Thứ 6, 30/10/2020 - 00:38
Tổng Biên tập Báo Quân khu 4 biểu dương cán bộ, phóng viên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tập trung mọi nguồn lực ổn định đời sống Nhân dân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, động viên Nhân dân vùng lũ Quảng Bình Trực tiếp công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích do mưa lũ ở Thủy điện Rào Trăng 3 NHỮNG HÌNH ẢNH XÚC ĐỘNG TAI LẾ TRUY ĐIỆU 22 LIỆT SỸ ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG 337 Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ Những hình ảnh xúc động tại Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giupd dân khắc phục hậu quả mưa lũ Trực tiếp Lễ viếng, Lễ Truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sư đoàn 968 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và cơ động thực hiện một số nhiệm vụ khác. Yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đời sống học tập, sinh hoạt, hậu phương gia đình của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ TSVM, trong đó hết sức coi trọng việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương” và quyết tâm cao theo phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không né tránh khuyết điểm. Đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp luôn đề cao trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái, chủ động xác định các giải pháp nhằm ngăn chặn, phát hiện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đại tá Hoàng Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 968 thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19. Ảnh: Nghi Lâm


Theo đó, từ Đảng ủy Sư đoàn đến các cấp ủy, chi bộ tổ chức chặt chẽ, có chất lượng việc tự phê bình, phê bình và xây dựng triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, cam kết hành động sau kiểm điểm nghiêm túc. Quá trình thực hiện Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo phát động phong trào “Nêu gương sáng mỗi ngày” nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên làm những việc tốt, khắc phục những hạn chế khuyết điểm, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy Sư đoàn thường xuyên kiểm tra đối với các tổ chức Đảng trực thuộc; đồng thời tổ chức sinh hoạt kiểm điểm đối với một số cấp ủy, tổ chức Đảng, trong đó chú trọng các cấp ủy, chi bộ ghép, các đơn vị khung thường trực. Vì thế, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp và từng cán bộ, đảng viên luôn tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, đoàn kết, xây dựng. Việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình được cấp trên, cán bộ chủ trì tự giác, gương mẫu làm trước nêu gương để cấp dưới noi theo, không có biểu hiện hình thức, chiếu lệ, nể nang, né tránh, ngại va chạm. 
Cùng với đó, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương bằng nhiều chủ trương, giải pháp với những cách làm sáng tạo, thiết thực sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ và phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Đảng ủy Sư đoàn ban hành các quyết định kiện toàn bộ phận giúp việc của Đảng ủy và xây dựng hệ thống kế hoạch, các tiêu chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Trong Nghị quyết lãnh đạo năm, quý và hàng tháng của các chi bộ đều xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05; 100% tập thể và cá nhân có bản đăng ký quyết tâm thực hiện sát với đặc điểm của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mình.
Bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác của Sư đoàn trong thời gian qua. Đại đa số cán bộ chủ trì, đảng viên có lối sống trong sạch lành mạnh, thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm, tác phong làm việc sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ; lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của quần chúng. Thông qua việc thực hiện đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến với những việc làm thiết thực, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, như các mô hình “Hũ gạo đồng đội”; “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”; “Quỹ nghĩa tình đồng chí”; phong trào “Nêu gương sáng mỗi ngày”… 
Thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” Đảng ủy Sư đoàn tăng cường chỉ đạo các cấp ủy rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm kế hoạch khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị; tiếp tục cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị 05 và các tiêu chí phấn đấu vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm đảm bảo cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng, nhân điển hình tiên tiến 5 năm 2016-2020, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng những điển hình tiên tiến mới, tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả… góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn TSVM, Sư đoàn VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

                  Đại tá Hoàng Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Sư đoàn 968


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết