A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạo thành "lá chắn" vững chắc, vô hiệu hóa các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng

Những năm gần đây, tình hình trong nước, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, kinh tế có bước phát triển khá toàn diện, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên, quốc phòng an ninh được tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang (LLVT) ngày càng được củng cố. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị tiến hành nhiều hoạt động chống phá công khai, quyết liệt với nhiều phương thức, thủ đoạn nguy hiểm và phức tạp hơn. Trong đó, không gian mạng đang là phương tiện chủ đạo để chúng đăng tải, tán phát các thông tin, tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, LLVT; lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, khoét sâu mâu thuẫn nội bộ nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trên địa bàn Quân khu, số chống đối chính trị theo các tổ chức phản động thường xuyên phát tán lên mạng xã hội bài viết, video, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, đả phá chế độ, phản đối chính quyền; một số chức sắc tôn giáo cực đoan lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, kích động bà con giáo dân chống đối chính quyền, gây áp lực, nhằm tạo dư luận và kêu gọi bên ngoài can thiệp…

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo 35 (BCĐ 35) các cấp triển khai, chỉ đạo lực lượng 47 hoạt động khá tích cực, đồng bộ, có hiệu quả. Hệ thống quy chế, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, quy định, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ từ trên xuống dưới.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 kết luận tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47/CT-CT ngày 08/01/2016 của Tổng cục Chính trị về tổ chức lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng.

Lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị hoạt động ngày càng đi vào nền nếp; số lượng các trang, nhóm, tài khoản được thiết lập với số lượng đông, đã bám sát các sự kiện của đất nước, hoạt động của Quân đội, LLVT Quân khu và địa phương để tuyên truyền, phản ánh với số lượng các tin, bài ngày càng được tăng lên, chia sẻ các vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm cung cấp thông tin chính thống, phản bác lại quan điểm sai trái, chống phá, đồng thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và các thành tựu của sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Lực lượng 47 Quân khu nhìn chung đã truyền tải, chiếm lĩnh được trận địa thông tin, dành được sự quan tâm, chú ý và theo dõi của cộng đồng mạng, tạo sức lan tỏa lớn trên mạng xã hội và trong dư luận Nhân dân, nhất là những tin, bài, video clip phản ánh các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, như giúp dân xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch Covid-19... Một số cơ quan, đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, ứng dụng tốt các phương tiện, các giải pháp kỹ thuật để theo dõi, ngăn chặn, triệt phá các trang, nhóm, tài khoản phản động, qua đó, đã góp phần hạn chế sự chống đối của nhiều đối tượng tiêu cực; ngăn chặn nhiều trang, tài khoản phản động, bóc gỡ nhiều bài viết đăng tải có nội dung, sai trái, phản động.

Trên lĩnh vực báo chí, truyền thông đã có nhiều đổi mới, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục hoạt động thường xuyên; các tin, bài, phóng sự truyền hình có chất lượng tốt, góp phần quan trọng phục vụ hoạt động tuyên truyền trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tốt với cơ quan thường trực BCĐ 35 các địa phương, đơn vị LLVT (Công an, Biên phòng) trong trao đổi, cung cấp thông tin, kinh nghiệm hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước. Thường xuyên kiện toàn, bổ sung lực lượng, trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ đấu tranh trên không gian mạng.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến khó lường; biển Đông dự báo diễn biến căng thẳng, phức tạp mới hơn; nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra, trọng tâm là cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; toàn Đảng, toàn quân triển khai học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tình hình dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại; đây là thời điểm các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, bất mãn sẽ triệt để khai thác không gian mạng để tăng cường các hoạt động chống phá với phương thức, thủ đoạn ngày càng phức tạp và nguy hiểm hơn.

Trên địa bàn Quân khu, các thế lực thù địch, lực lượng chống đối chính trị, phần tử cực đoan lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, tự do “tôn giáo” ... thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kích động tụ tập đông người, tuần hành biểu tình, sử dụng inrtenet và các trang mạng xã hội tuyên truyền, xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước, gây áp lực với chính quyền làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; lợi dụng các vụ việc có liên quan đến LLVT để phá hoại hình ảnh, uy tín của Quân đội. 

Báo - Truyền hình Quân khu 4 luôn là mũi nhọn xung kích đấu tranh trên không gian mạng (trong ảnh: Báo Quân khu 4 đón nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng: Sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tăng là do chúng ta phát triển mạnh, chúng ta đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn của chúng. Vì vậy, chắc chắn nhiệm vụ đấu tranh trên không gian mạng sắp tới sẽ nặng nề và quyết liệt hơn. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 47 của TCCT trong LLVT Quân khu thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp cụ thể sau:

Một là, tiếp tục quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 47 trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; nâng cao vai trò, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, BCĐ 35, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp. Tích cực đổi mới hình thức, phương pháp chỉ đạo và cách thức tiến hành đấu tranh. Chú trọng xây dựng nhân tố nòng cốt để viết các tin, bài chuyên sâu đấu tranh trực tiếp với các quan điểm sai trái, phản động trên không gian mạng.

Hai là, mở rộng lực lượng tham gia đấu tranh, ngoài động viên cán bộ, nhân viên tích cực tham gia, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai thiết lập ngay mạng lưới đối với các đối tượng là hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn. Cơ quan Thường trực BCĐ 35 của các tỉnh thường xuyên có sự phối hợp, chỉ đạo đối với BCĐ 35 Bộ CHQS các tỉnh và lực lượng 47 để cung cấp thông tin, định hướng biện pháp đấu tranh, nhất là khi xảy ra các vụ việc trên địa bàn để phối hợp đấu tranh và định hướng dư luận trong cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân.

Ba là, quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, chiến sĩ và dư luận của Nhân dân để dự báo, tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp có những biện pháp giáo dục, định hướng tư tưởng, bảo đảm cho mọi quân nhân luôn kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng trong mọi tình huống; nắm vững phương châm “lấy xây để chống”,  “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, "lấy cái tích cực, cái tốt đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực". Đồng thời, thường xuyên xây dựng, củng cố tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chủ động nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ sớm; không sơ hở để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng chống phá.

Bốn là, tiếp tục phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu, tạo thành "lá chắn" vững chắc, vô hiệu hóa hoạt động chống phá trên không gian mạng của các thế lực thù địch; xây dựng, củng cố mối đoàn kết, tạo sự đồng thuận, xây dựng các nhân tố điển hình, lan tỏa phẩm chất cao đẹp ”Bộ đội Cụ Hồ” của Quân đội, LLVT Quân khu trong thời kỳ mới.

Năm là, thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đấu tranh; chú trọng quan tâm, có chính sách đặc thù đối với lực lượng chuyên sâu, nòng cốt; định kỳ sơ kết đánh giá kết quả hoạt động, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoạt động tích cực, hiệu quả.

(Trích phát biểu Kết luận của Trung tướng TRẦN VÕ DŨNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47/CT-CT ngày 08/01/2016 của Tổng cục Chính trị về tổ chức lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết