A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Hà Tĩnh (18/8/1945 - 18/8/2020)

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững bước dưới Cờ Đảng quang vinh

Ngày 08 tháng 8 năm 2000, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ký Quyết định số 470/QĐ về việc xác định ngày 18/8/1945 là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân Hà Tĩnh. Ra đời từ trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang, LLVT Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần to lớn cùng quân và dân cả nước đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đầy gian khổ và ác liệt, dù phải chịu nhiều hy sinh, mất mát, LLVT Hà Tĩnh vẫn kiên cường chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Bộ Tư lệnh Quân khu giao phó. Tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân đã trở thành tình cảm, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của mọi cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh. Những khẩu hiệu: “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Một tấc không đi, một ly không rời”, “Xe chưa qua, nhà không tiếc”... đã trở thành phương châm hành động, gắn liền với những chiến công oanh liệt của mảnh đất, con người Hà Tĩnh anh hùng. 

Quân và dân Núi Nài, thị xã Hà Tĩnh bắn máy bay bảo vệ thị xã

75 năm qua dưới ngọn cờ lãnh đạo cách mạng của Đảng, sự đùm bọc, giúp đỡ hết lòng của Nhân dân và bạn bè quốc tế, LLVT Hà Tĩnh đã xây nên truyền thống vẻ vang và được đúc kết thành 8 chữ vàng: “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”. Bản chất truyền thống vẻ vang của LLVT Hà Tĩnh vừa mang đậm dấu ấn của QĐND Việt Nam anh hùng, vừa có những đặc trưng tiêu biểu đó là: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân. Dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu và lao động, có ý chí quyết chiến, quyết thắng và biết đánh, biết thắng mọi kẻ thù. Đoàn kết nội bộ, gắn bó máu thịt với Nhân dân, quân với dân một ý chí. Hậu phương, tiền tuyến đồng lòng luôn vì cả nước, cùng cả nước; gắn bó thủy chung với nước bạn Lào.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao đổi với thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh về một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hà Tĩnh vốn là vùng đất có truyền thống lịch sử lâu đời, có vị trí chiến lược quan trọng, vùng đất “địa linh nhân kiệt” đã từng làm nên nhiều chiến công hiển hách vang dội trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Bởi vậy, bản chất truyền thống vẻ vang của LLVT Hà Tĩnh là sự kế thừa, phát huy, phát triển và làm phong phú thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Quân đội và của quê hương Hà Tĩnh anh dũng, kiên cường. Bản chất ấy được hình thành và kết tinh từ trong chiến đấu, lao động, công tác, từ trong gian khổ, khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Kế thừa và phát huy truyền thống anh dũng, ngoan cường, trong những năm qua, LLVT Hà Tĩnh đã tập trung khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên, trở thành lực lượng nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của tỉnh, chủ động phối hợp với các lực lượng, giải quyết kịp thời các vụ việc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Đây là nét truyền thống tiêu biểu của LLVT Hà Tĩnh, thể hiện lòng trung thành, ý chí quyết thắng, sự kiên định với mục tiêu lý tưởng XHCN. Đó chính là thái độ, là trách nhiệm chính trị, là đức hy sinh sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà tĩnh động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh giúp Nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Ghi nhận về những đóng góp, cống hiến to lớn của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh trong kháng chiến giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác cho LLVT Hà Tĩnh; 212 tập thể và 37 cá nhân trên địa bàn tỉnh được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Toàn tỉnh có 28.444 liệt sỹ, 37.169 thương binh, 1.674 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Hàng vạn cán bộ, chiến sỹ và nhiều tập thể được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các loại, những phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước ta và Nhà nước  Lào.

LLVT tỉnh Hà Tĩnh không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trong những năm tiếp theo, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chung, tuy nhiên tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, đẩy nhanh tiến trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Tình hình đó đặt ra cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta những yêu cầu mới ngày càng cao hơn.

LLVT Hà Tĩnh giúp Nhân dân chữa cháy rừng.

Trước những thời cơ và thách thức mới, hơn lúc nào hết, cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh Nhân dân; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng LLVT Nhân dân trong thời kỳ mới. Không ngừng củng cố xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng cơ sở vững mạnh, cụm an toàn làm chủ. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng chiến đấu của bộ đội thường trực và DQTV, DBĐV. Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến, kế hoạnh phòng chống bão, lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng. Thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương Quân đội.

Bộ đội Trung đoàn 841 giúp Nhân dân thu hoạch lúa.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tạo sự chuyển biến ngày càng vững chắc về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trưởng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà nhanh và bền vững; nhận và hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Đại tá NGUYỄN TẤT NHÂN

            Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội