A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu 4

Năm 2020, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục đào tạo trong điều kiện thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch viêm phổi cấp do vi rút Corona gây ra (Covid-19), tác động trực tiếp đến đời sống bộ đội, ảnh hư­ởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động huấn luyện chiến đấu, hội thi, hội thao của toàn Quân khu... Mặc dù vậy, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Phòng Quân huấn Nhà trường Quân khu 4 đã nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu nhiều chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Thượng tá Hoàng Xuân Đông, Trưởng phòng Quân huấn Nhà trường Quân khu 4 (ngoài cùng bên phải) động viên các tuyển thủ tham gia Hội thao thể dục thể thao Quân khu năm 2020.

Với quan điểm làm tốt công tác chuẩn bị là cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu. Do vậy, trên cơ sở giáo trình huấn luyện, giáo trình kiểm tra các nội dung, Phòng Quân huấn Nhà trường đã nghiên cứu, tính toán và tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu có quy định cụ thể về bảo đảm thao trường, bãi tập, vật chất, bia bảng mô hình học cụ huấn luyện đến cấp tiểu đội để các đơn vị tiến hành công tác chuẩn bị huấn luyện. Vì vậy, chất lượng công tác chuẩn bị cho huấn luyện năm 2020 nhiều mặt tốt hơn năm 2019. Toàn Quân khu chuẩn bị được hơn 126.000 mô hình, vật chất, học cụ các loại; 888 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; xây dựng, củng cố 1.757 thao trường huấn luyện các cấp...

Tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cán bộ Quân khu, trong tập huấn đã đưa đầy đủ nội dung tập huấn quân sự toàn quân và những nội dung còn yếu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2019 để thống nhất cho cán bộ; chỉ đạo các đơn vị đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn, coi đây là khâu then chốt để nâng cao chất lượng huấn luyện. Năm 2020, toàn Quân khu đã tổ chức được 359 lớp tập huấn ở các cấp, với hơn 34.500 lượt cán bộ tham gia, kết quả đạt khá. Qua tập huấn, trình độ, năng lực thực hành huấn luyện, quản lý điều hành luyện tập của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên.

Thực hiện Chương trình huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020 và Hướng dẫn thực hiện Mệnh lệnh quân sự, quốc phòng năm 2020 của Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu), Phòng Quân huấn Nhà trường Quân khu đã nghiên cứu, tham mưu, soạn thảo hướng dẫn, phân chia nội dung, thời gian đến từng tuần, điều chỉnh thời gian các buổi huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh; chỉ đạo các đơn vị ưu tiên các nội dung có thao trường gần nhau, trang phục, trang bị, vật chất tương đối giống nhau xếp thời gian liền kề. Do vậy, hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện của các đơn vị xây dựng bảo đảm khoa học, thống nhất hơn, giải quyết tốt 30 phút giờ lẻ buổi sáng, buổi chiều.

Thực hành kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1 cho chiến sĩ mới Trung đoàn 270, Sư đoàn 341.

Quá trình huấn luyện và thực hành kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới, cơ quan Quân khu đã thành lập các đoàn kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm giáo trình huấn luyện, giáo trình kiểm tra kỹ thuật chiến đấu bộ binh và các quy định bảo đảm an toàn. Vì vậy, chất lượng huấn luyện được nâng lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 có 6,78% đơn vị đạt giỏi, 93,22% đơn vị đạt khá; ném lựu đạn và đánh thuốc nổ bài 1 có 100% đơn vị đạt giỏi.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, vừa phòng chống dịch hiệu quả và có quỹ thời gian sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác, Quân khu đã điều chỉnh kế hoạch huấn luyện từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần theo Công điện của Cục Quân huấn. Quá trình huấn luyện đăng ký thống kê chặt chẽ lực lượng không tham gia huấn luyện trên từng nội dung do phải phục vụ, bảo đảm ở các chốt, các khu vực cách ly để tổ chức học bù, học vét bảo đảm 100% đối tượng được huấn luyện đúng nội dung, thời gian theo chương trình. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Quân khu đã chỉ đạo các đơn vị chia nhỏ lực lượng, mỗi lớp không quá 20 đồng chí, tổ chức huấn luyện thành nhiều ca; đối với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh, quá trình huấn luyện các nội dung ở thao trường hầu hết phải đi qua khu dân cư, Quân khu đã chỉ đạo sử dụng xe ô tô để vận chuyển cán bộ, chiến sĩ, vật chất đi huấn luyện bảo đảm vừa phòng, chống dịch, vừa giải quyết hết nội dung chương trình cho các đối tượng. Nội dung diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp trung đội, đối với các sư đoàn bộ binh có hệ thống thao trường tách biệt khu dân cư, Quân khu chỉ đạo tổ chức diễn tập theo kế hoạch, Bộ CHQS các tỉnh có thao trường xen lẫn khu dân cư buộc phải điều chỉnh kế hoạch, khi nới lỏng giãn cách xã hội tiến hành làm công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập.

Lữ đoàn Thông tin 80 thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho bộ đội trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Rút kinh nghiệm những điểm còn hạn chế mà đoàn công tác của Bộ Quốc phòng chỉ ra năm 2019, Quân khu kịp thời chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế, tập trung chỉ đạo các đảo tổ chức huấn luyện đúng nội dung, chương trình. Tăng cường công tác kiểm tra của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, các cơ quan Quân khu đối với các đảo. Các bài kiểm tra bắn đạn thật, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật đều có sự kiểm tra, theo dõi trực tiếp của Bộ Tham mưu Quân khu.

Quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Bộ, Quân khu về quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội. Xây dựng đầy đủ hệ thống Kế hoạch, Chương trình hành động “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” và triển khai thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 07/CT-TM ngày 10/3/2020 của Tổng Tham mưu trưởng. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt theo quy định, cấp ủy chỉ huy các cấp kiểm tra đôn đốc nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, chú trọng các đơn vị nhỏ lẻ, các kho trạm và lực lượng công tác lẻ xa sự quản lý chỉ huy các cấp, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời, không để bất ngờ xẩy ra.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu có sự chuyển biến tích cực rõ nét trong quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn; chủ động tích cực trong quản lý bộ đội, quản lý đơn vị, duy trì đúng chế độ nền nếp. Tình hình kỷ luật, an toàn được giữ vững. Đây là nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chỉ huy các cấp và thái độ trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ chiến sĩ trong toàn Quân khu.

Có thể nói rằng, từ đầu năm 2020 đến nay, các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã quán triệt và làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, nhất là tập huấn bồi dưỡng cán bộ, kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện, chuẩn bị thao trường bãi tập, sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, được đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng đánh giá là đơn vị tốt nhất trong các đơn vị được kiểm tra. Tổ chức huấn luyện, giáo dục đào tạo cho các đối tượng theo đúng nội dung, chương trình, kết quả khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thời gian tới, Phòng Quân huấn Nhà trường Quân khu tiếp tục tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các đơn vị, nhà trường huấn luyện, giáo dục đào tạo cho các đối tượng đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn. Trong đó, chú trọng diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có một phần thực binh bắn đạn thật cho Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 và diễn tập các đơn vị binh chủng; luyện tập đội tuyển, sẵn sàng tham gia hội thao võ chiến đấu tay không toàn quân đạt kết quả cao. Tổ chức tổng kết nhiệm vụ huấn luyện ở các cấp đúng quy định, phúc tra, kiểm tra đánh giá đúng kết quả đạt được, những thiếu sót tồn tại ở mỗi cấp, đề ra chủ trương, biện pháp khắc phục cụ thể. Làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021. Chỉ đạo đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kiểm tra toàn diện. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng chính quy, tăng cường quản lý kỷ luật bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sinh hoạt và tham gia giao thông.

Thượng tá HOÀNG XUÂN ĐÔNG

Trưởng phòng Quân huấn Nhà trường Quân khu 4


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết