A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện Bảo hiểm y tế đối với quân nhân: Chất lượng chăm sóc sức khỏe đối với bộ đội phải bảo đảm tốt hơn

L.T.S: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015, lần đầu tiên đưa quân nhân tại ngũ vào đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc. Đây là chính sách mới đối với việc chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ. Qua gần 2 năm thực hiện thí điểm BHYT quân nhân tại Sư đoàn 324, Bộ CHQS các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, các đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện cơ bản đạt được các mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Theo lộ trình, từ ngày 01/01/2018, triển khai đồng loạt việc thực hiện BHYT cho quân nhân trong toàn Quân khu. Xung quanh nội dung này, Báo Quân khu Bốn đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu về thực hiện chính sách BHYT đối với quân nhân tại ngũ trong toàn Quân khu. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

* Phóng viên: Thưa đồng chí Phó Chính ủy Quân khu, trong thời gian qua, việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế trong Quân khu được triển khai như thế nào?

* Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa: Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 25/2008/QH12, xác định quân nhân là thành phần bắt buộc tham gia BHYT. Đây là một vấn đề lớn, mới cả về nhận thức và cách thức tổ chức thực hiện việc chăm sóc sức khỏe trong quân đội, thay đổi nhiều quy định và nền nếp lâu nay trong việc chăm sóc sức khỏe (CSSK) bộ đội, có nhiều tác động không nhỏ đối với công tác quân y và các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) cả về tổ chức biên chế, cách thức thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 khám bệnh cho cán bộ, chiến Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).
                                                                                Ảnh: ĐỨC CƯƠNG

 

Theo Quyết định số 357/QĐ-BQP ngày 27/01/2016 của Bộ Quốc phòng, từ ngày 01/01/2016 Quân khu 4 có 4 đầu mối thực hiện thí điểm BHYT cho 100% quân nhân gồm Sư đoàn 324, Bộ CHQS 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Thực hiện Quyết định này, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành quân y có các biện pháp cụ thể nhằm phối hợp với các ngành triển khai thực hiện tại các đơn vị thí điểm.

Các đơn vị trong toàn Quân khu, nhất là các đơn vị thí điểm đã chủ động xây dựng kế hoạch, củng cố cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực cũng như hoàn thiện các cơ sở pháp lý đảm bảo cho các cơ sở KCB đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Chủ động xây dựng các mối quan hệ, thường xuyên trao đổi, phối hợp với ngành y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan BHXH trên địa bàn bảo đảm điều kiện thuận lợi và tốt nhất cho quân nhân đi KCB hoặc chuyển tuyến điều trị, nâng cao chất lượng CSSK và KCB; không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị và hoạt động thường xuyên tại đơn vị cũng như không tạo khoảng trống trong việc CSSK quân nhân.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện BHYT tại các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn do các văn bản của các ngành liên quan chưa đồng bộ, đầy đủ và thống nhất. Từ tổ chức biên chế, đến cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và hành lang pháp lý cũng như công tác thanh quyết toán chưa đáp ứng được với yêu cầu trong triển khai thực hiện BHYT quân nhân cũng như công tác quản lý sức khỏe quân nhân. Một số đơn vị chưa thực sự chủ động trong công tác chuẩn bị như củng cố cơ sở hạ tầng; đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên; bảo đảm các trang thiết bị phục vụ cho KCB; đặc biệt chưa chủ động trong công tác xây dựng hành lang pháp lý (chứng chỉ hành nghề; giấy phép hoạt động; danh mục kỹ thuật; danh mục thuốc sử dụng; danh mục giá các dịch vụ kỹ thuật, thuốc và vật tư tiêu hao) nhằm đảm bảo cho cơ sở KCB đủ điều kiện hoạt động theo quy định...

* Phóng viên: Để thực hiện tốt BHYT quân nhân trong năm 2018 và những năm tiếp theo cần tập trung những nội dung gì, thưa đồng chí?

* Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa: Với quyết tâm thực hiện BHYT cho 100% quân nhân trong toàn Quân khu từ ngày 01/01/2018, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, người chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp với phát huy sức mạnh tổng hợp giữa công tác tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan nhân sự, quân y, tài chính thực hiện BHYT quân nhân với chất lượng CSSK bộ đội ngày càng tốt hơn, hệ thống quân y có trình độ chuyên môn cao hơn, hòa nhập với hệ thống y tế dân y.

Hoàn chỉnh cơ sở pháp lý cho các cơ sở KCB trong toàn Quân khu. Có định hướng trong công tác đăng ký KCB ban đầu cho các đối tượng thuộc quân số của Quân khu, bảo đảm các đối tượng được thuận lợi khi đi KCB và tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật y tế cao, mới, hiện đại ở cơ sở KCB quân y và dân y. Nâng cao chất lượng KCB và tính chủ động sử dụng nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe và KCB đối với quân nhân và người tham gia BHYT khác tại các cơ sở quân y. Xây dựng hệ thống quân y từ tuyến cơ sở đến tuyến bệnh viện nhằm phát huy tối đa năng lực chuyên môn, dần được cải thiện chất lượng trang thiết bị y tế, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quân y được nâng cao, đủ năng lực bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYT quân nhân. Triển khai đầy đủ, đúng nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT quân nhân, nhất là Chỉ thị 210-CT/QUTW ngày 01/4/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo và tổ chức thực hiện BHYT đối với quân nhân tại ngũ giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh việc tập huấn, hướng dẫnviệc thực hiện BHXH, BHYT cho các đơn vị, đặc biệt là BHYT cho quân nhân; hướng dẫn các đơn vị, cơ sở y tế thanh quyết toán BHXH, BHYT đúng, đủ theo quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT quân nhân với những nội dung thiết thực, hình thức phong phú, cụ thể, sát thực với chế độ, quyền lợi. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tập trung chỉ đạo các cơ sở quân y hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý cũng như củng cố cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nhằm đáp ứng được với quá trình thực hiện BHYT quân nhân trong tình hình mới. Đẩy mạnh phối hợp, hợp tác chặt chẽ với cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng và với BHXH ở các địa phương; giữa ngành quân y với dân y. Quá trình thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-BQP ngày 01/6/2016 về việc điều động, luân chuyển, luân phiên công tác đối với bác sĩ trong Quân đội nhân Việt Nam cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan cán bộ với ngành quân y, bảo đảm phù hợp với thực tiễn số lượng bác sĩ tại các đơn vị và không ảnh hưởng đến quá trình thực hiện BHYT theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu thành lập bộ phận chuyên trách bao gồm các cơ quan quân y, quân lực, cán bộ, tài chính và giao nhiệm vụ cụ thể về công tác BHYT quân nhân để kiểm tra, hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi người hưởng BHYT trong Quân khu. Các cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất các nội dung liên quan đến BHYT, nhất là những khó khăn, bất cập, những nội dung mới phát sinh trong quá trình thực hiện, đồng thời, tăng cường đầu tư cho tuyến quân y cơ sở cả về hạ tầng cơ sở, trang thiết bị cũng như con người để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ khám chữa bệnh cho quân nhân.

Đối với quân nhân phải nắm chắc, hiểu rõ chế độ, phạm vi, quyền lợi BHYT được hưởng. Đồng thời, phát huy trách nhiệm để giám sát các cơ sở y tế trong thực hiện chính sách BHYT quân nhân; khi đăng ký BHYT, quân nhân phải kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin của cá nhân, trùng khớp với một giấy tờ tùy thân có dán ảnh (chứng minh thư, thẻ đảng viên, giấy phép lái xe…); khi được cấp thẻ BHYT, quân nhân phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản, quản lý, sử dụng thẻ BHYT theo quy định, không được cho mượn, sửa chữa, tẩy xóa thẻ BHYT; quân nhân có trách nhiệm kịp thời phản ánh cho đơn vị hoặc cơ quan BHYT về tình hình khám, chữa bệnh và bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh theo chính sách BHYT quân nhân.

* Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn đồng chí Phó chính ủy Quân khu!

                                                                                                                                            HUY CƯỜNG (Thực hiện)


Tác giả: HUY CƯỜNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội