A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài 4: "Bức tường thành" vô hiệu hóa mọi thủ đoạn chống phá

Sự tiên phong gương mẫu của cán bộ Đảng viên người có đạo, với sự sát cánh cùng bà con giáo dân của lực lượng vũ trang Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền địa phương đã củng cố tình đoàn kết keo sơn giữa lương và giáo, cùng nhau xây dựng “mái nhà chung” đại đoàn kết toàn dân . Đó cũng là cơ sở, nền tảng vững chắc đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo chia sẽ đoàn kết dân tộc, chống phá cách mạng, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.

* Bài 1: Chiêu bài lợi dụng “tự do tôn giáo” 

* Bài 2: Hóa giải "Điểm nóng"

Bài 3: Những “Hạt giống đỏ" tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Giữ vững và tăng cường đoàn kết giữa đồng b ào có đạo và không có đạo là "bức tường thành" vững chãi "vô hiệu hóa" âm mưu, thủ đoạn lợi dụng "tự do tôn giáo" của các thế lực thù địch, phản động để chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Thực tiễn tại Nghệ An, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bà con giáo dân toàn tỉnh Nghệ An đã tích cực, hăng hái thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, nhờ đó đời sống ngày càng nâng cao. Bên cạnh đó, công tác từ thiện nhân đạo là việc làm thường xuyên của đồng bào công giáo. Bà con giáo dân tích cực tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội luôn được các giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn giáo dân thực hiện đạt kết quả tốt.

Cán bộ, nhân viên, hội viên phụ nữ Ban CHQS huyên Quỳnh Lưu tặng quà cho gia đình các chị em thôn 12, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp ra mắt mô hình Xứ đạo an lành văn minh tại Giáo xứ Vạn Thủy, xã Quỳnh Hưng.

 

Dấu ấn đậm nét nhất là phong trào tự nguyện hiến đất, tiền, tháo dỡ tường bao, đóng góp ngày công mở rộng đường giao thông nông thôn để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được lan tỏa rộng khắp. Trong những năm trở lại đây, cộng đoàn giáo dân tỉnh Nghệ An đã hiến hơn 100.000 m2 đất, chặt bỏ gần 5.000 cây các loại, tháo dỡ hơn 13.000 m tường bao, đóng góp gần 50 triệu đồng và hơn 80.000 ngày công xây dựng nông thôn mới. Đồng bào Công giáo đã xây dựng được 38 mô hình tiêu biểu như: Mô hình giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, mô hình giáo họ bình yên đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới… Bà con giáo dân còn tích cực tham gia công tác ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo vệ sinh môi trường. Những việc làm ấy đã khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ, nhân viên, hội viên phụ nữ Ban CHQS huyên Quỳnh Lưu cùng Nhân dân thôn 12, xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu xây dựng nông thôn mới.

 

Tại Hà Tĩnh hiện nay có trên 4.200 hộ gia đình giáo dân có mức thu nhập từ 60 - 80 triệu đồng/năm, 2.400 hộ có mức thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/năm, 1.647 hộ có thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng/năm, 1.418 hộ có mức thu nhập trên 130 triệu đồng/năm, 718 hộ có mức thu nhập trên 150.000/năm. Mức thu nhập này cho thấy, cuộc sống của người công giáo Hà Tĩnh đã nâng lên rõ rệt, mặt khác, đời sống tinh thần cũng ngày một văn minh, tiến bộ hơn. Nhiều giáo dân là tấm gương phát triển kinh tế giỏi, trở thành những doanh nhân thành đạt trên nhiều lĩnh vực và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Đặc biệt có trên 1.000 cán bộ, đảng viên là giáo dân đang tham gia công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Dù ở vị trí, cương vị nào, người công giáo đều có ý thức, trách nhiệm hết mình với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với quan điểm “sống tốt đời, đẹp đạo” đồng bào Công giáo Hà Tĩnh luôn sẻ chia cùng chính quyền trong công tác phòng, chống Covid-19. Đại bộ phận bà con giáo dân và chức sắc, chức việc công giáo đồng hành cùng dân tộc, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các tổ chức tôn giáo đã tích cực quyên góp, ủng hộ tiền mặt cũng như vật chất, thiết bị y tế cho các điểm cách ly, chốt kiểm dịch.

 

Bà con ở xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh tập trung làm thủy lợi nội đồng.

 

      Còn ở tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đồng bào công giáo cũng đã phát huy tinh thần sáng tạo, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế mang lại thu nhập cao… Đặc biệt, nhiều đồng chí cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu là người có đạo luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, là hạt nhân đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị được cán bộ, chiến sĩ tin yêu.

Đoàn kết lương, giáo đã mang lại hiệu quả cho quê hương, đất nước, dân tộc, đó là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Do vậy, xây dựng đoàn kết dân tộc, đoàn kết Lương giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi người dân, trong đó lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn tiên phong đi đầu. Với phương châm ở đâu người dân có khó khăn lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn sát cánh, giúp đỡ Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có hoàn cảnh khó khăn không phân biệt lương hay giáo; ở đâu người dân cần, cán bộ, chiến sĩ luôn có mặt giúp đỡ, cùng địa phương xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh, đã để lại tình cảm sâu nặng trong lòng mỗi người dân Khu 4...

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu, xây dựng đoàn kết quân dân, trước hết, các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 4 cần quan tâm chăm lo xây dựng LLVT Quân khu thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là biện pháp quan trọng nhằm tạo sức đề kháng, khả năng miễn dịch cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, là yếu tố có ý nghĩa quyết định làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá, chia rẽ đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy trong LLVT Quân khu 4 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trọng tâm là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đoàn kết dân tộc, đoàn kết Lương Giáo, truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội, LLVT Quân khu, đơn vị; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tự do, tín ngưỡng tôn giáo để chia sẻ đoàn kết dân tộc, kích động, chống phá cách mạng Việt Nam, Quân đội và trên địa bàn Quân khu… Các cơ quan, đơn vị cần chủ động tuyên truyền nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến trong học tập, rèn luyện, công tác, nhất là đảng viên, cán bộ, chiến sĩ người có đạo. Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lòng tin với Đảng, với chế độ và các giá trị chân, thiện, mỹ, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn hướng tới cái đúng, cái đẹp, đẩy lùi cái sai trái, cái xấu; giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân ở mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, chúc mừng Giáo xứ Thành Công nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020.

 

Các cơ quan, đơn vị luôn coi trọng đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền, tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chia rẽ đoàn kết dân tộc; cung cấp thông tin chính xác, định hướng tư tưởng bộ đội, dư luận cho Nhân dân. Báo Quân khu Bốn chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tăng thời lượng đăng tải các tin, bài đấu tranh phản bác, vạch rõ tính chất phản động, những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc chia sẽ đoàn kết dân tộc; đăng tải nhiều bài viết chất lượng để đấu tranh trực diện, hiệu quả. Duy trì nền nếp hoạt động các trang tài khoản mạng xã hội các cơ quan, đơn vị, cá nhân của Lực lượng 47; mở rộng, phát triển các trang mạng, bloger để phối hợp đấu tranh trực diện với luận điệu tuyên truyền sai trái trên không gian mạng. Các cơ quan, đơn vị tăng cường hoạt động dân vận, hành quân giúp đỡ Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo có hoàn cảnh khó khăn, giữ gìn mối đoàn kết quân dân, đoàn kết lương giáo…

 
Lực lượng vũ trang Quân khu 4 giao lưu văn nghệ "thắm tình quân dân" và tặng quà cho bà con giáo dân xã Quảng Công, huyện Quảng Điền.

 

Bên cạnh đó, các cấp ủy các cấp cần quan tâm để “hạt giống đỏ” nảy mầm. Đây là một nội dung rất quan trọng, bởi những “hạt giống đỏ” người có đạo đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị… như trong bài 3 đã đề cấp. Theo đánh giá chung, đảng viên, cốt cán là người có đạo trên địa bàn Quân khu 4, lực lượng vũ trang Quân khu đều gương mẫu, nhiệt tình, tận tụy với công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí được Đảng bộ, Nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở, góp phần quan trọng tạo sự ổn định, phát triển. Do vậy, cấp ủy Đảng các cấp từ Quân khu đến cơ sở, cấp ủy, chính quyền địa phương phải nắm vững chính sách đại đoàn kết dân tộc và chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại các địa bàn vùng giáo để tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn để phát triển đảng viên là người có đạo. Các cấp ủy Đảng, nhất là các chi bộ, chỉ huy các cấp cần nâng cao trách nhiệm trong tạo nguồn và cả trong giữ nguồn đảng viên. Quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để quần chúng ưu tú là người có đạo sớm được kết nạp vào Đảng, vừa thực hiện lý tưởng, mục tiêu phấn đấu, vừa phát huy tốt vai trò cá nhân là cầu nối tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đồng bào tôn giáo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Chi hội phụ nữ Ban CHQS huyện Yên Thành giúp gia đình Hội viên phụ nữ vùng giáo xóm 8, xã Bảo Thành (đơn vị kết nghĩa) cấy lúa tạo tình cảm gắn bó lương giáo.

 

Cùng với đó, cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở cần có sự quan tâm hơn nữa đối với đảng viên, cốt cán là người có đạo, nhất là các đảng viên tham gia hệ thống chính trị cấp cơ sở nhưng khi nghỉ hưu không thuộc diện được hưởng các chế độ hưu trí, như vậy mới động viên được họ phát huy tính gương mẫu, cống hiến hết mình cho phong trào, đồng thời tạo động lực phấn đấu vào Đảng cho các quần chúng là người có đạo. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng mối quan hệ linh hoạt, hài hòa, bền chặt, tin cậy với cấp ủy, chính quyền với các chức sắc, chức việc trên địa bàn, tạo sự đoàn kết, đồng thuận để phát triển KT-XH trên địa bàn đóng quân và giúp đảng viên, cốt cán vùng giáo có điều kiện thuận lợi để cống hiến, phát triển.

Kết nạp quần chúng là người có đạo vào Đảng tại Chi bộ thôn Tân Trung, Đảng bộ xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Thực tế, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phần tử cực đoan luôn tìm cách lợi dụng các vấn đề “nhạy cảm” trong xã hội cũng như những sơ hở, thiếu sót của chính quyền cơ sở để kích động, lôi kéo, tập hợp lực lượng tổ chức tuần hành, gây rối an ninh, trật tự, làm phức tạp tình hình địa bàn, tạo cơ hội để công kích, chống phá, xuyên tạc, vu khống... như trong vệt bài chúng tôi đã đề cập. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương để xây dựng “lá chắn” vững chắc từ Nhân dân; chủ động nắm tình hình địa bàn, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, nhất là những bức xúc của Nhân dân để giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để lây lan, kéo dài. Kiên quyết xử lý nghiêm những quan điểm, hành động sai trái thù địch, nhất là tình trạng gây mất đoàn kết trong đơn vị, đoàn kết quân dân.

Những biện pháp trên là những nội dung cơ bản, song cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung sát với điều kiện thực tế phát triển của xã hội, để có thêm nhiều biện pháp hiệu quả hơn nhằm làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng luôn vững chắc trong mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 và Nhân dân trên địa bàn đóng quân, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

NHÃ UYÊN - SƠN HÀM


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội