A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2019

Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật là nội dung quan trọng, quyết định tới chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu. Nhận thức rõ điều đó, năm 2018, với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 269-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng; mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và hướng dẫn của các ngành, binh chủng... ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với các chủ trương, giải pháp đồng bộ, triển khai thực hiện toàn diện, có chiều sâu, đạt kết quả tốt.

Trong đó, nổi bật là: Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu các cấp được xây dựng đầy đủ, kịp thời, khoa học, đúng quy cách, quy định. Tiến hành đồng bộ, đầy đủ, chu đáo các khâu, các bước chuẩn bị huấn luyện. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chỉ huy, cơ quan các cấp nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ, luôn bảo đảm đúng nội dung, đủ thời gian, bám sát đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ và phương châm huấn luyện. Chế độ công tác tham mưu được duy trì có nền nếp, chất lượng; đăng ký thống kê đầy đủ, báo cáo kịp thời; có nhiều đổi mới trong công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong huấn luyện. Các nội dung, biện pháp công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện được chú trọng, đi vào chiều sâu, có nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực. Chất lượng huấn luyện được nâng lên, từng bước đạt độ vững chắc. Kết quả diễn tập các cấp giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thực hiện đúng kế hoạch huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chất lượng có sự chuyển biến tiến bộ, kết quả khá. Chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được nâng lên, đi vào nền nếp.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra công tác chuẩn bị mô hình học cụ huấn luyện của Sư đoàn 968.        Ảnh: Trần Dũng

Năm 2019, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Địa bàn Quân khu là trọng điểm chống phá của các tổ chức phản động, thù địch với âm mưu, tính chất ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Sự tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thời tiết diễn biến phức tạp; công tác bảo đảm còn gặp nhiều khó khăn… Cùng với đó, những tồn tại, hạn chế của năm 2018, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý và chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước của một số đơn vị chưa đi vào chiều sâu, chưa thành nền nếp; năng lực quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở một số đơn vị còn yếu, để xẩy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, còn biểu hiện bệnh thành tích, dấu giếm khuyết điểm, báo cáo chậm, xử lý vụ việc chưa triệt để. Chất lượng công tác xây dựng chính quy, duy trì thực hiện các chế độ nền nếp ngày, tuần của Ban chỉ huy quân sự huyện, thị, thành, trường quân sự Bộ CHQS các tỉnh và các trung đoàn bộ đội địa phương còn yếu… đặt ra những yêu cầu, thách thức không nhỏ đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của LLVT Quân khu.

Phát huy những kết quả đạt được và kiên quyết khắc phục triệt để các hạn chế, yếu kém của năm 2018, năm 2019, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết 269-NQ/ĐU, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Quân khu; huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt. Huấn luyện sát đối tượng, địa bàn tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, vũ khí trang bị, đối tượng, địa bàn, phương án tác chiến, điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu để lực lượng vũ trang Quân khu SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trên mọi quy mô, trong mọi tình huống.

Để thực hiện tốt nội dung trên, trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu, trực tiếp là cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của LLVT Quân khu, âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác, xác định quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình, nhận định, đánh giá, dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất phương án xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn đóng quân; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật đúng quy định. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của chỉ huy, cơ quan các cấp. Các cơ quan, đơn vị phát huy nội lực, làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là nâng cao chất lượng tập huấn cán bộ, bảo đảm đủ thao trường, bãi tập cho huấn luyện, diễn tập, giáo dục đào tạo. Duy trì có nền nếp các chế độ công tác tham mưu huấn luyện, trọng tâm là xây dựng, điều hành thực hiện kế hoạch; đổi mới tổ chức, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra. 

Vận dụng kinh nghiệm huấn luyện và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đúng nội dung, đủ thời gian cho từng đối tượng. Chỉ đạo huấn luyện toàn diện, đồng bộ cho cả chỉ huy, cơ quan và phân đội, đột phá vào nội dung yếu, đơn vị yếu; huấn luyện vững chắc cho cơ quan, cơ bản cho chiến sĩ và phân đội. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho chỉ huy, cơ quan các cấp, huấn luyện chiến sĩ mới; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động di dịch chuyển, rèn luyện nâng cao sức cơ động của bộ đội; huấn luyện theo chương trình cơ bản kết hợp với chương trình B; tăng cường hội thi, hội thao để nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ các cấp.

Chú trọng huấn luyện, luyện tập các phương án SSCĐ theo Chỉ lệnh 900/CL-BTL củạ Tư lệnh Quân khu, Hướng dẫn 1611/HD-BTM của Bộ Tham mưu Quân khu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xẩy ra. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và làm tốt công tác dân vận ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng nhạy cảm, phức tạp về quốc phòng, an ninh, nắm chắc tình hình, không để bất ngờ trong mọi tình huống.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hội thi, hội thao và diễn tập, trọng tâm là diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập Chỉ huy - Cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa, diễn tập hiệp đồng binh chủng và diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật. Chấp hành nghiêm quy tắc và bảo đảm tuyệt đối an toàn trong huấn luyện, diễn tập. Nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao, đưa hoạt động thể dục thể thao thành nền nếp, có chiều sâu; tổ chức tốt hội thao cấp cơ sở, cấp Quân khu.
Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD với xây dựng tổ chức đảng TSVM. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Bộ tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị về tiếp tục xây dựng đơn vị VMTD. Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, nhất là Ban CHQS huyện, thị, thành, trường Quân sự Bộ CHQS các tỉnh và các trung đoàn bộ đội địa phương. Phát huy sức mạnh tổng hợp các cấp, các ngành nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, xây dựng chính quy, giáo dục pháp luật. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung kết luận tại hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn quân đội trong LLVT Quân khu năm 2018 do Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức vào ngày 14/1/2019, kiên quyết chấm dứt mọi biểu hiện bệnh thành tích, bao che, dấu giếm khuyết điểm, báo cáo không trung thực, xử lý dứt điểm, quy rõ trách nhiệm các vụ việc theo Thông tư 192/2016/TT-BQP ngày 26/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, giảm tỷ lệ quân nhân vi phạm kỷ luật xuống dưới 0,2%, hạn chế mức thấp nhất các vụ việc nghiêm trọng, tạo chuyển biến vững chắc trong toàn Quân khu về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật là nhiệm vụ chính trị trung tâm, yêu cầu quan trọng, cấp thiết, vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu trong tình hình mới.

            Thiếu tướng Hà Thọ Bình
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội