A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo Quân khu 4 đón nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng

Ngày 21/1/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại biểu: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, các cơ quan Bộ Quốc phòng; đại biểu là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản trong Quân đội.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2020, công tác báo chí, xuất bản trong Quân đội được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan chủ quản báo chí lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Quán triệt Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”, các quyết định, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin - Truyền thông, Cục Tuyên huấn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, tham mưu với Tổng cục Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống các cơ quan báo chí Quân đội đúng tiến độ. Đến nay, toàn quân còn 49 cơ quan báo chí (trong đó, 14 cơ quan báo chí và 35 tạp chí chuyên ngành). 

Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn báo cáo kết quả công tác báo chí, xuất bản trong Quân đội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác báo chí, xuất bản năm 2021
Các đại biểu dự Hội nghị.

Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý, tổ chức thông tin cho báo chí; xử lý thông tin liên quan đến các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, các thông tin xấu độc trên không gian mạng đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều tác phẩm báo chí của Quân đội tham gia các giải báo chí đạt kết quả cao. Tiêu biểu trong công tác tuyên truyền báo chí là: Báo Quân đội Nhân dân, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội, Báo Quân khu 4, Báo Biên phòng…

Các cơ quan báo chí Quân đội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm Luật Báo chí và hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí Trung ương; kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, bản chất truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tuyên truyền báo chí trong Quân đội góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Đặc biệt trong năm 2020, báo chí, xuất bản Quân đội đã kịp thời phản ánh công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, nhất là nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung. Đối với Báo Quân khu 4, trong năm 2020 với nhiều phóng sự chuyên sâu, video clip, tin, bài, ảnh có chất lượng đã thông tin kịp thời đến bạn đọc cả nước những ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ, sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, sự cố sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cũng như tinh thần cả nước hướng về đồng bào vùng thiên tai. Những thông tin đó đã góp phần khắc họa sâu đậm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân. Trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, báo chí, xuất bản Quân đội đã có nhiều bài viết sắc sảo đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch… Đặc biệt, Báo Quân khu 4 có tác phẩm “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu 4” đạt giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V năm 2020.

Đối với công tác xuất bản, in và phát hành, Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Quyết định 4680/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở in trong Quân đội, tổ chức thi nâng bậc thợ kỹ thuật, thi thợ giỏi ngành In toàn quân lần thứ 4 bảo đảm chặt chẽ, an toàn và đạt kết quả tốt.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ những kiến nghị, giải pháp xây dựng hệ thống báo chí Quân đội, công tác xuất bản ngày càng chuyên nghiệp, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên; đầu tư trang thiết bị, công nghệ...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương các cơ quan báo chí, xuất bản Quân đội thực hiện tốt công tác tuyên truyền năm 2020, góp phần làm lan tỏa sâu rộng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn xã hội. Năm 2021, báo chí, xuất bản Quân đội cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan báo chí; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, hướng về cơ sở, phục vụ đời sống tinh thần của bộ đội và Nhân dân; tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như công tác triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống; kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái trên không gian mạng, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Thượng tá Hồ Công Lĩnh, Tổng Biên tập Báo Quân khu 4 (ngoài cùng bên trái) đón nhận Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Quốc phòng tặng Báo Quân khu 4.
Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng các cá nhân.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa với các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Tổng cục Chính trị tặng các cơ quan báo chí, xuất bản có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Năm 2020, ngoài các giải thưởng báo chí Trung ương và địa phương, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Quân khu 4 đã có rất nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nhất là nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Mặc dù thường xuyên đối mặt với gian khó, hiểm nguy nhưng cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 4 luôn xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường tác nghiệp khi có lệnh, nhiều phóng viên được các cấp khen thưởng; Báo Quân khu 4 đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Với những thành tích xuất sắc đó, tại Hội nghị, Báo Quân khu 4 vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; Đại úy Trần Mạnh Hùng, Phóng viên Báo Quân khu 4 vinh dự được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết