A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thi đua tham mưu đúng, chỉ đạo sâu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm

Khắc sâu và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong 5 năm qua (2013 - 2018), trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), cấp ủy, chỉ huy các cấp của Bộ Tham mưu Quân khu đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT. 

Qua đó, phong trào TĐQT ở Bộ Tham mưu đã không ngừng đổi mới, phát triển đồng đều, toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự trở thành động lực to lớn, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ trong phong trào TĐQT, nhiều gương điển hình tiên tiến, tập thể và cá nhân tiêu biểu cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trên các lĩnh vực hoạt động và mọi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Trần Khắc Bang kiểm tra huấn luyện ở Tiểu đoàn chỉ huy Pháo binh 52.
                                                                                                                Ảnh: Huy Cường

Phong trào TĐQT của Bộ Tham mưu đã và đang tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức nhiệm vụ, củng cố niềm tin, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng các cấp uỷ, tổ chức Đảng TSVM, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Chính vì vậy, trước những khó khăn phức tạp của tình hình, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Bộ Tham mưu luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tham mưu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng để xây dựng động cơ, ý thức thi đua cho cán bộ, chiến sĩ. Phong trào TĐQT đã được cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong quân đội. Qua đó, đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm trong cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng nước ta của các thế lực thù địch; xây dựng các tổ chức vững mạnh, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ SSCĐ, phong trào TĐQT của Bộ Tham mưu đã hướng mọi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ vào duy trì nghiêm kỷ luật, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu trong tình hình mới; thực hiện tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất; chủ động, nhạy bén trong dự báo, nhất là dự báo chiến dịch; tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác, kịp thời tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu. Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu đã có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; theo dõi, nắm chắc tình hình, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ; huấn luyện, diễn tập chỉ huy tham mưu, diễn tập phòng chống bão lụt và phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh (huyện, thị, thành)...; công tác tổ chức lực lượng, giáo dục Quốc phòng - An ninh, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, không để xảy ra bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phong trào TĐQT của Bộ Tham mưu còn được lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", "Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt", "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp", "Đơn vị quân y 5 tốt"; Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật",... với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, đã xây dựng được nhiều mô hình điểm, đơn vị điểm, từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến. Bằng trách nhiệm và tình cảm của mình, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu đã tích cực tham gia có hiệu quả phong trào "Dân vận khéo", "Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới" và phong trào "Lực lượng vũ trang Quân khu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"...

Có thể khẳng định rằng, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tham mưu, phong trào TĐQT của Bộ Tham mưu đã có bước phát triển toàn diện, có nhiều đổi mới, đạt kết quả vững chắc; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, thực sự là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Để phong trào TĐQT thực sự là động lực to lớn thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm tới, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của Bộ Tham mưu tiếp tục được gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua trong quân đội; tập trung hoàn thành xuất sắc chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm trong những năm qua, khắc phục triệt để những tồn tại, khuyết điểm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chú trọng phát động phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, cấp bách, đưa phong trào TĐQT Bộ Tham mưu ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

              Thiếu tướng TRẦN KHẮC BANG
Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu - Phó Tham mưu trưởng Quân khu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết