A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Tạo lập thế trận" đấu tranh

20 tham luận gửi về Ban Tổ chức cùng 5 tham luận trực tiếp tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47/CT-CT ngày 08/01/2016 của Tổng cục Chính trị về tổ chức lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội, do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức vào sáng ngày 06/4/2021 vừa qua đã nêu lên những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế và khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện ở các cấp; trên cơ sở đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để đấu tranh có hiệu quả trên không gian mạng thời gian tới.

* Đại tá VƯƠNG KIM HẢI (Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 4): Thực hiện tốt phương châm "Hiệu quản, lan tỏa, bền vững"

Thời gian qua, Cục Hậu cần có hơn 2000 trang, nhóm, tài khoản facebook của tập thể và cá nhân; duy trì có hiệu quả 4 trang chính do Cục Hậu cần quản lý, có lượt thích, theo dõi trên dưới 5 nghìn người, tạo sức lan tỏa rất lớn trên không gian mạng. 5 năm (2016 – 2021), trên báo, tạp chí và các trang mạng của Cục Hậu cần và các cơ quan, đơn vị1485 tin bài chia sẻ; 1159 bài viết; 21.220 bình luận ngắn. Nhờ quán triệt và thực hiện tốt phương châm 3 cụm từ, 6 chữ: "Hiệu quản, lan tỏa, bền vững", công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng được tiến hành tương đối hiệu quả, được Quân khu đánh giá cao, góp phần giữ vững trận địa chính trị tư tưởng trong đơn vị.

Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 4.

Để đạt hiệu quả cao trong đấu tranh, Cục Hậu cần chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng thấy rõ được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Chỉ thị 47. Bên cạnh việc quán triệt, giáo dục âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực phản động, thù địch, chúng tôi đưa cán bộ, đảng viên vào hoạt động thực tiễn trên không gian mạng theo phương châm "mưa dầm thấm lâu", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực", kết hợp vừa đấu tranh vừa xây dựng và định hướng tư tưởng đúng đắn, kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ. Phương pháp là làm từ cấp ủy, chỉ huy trước rồi đến đảng viên, tổ chức quần chúng sau.

Hoạt động thực tiễn nổi bật nhất thời gian qua là việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Mỗi ngày một điều luật” trên trang Fanpage Cục Hậu cần tạo được sự lan tỏa lớn. Thực tế, chỉ với hơn 1000 cán bộ, đảng viên sử dụng điện thoại di động có sử dụng ứng dụng mạng xã hội kết nối internet. Chúng tôi đã phát động cuộc thi, trong 28 ngày thu hút 28.000 cán bộ, đảng viên tham gia; đồng thời thông qua các tài khoản cá nhân, thu hút thêm hơn 2 triệu lượt người tham gia cuộc thi. Nhờ đó, có thêm hàng triệu lượt lượt theo dõi, thích trang, chia sẻ, bình luận.

Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong cuộc thi, chúng tôi đã quán triệt, giao chỉ tiêu cho cán bộ, đảng viên, chỉ huy các cấp, mỗi ngày mỗi người phải mời 1 đến vài người thân, bạn bè thích trang; ban quản trị hằng ngày theo dõi, chấm điểm, thông báo, nhận xét cụ thể trên trang Fanpage và các nhóm kín, thông qua giao ban, sinh hoạt hằng ngày; lấy đây là một tiêu chí để biểu dương, khen thưởng. Nhờ đó, chỉ sau một vài ngày, số lượng cán bộ, đảng viên tham gia đều đạt 100%, có ngày mời được thêm 800 lượt thích trang mới. Hiệu quả thấy rõ khi làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, quán triệt, tạo sức lan tỏa lớn từ cán bộ, đảng viên thẩm thấu ra ngoài xã hội

Để tạo sức lan tỏa lớn, chúng tôi thành lập các trang, nhóm, sử dụng tài khoản cá nhân làm vệ tinh cho các trang, nhóm chính của Cục Hậu cần. Mỗi cá nhân ngoài tài khoản chính lập thêm 1 đến 2 tài khoản phụ. Mỗi đơn vị thành lập 1 đến 2 nhóm vệ tinh có quản trị viên để điều hành, nhận lệnh từ trên xuống. Các trang, nhóm, tài khoản cá nhân có sự liên kết, phối hợp với nhau rất chặt chẽ thông qua ban quản trị trang, nhóm mình. Khi có tin, bài, video, hình ảnh cần lan tỏa, chúng tôi chỉ cần truyền lệnh, ngay lập tức hàng ngàn tài khoản đồng loạt chia sẻ, tạo sức lan tỏa rất mạnh mẽ.

Độ bền vững trong đấu tranh thực chất là sự kết hợp giữa hiệu quả và lan tỏa; hiệu quả và sức lan tỏa lớn thì độ bền vững sẽ cao và ngược lại. Muốn vậy, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ phải đúng, nội dung phải phù hợp, có sức lan tỏa cao… Phải gắn trách nhiệm người đứng đầu, đó là bí thư cấp ủy, chính trị viên các cấp và đảng viên trong thực hiện các chủ trương, giải pháp đấu tranh trên không gian mạng, vì đây là lực lượng nòng cốt, là xương sống đảm bảo cho đấu tranh hiệu quả, lan tỏa, bền vững.

* Đồng chí HOÀNG KHÁNH HÙNG (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế): Kinh nghiệm, phương pháp bóc gỡ một số tài khoản xấu độc, phản động chống phá.

Để tiến hành đấu tranh bóc gỡ trang phản động là rất khó khăn, vì so sánh tương quan lực lượng thì Lực lượng 47 Thừa Thiên - Huế không đủ thành viên để báo cáo facebook lỗi vi phạm những quy tắc cộng đồng của trang phản động, vì vậy, trước khi tập trung bóc gỡ một trang, nhóm phản động cần có sự hiệp đồng chặc chẽ với nhiều lực lượng, tạo nên quân số đủ lớn để tiến hành đấu tranh, bóc gỡ.

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Thông báo nội dung sai trái của trang xấu độc, phản động, thông báo thời gian cụ thể cho các lực lượng biết, hiệp đồng thời gian tập trung đấu tranh để huy động lực lượng cao nhất. Nhờ cách làm đó, trong năm 2020, Lực lượng 47 Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành bóc gỡ 02 trang phản động lớn thành công, với số lượng thành viên lên đến 83.400 và 298.986 thành viên, hai trang này có thành viên rất lớn nhưng với sự phối hợp, hiệp đồng nhịp nhàng của Lực lượng 47 các cấp, sau 3 tháng miệt mài đấu tranh đã bóc gỡ thành công.

* Thượng tá NGUYỄN VĂN AN (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Sư đoàn 324): Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Lực lượng 47.

5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị, thông qua Trang chủ và nhóm kín của Sư đoàn đã đăng tải hơn 1.800 bài viết; chia sẻ hơn 38.560 tin, bài, ảnh, video; gần 850.000 lượt bình luận vạch trần bản chất, âm mưu và thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh với quan điểm sai trái; tuyên truyền hình ảnh tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, hoạt động của Quân đội, Quân khu, Sư đoàn và đơn vị…, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, chiến sĩ  trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch. Từ kết quả và kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn hoạt động đấu tranh trên không gian mạng, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Lực lượng 47 thời gian tới, Sư đoàn 324 đề xuất một số nội dung, biện pháp sau:

Thượng tá Nguyễn Văn An, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Sư đoàn 324.

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với Lực lượng 47. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, chất lượng, nắm chắc những điểm mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động đấu tranh của Lực luợng 47 phù hợp. Quan tâm đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm phát hiện, thu thập thông tin, viết bài đấu tranh bài trừ những quan điểm sai trái, tư tưởng lệch lạc, phản động trên không gian mạng.

Hai là, chủ động nắm và dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá mới của các thế lực thù địch, kịp thời phổ biến đến Lực lượng 47 những nội dung trọng tâm cần tập trung đấu tranh. Cung cấp các trang mạng xã hội, các bài viết phản động để Lực lượng 47 trực tiếp truy cập, nghiên cứu, viết tin, bài, bình luận đấu tranh với những luận điệu sai trái, kịp thời định hướng dư luận, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng.

Ba là, thường xuyên học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, coi trọng rèn luyện kỹ năng tiếp nhận và xử lý thông tin, sàng lọc, xác định nguồn gốc, phân tích rõ đúng, sai, có thái độ chính trị rõ ràng để kịp thời viết tin, bài phản bác lại các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Bốn là, lấy Lực lượng 47 làm nòng cốt, lan tỏa hoạt động đấu tranh trên không gian mạng rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ.  

Năm là, làm tốt công tác kiểm tra, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động của Lực lượng 47, trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, biện pháp thực hiện hiệu quả; đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân hoạt động có hiệu quả.

HOÀNG THÁI (Tổng hợp)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết