Thứ 5, 22/10/2020 - 11:06
Những hình ảnh xúc động tại Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giupd dân khắc phục hậu quả mưa lũ Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ GIÚP NHÂN DÂN CŨNG NHƯ VIỆC CỦA NHÀ MÌNH TIN BUỒN: Quân khu 4, Tỉnh Quảng Trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi Nhân dân vùng lũ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh PHÓNG SỰ: HOA ĐỎ GIỮA THỜI BÌNH Tổ chức trọng thể Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh vào ngày 22/10/2020 tại Đông Hà, Quảng Trị
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giữ nghiêm kỷ luật, siết chặt kỷ cương

Kỷ luật nghiêm minh là sức mạnh của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đề cao nhóm nhiệm vụ, giải pháp về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, trong đó có việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Đảng phải giữ kỷ luật nghiêm từ trên xuống dưới. Kỷ luật này là tư tưởng phải nhất trí, hành động nhất trí. Kỷ luật này do lòng tự giác của đảng viên về nhiệm vụ của họ đối với Đảng”. Là một tổ chức chính trị chặt chẽ, một tổ chức hành động, cần có sự nhất trí cao trong nội bộ thì toàn Đảng mới thành một khối vững chắc. Muốn vậy, phải có kỷ luật, kỷ luật nghiêm minh và tự giác. Do đó, “Đảng phải chọn lựa những người rất trung thành và rất hăng hái, đoàn kết họ thành nhóm trung kiên lãnh đạo. Đảng phải luôn luôn tẩy bỏ những phần tử hủ hóa ra ngoài”. Tổ chức cơ sở đảng như là một bộ lọc kết nạp và giữ lại những phần tử tốt và thải loại những phần tử, thoái hóa, biến chất. Đó là một quá trình thanh lọc, làm cho cơ thể Đảng luôn luôn có sức sống mới, trong sạch, cường tráng hơn. Kỷ luật nghiêm minh, tự giác của Đảng chính là một biện pháp hữu hiệu để giữ vững tư cách của một đảng cách mạng chân chính.

Qua quá trình thanh lọc, hàng loạt cán bộ không đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước và mắc những sai lầm, bị xử lý. Kỷ luật luôn luôn đi kèm với giáo dục rèn luyện đảng viên, làm cho đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, coi đức là gốc, đặt trong mối quan hệ đức-tài chỉnh thể của con người. Kết hợp nhuần nhuyễn cả “đức trị” và pháp trị”. Một đảng thiếu kỷ luật là một đảng không có sức mạnh, một đảng rệu rã và chính như thế đảng sẽ mất tư cách lãnh đạo. Đặc biệt là với những cán bộ cấp càng cao thì càng phải gương mẫu, phải trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và xác định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Đảng ta có hai Nghị quyết đầu tiên, liên tiếp, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Đó là nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII). Qua thực tiễn thực hiện hai nghị quyết trên, toàn Đảng đã xử lý kỷ luật gần 2.000 tổ chức đảng và 80.000  đảng viên bằng nhiều hình thức. Trong số đảng viên bị xử lý kỷ luật, có nhiều cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, kể cả cán bộ nghỉ hưu. Đặc biệt, trong lịch sử gần 100 năm của Đảng, lần đầu tiên Đảng ta đã khởi tố điều tra, truy tố và đưa ra xét xử công khai theo đúng quy định của pháp luật đối với một Ủy viên Bộ Chính trị về tội tham nhũng, cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Việc xử lý nghiêm khắc không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” đối với những cán bộ, đảng viên sai phạm, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là người đứng đầu phải thấy được vai trò, trách nhiệm của mình, trách nhiệm của cấp ủy Đảng. Tất cả điều này đã làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, được thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, Đảng cũng có thêm kinh nghiệm để làm tốt hơn, đó là việc kết hợp giữa xây và chống, xây phải cơ bản, chống cũng phải quyết liệt.
Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả… Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”.
Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ và của đất nước, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc thường xuyên của Đảng. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Do vậy, Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII)  yêu cầu: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Hy vọng rằng, nhiệm vụ trọng tâm  “siết chặt kỷ luật, kỷ cương” theo Nghị quyết của Đảng sẽ  tạo khí thế mới, xung lực mới, nhân lên niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Kỷ luật là sức mạnh. Thực hiện kỷ cương của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước là trách nhiệm và nghĩa vụ của từng đảng viên. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên”. Bác Hồ yêu cầu cán bộ, đảng viên càng có công thì càng phải khiêm tốn, không được "tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật". Người yêu cầu đảng viên chẳng những phải giữ gìn kỷ luật của Đảng mà còn “phải giữ gìn kỷ luật của chính quyền, của cơ quan, đoàn thể cách mạng, của nhân dân”. 

Phát huy kết quả đã đạt được, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII). Mục tiêu là quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra; từ đó nâng cao nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, năng lực cầm quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

    NGUYỄN VĂN THANH
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết