A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tự hào truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trên quê hương Bác Hồ kính yêu

Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 thành lập ngày 15/10/1945, gồm địa bàn 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Quân khu 4 trực thuộc Bộ Quốc phòng và là một trong 7 quân khu hiện nay của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, được Nhân dân chở che, đùm bọc, sự quan tâm, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, của đơn vị bạn và bạn bè quốc tế, trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 4 luôn phát huy tốt bản chất cách mạng, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Truyền thống của LLVT Quân khu 4 là sự kế thừa, phát huy, phát triển truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống cách mạng của quê hương Khu Bốn, mảnh đất “địa linh nhân kiệt”. Truyền thống ấy được hình thành, kết tinh từ trong gian lao, thử thách qua các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 diễu binh, diễu hành chào mừng ngày truyền thống.

 

LLVT Quân khu 4 gồm lực lượng thường trực, dân quân tự vệ (DQTV) và dự bị động viên được xây dựng vững mạnh toàn diện; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng lên. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh LLVT Quân khu luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn đóng quân.

Cơ quan quân sự các cấp và các đơn vị trong Quân khu luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là trên các hướng chiến lược, các khu vực trọng điểm, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động phòng ngừa và giải quyết có hiệu quả các vụ việc, tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất hình thành “điểm nóng”. Hằng năm, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các địa phương tổ chức các loại hình diễn tập đạt kết quả tốt. 

Những năm qua, trước tình hình bão lụt nghiêm trọng trên địa bàn Quân khu, LLVT Quân khu luôn xung kích, đi đầu trong tổ chức lực lượng, phương tiện giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân. Trong hiểm nguy, gian khó luôn ngời sáng những tấm gương dũng cảm sẵn sàng xả thân vì nước, vì dân, tiêu biểu như tấm gương 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Những kết quả quan trọng mà LLVT Quân khu 4 đạt được những năm qua đã góp phần tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh lên tầm cao mới và khẳng định vai trò nòng cốt của LLVT Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đồng thời tham gia có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội các địa phương.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, bằng nhiều hình thức, công tác dân vận của LLVT Quân khu 4 đã góp phần quan trọng trong xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh. Quan hệ máu thịt với Nhân dân chính là một trong những yếu tố quan trọng để LLVT Quân khu trưởng thành và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong suốt 76 năm qua.

Là đội quân công tác, LLVT Quân khu luôn tích cực tham gia lao động sản xuất, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng xung kích đến những nơi gian khó, vùng sâu, vùng xa giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống văn hóa mới; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

76 năm qua, quân và dân Quân khu 4 luôn kề vai sát cánh bên nhau, đồng cam, cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập nên những chiến công vang dội. Trong mọi hoàn cảnh LLVT Quân khu luôn một lòng, một dạ tận tụy phục vụ Nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật quan hệ quân dân, được Nhân dân tin cậy yêu mến.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, truyền thống ấy tiếp tục được cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu phát huy và phát triển trong điều kiện mới, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân.

Những năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Giúp Bạn tức là tự giúp mình”, qua các cuộc kháng chiến, LLVT Quân khu 4 luôn kề vai sát cánh cùng Quân đội, Nhân dân 2 nước Lào và Campuchia chiến đấu chống kẻ thù chung. Các đơn vị tình nguyện của Quân khu 4 không chỉ cùng với Bạn đánh địch mở rộng vùng giải phóng mà còn giúp Bạn xây dựng cơ sở chính trị, củng cố chính quyền cách mạng, vận động Nhân dân nước Bạn tin theo cách mạng, góp phần đưa cách mạng Lào đi đến thành công, giúp Nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Hoà bình lập lại, LLVT Quân khu lại tiếp tục giúp bạn Lào trên nhiều lĩnh vực, nhiều đơn vị của Quân khu đã trực tiếp giúp Bạn trừ phỉ, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng các công trình kinh tế, xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống văn hóa mới. 

Truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 4 là tài sản tinh thần vô giá, là hành trang, tiền đề để xây dựng LLVT và nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu ngày càng vững mạnh. Trong giai đoạn mới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Nhằm làm thất bại những âm mưu thủ đoạn đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 cần tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại các âm mưu thủ đoạn chống phá của kẻ thù. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, khu vực phòng thủ vững chắc, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

TRẦN TUẤN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết