A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng Khoa học Quân khu 4 đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học

Chiều ngày 17/12/2020, Hội đồng Khoa học Quân khu 4 tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng diễn tập chiến đấu phòng thủ (CĐPT) cấp xã trên địa bàn Quân khu 4” do Đại tá, cử nhân Trần Ngọc Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 4 làm Chủ nhiệm đề tài. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quân khu chủ trì đánh giá, nghiệm thu.

 Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khẳng định, xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cuối cùng trong tổ chức Nhà nước, là nơi trực tiếp thực hiện mọi nhiệm vụ cụ thể về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, là thành phần cơ bản của thế trận khu vực phòng thủ huyện, có vai trò quan trọng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Diễn tập CĐPT cấp xã là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất và toàn diện nhất đối với hệ thống chính trị cấp xã. Hiện nay, đã có một số tài liệu về tổ chức, phương pháp diễn tập CĐPT cấp xã nhưng chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu có hệ thống, đồng bộ các nội dung giải pháp nâng cao chất lượng diễn tập CĐPT cấp xã trên địa bàn Quân khu 4. Vì vậy đây là đề tài có tính cấp thiết cả trước mắt cũng như lâu dài.

Đại tá Trần Ngọc Cường, Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu.
Các đại biểu tham gia phản biện đề tài.

Đề tài gồm ba phần: Cơ sở lý luận, thực tiễn về diễn tập CĐPT cấp xã; Yêu cầu, nội dung nâng cao chất lượng diễn tập CĐPT cấp xã trên địa bàn Quân khu 4; Giải pháp nâng cao chất lượng diễn tập CĐPT cấp xã trên địa bàn Quân khu 4. Sau khi chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, các ý kiến phản biện tranh luận và các thành viên trong Hội đồng Khoa học Quân khu đánh giá: Đây là đề tài mới, ở Quân khu chưa có công trình nghiên cứu toàn diện. Đề tài có tính thực tiễn cao, là cơ sở để tiếp tục phát triển lý luận, vận dụng hiệu quả trong tổ chức lãnh đạo của cấp ủy; chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền; vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự phối hợp với các ban, ngành làm tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn kết luận đánh giá, nghiệm thu đề tài.

Kết luận buổi nghiệm thu, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đánh giá: Ban chủ nhiệm đề tài đã thực hiện đúng tiến độ, đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng các sản phẩm theo yêu cầu nhiệm vụ được giao đối với một đề tài khoa học cấp Quân khu. Ban Chủ nhiệm đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn, đưa ra phương pháp giải quyết các vấn đề bảo đảm tính khoa học, lý luận gắn liền với thực tiễn, phù hợp với đối tượng nghiên cứu. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu giải quyết vấn đề phù hợp, đề tài đi sâu, đánh giá tương đối toàn diện các yếu tố tác động đến diễn tập CĐPT cấp xã.

Bố cục đề tài hợp lý, trình bày khoa học, phân chia giữa các phần cân đối, lo gic, chặt chẽ. Đề tài có tính khoa học cao, nhiều nội dung nghiên cứu sáng tạo, đề xuất được những giải pháp mới, thiết thực. Đề tài bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phù hợp với thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu. Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu các phản biện, ý kiến đóng góp của các thành viên và kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học để kịp thời bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài. Hội đồng Khoa học Quân khu công nhận đề tài đạt loại xuất sắc và đề nghị Tư lệnh Quân khu công nhận đề tài.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết