảm bảo hòa bình và phát triển”.

Ngày 01/8/2020 Đài truyền hình Việt Nam (kênh VTV1) có chuyên mục “Nhạt Đảng, khô Đoàn”, biểu hiện không yêu nước, xa rời quê hương, không có lý tưởng. Qua kiểm tra “Sống vì điều gì?”, được biết có 25% sống vì bản thân, 75% sống vì người khác, 40% nhận thức không đầy đủ…”, “Xây là cơ bản, chống phải quyết liệt”.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí từ năm 2016, đến năm 2019, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tổ chức 147.693 lớp tập huấn, hội nghị để quán triệt, giới thiệu với 6,7 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia. Xuất bản hơn 677.000 tin, bài, đề tài phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, từ khi có Chỉ thị 26-CT/TW ngày 09/11/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để tiến tới không thể tham nhũng”, đã giải quyết được nhiều vụ án tham nhũng mà các nhiệm kỳ trước chưa thực hiện được.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sự kiện trọng đại đã diễn ra rất tốt đẹp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát hết sức phức tạp. Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,6% đã chứng tỏ ý thức chính trị, niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước là sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội đã quyết định nhiều vấn đề hệ trọng đối với sự phát triển của đất nước trong suốt nhiệm kỳ. Theo đó đã thông qua 29 Nghị quyết, ban hành Nghị quyết cho phép Chính phủ áp dụng các biện pháp cấp bách đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Có hơn 100 đề án, chương trình kế hoạch đang được tổ chức triển khai. Thế và lực của Việt Nam được như ngày nay là chưa bao giờ có!

Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII có 1 nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu đó là: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện trong sạch vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện “lợi ích nhóm”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”. “Tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắc xin cho Nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” cũng là nhiệm vụ trọng tâm.

Ban Chấp hành Đảng bộ Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2021.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX là bước chuyển quan trọng với tầm nhìn xa hơn trong tiến trình phát triển với khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và Nhân dân, đạt mục tiêu trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2025, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và ban kiểm tra các cấp đã được nâng cao. Thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, vai trò của mặt trận và các đoàn thể Nhân dân được sự đồng thuận khá rõ nét. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua toàn tỉnh Nghệ An đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân được biểu dương ở cấp huyện, thành phố. Có 64 tập thể và 83 cá nhân được biểu dương khen thưởng ở cấp tỉnh; 7 tập thể và 13 cá nhân được Trung ương khen thưởng biểu dương. 

Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đón nhận Cờ thi đua của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

5 năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh được Nhà nước phong tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất; Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua của Trung ương Hội, Bằng khen của UBND tỉnh… Có được kết quả trên là cả một quá trình phấn đấu tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Số đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 2781 đồng chí là cán bộ Hội, hội viên đã làm sáng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tượng đài công - nông Xô viết Trường Thi - Bến Thủy.

 

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo công nghệ thông tin ở các trường trên địa bàn thành phố Vinh.

Thành phố Vinh mảnh đất truyền thống anh dũng, kiên cường, bất khuất với các địa danh Lộc Đa (Hưng Lộc), làng Đỏ, xóm thợ Trường Thi, Bến Thủy rền vang tiếng trống hòa vào cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh, nhiệm kỳ XXIV xác định tiếp tục xây dựng và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội. “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”. Giáo dục đào tạo và công nghệ là quốc sách hàng đầu, thành phố luôn chăm lo xây dựng các trường trọng điểm chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập Quốc tế, phấn đấu đưa thành phố Vinh thành trung tâm giáo dục đào tạo của vùng Bắc Trung Bộ.

Hiện thành phố đang thu hút đầu tư xây dựng trường Đại học Quốc tế trên khuôn viên Đại lộ Vinh - Cửa Lò; nhiều trường học trên địa bàn đều có thành tích cao và được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương độc lập, Huân chương Lao động…

Ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đang tập trung, đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng tham mưu tích cực trao đổi tạo điều kiện để các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trung tâm đào tạo trên địa bàn phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị Vinh. Đổi mới lãnh đạo, hình thành và phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ đến năm 2025. Định hướng đến năm 2030 thu hút đầu tư xây dựng phát triển các cơ sở khoa học công nghệ chuyên ngành, từng bước phát huy vai trò trung tâm kinh tế, xã hội vùng Bắc Trung Bộ theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 827-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước) tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nói: “… Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm máu thịt cho quê nhà. Về thăm quê lần thứ 2, khi nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh nhà Người căn dặn: “Đồng bào và cán bộ phải có quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh ta thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”. Đại hội của chúng ta lần này phải đặt tinh thần quyết tâm cao nhất, thực hiện cho được điều mong mỏi thiết tha của Bác trong thời gian ngắn nhất.

Khát vọng đất nước hùng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế, tạo được “Kỳ tích Sông Lam” nhất định Quê hương Bác sẽ làm thỏa nỗi ước mong trông đợi của Người.

HÀ LẠC   

  

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội