A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, không ngừng sáng tạo, thi đua Quyết thắng

 Đó là tư tưởng chỉ đạo Phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 năm 2021.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020.

Tư tưởng chỉ đạo: Tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, không ngừng sáng tạo, thi đua Quyết thắng.

“Tăng cường đoàn kết”: Tăng cường mối quan hệ thống nhất cao trong nội bộ, các tổ chức, nhất là tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy; đoàn kết cán bộ - chiến sĩ, cấp trên - cấp dưới, đoàn kết quân dân. Phối hợp, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các cơ quan và giữa cơ quan với đơn vị, tạo chuyển biến mạnh trên 4 khâu đột phá, đặc biệt là chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn.

“Đề cao mẫu mực”: Tập trung xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh mẫu mực, tiêu biểu; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên chủ trì trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ với phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

“Giữ vững kỷ cương”: Duy trì nghiêm nguyên tắc, quy chế, chế độ quy định. Có nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất vụ việc vi phạm thông thường; kiên quyết không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, vụ việc ảnh hưởng đến truyền thống Quân đội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

“Không ngừng sáng tạo”: Luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc công tác, tích cực tìm tòi sáng tạo đề xuất chủ trương, sáng kiến, biện pháp, cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Sáng tạo trong quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết; tham mưu, đề xuất, chỉ đạo; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện “Ba khâu đột phá”; lao động sản xuất và công tác; nghiên cứu, ứng dụng khoa học; tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động….

 “Thi đua Quyết thắng”: Hoàn thành thắng lợi, vượt mức các nội dung, chỉ tiêu thi đua; tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; lập nhiều chiến công, thành tích, đỉnh cao mới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua đợt 1 năm 2021 và đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Nội dung, chỉ tiêu

1. Tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức: Thi đua tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và QUTW, BQP, Quân khu về nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2021. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng; bảo đảm 100% quân số; kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu, có 75 - 80% trở lên đạt khá, giỏi (trong đó có 15 - 20% giỏi). Chú trọng làm tốt công tác giáo dục nhiệm vụ, bồi dưỡng tình cảm, đạo đức cách mạng, tình yêu thương đồng chí, đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh mẫu mực, tiêu biểu; tăng cường quản lý giáo dục, rèn luyện và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phấn đấu 100% cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 80 - 90% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, trên 96% cơ quan, đơn vị an toàn về mọi mặt. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Phấn đấu 100% cán bộ quân sự trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện tốt công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội.

Các tổ chức quần chúng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt Đại hội phụ nữ các cấp và tham gia Đại hội Phụ nữ Quân đội lần thứ VII.

2. Đối mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện; tổ chức luyện tập, diễn tập theo các phương án bảo đảm chất lượng, an toàn. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, phương án thực hiện nhiệm vụ “Chiến đấu” trong thời bình theo phương châm “4 tại chỗ”. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng. Đổi mới công tác giáo dục QP-AN cho các đối tượng; xây dựng lực lượng DBĐV, DQTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đúng luật. Phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn đóng quân, đặc biệt là vào thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, công tác cơ yếu, công tác đối ngoại quốc phòng. Tăng cường công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm quân số khoẻ trên 98,5%. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý, nâng cấp doanh trại, bảo đảm xăng dầu, vận tải kịp thời, an toàn tuyệt đối.

Đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Quản lý, khai thác vũ khí trang bi kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của QUTW, BQP, Quân khu về công tác kỹ thuật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác bảo đảm kỹ thuật và an toàn giao thông. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ. Nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, sửa chữa, khai thác, sử dụng các loại VKTBKT thế hệ mới, hiện đại. Thực hiện có hiệu quả “Năm An toàn giao thông 2021”.

Thi đua thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội; tiếp tục thực hiện tốt các Đề án của Chính phủ và QUTW, BQP, Quân khu về kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Doanh nghiệp Quân đội hội nhập và phát triển”, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đúng luật, nâng cao chất lượng thương hiệu, sức cạnh tranh sản phẩm, đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống người lao động.

3. Thi đua thực hiện tốt bốn khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI: Đột phá về tổ chức, biên chế; Đột phá về huấn luyện và đào tạo; Đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự; Đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn Cơ sở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “90 ngày tuổi trẻ Trung đoàn 19 thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

Thời gian tổ chức các đợt thi đua: Tổ chức 2 giai đoạn, 4 đợt thi đua thường xuyên, 3 đợt thi đua cao điểm:

Giai đoạn 1: Từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm 2021. Có 2 đợt thi đua thường xuyên, 1 đợt thi đua ra quân huấn luyện, 2 đợt thi đua cao điểm.

* Đợt 1: Thời gian từ ngày 01/01/2021 đến 31/3/2021. Chủ đề: “Bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu, không ngừng sáng tạo, thi đua Quyết thắng”.

* Đợt 2: Thời gian từ ngày 01/4/2021 đến 30/6/2021. Chủ đề: “Noi gương sáng, tận tụy, trách nhiệm, vượt khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

* 2 đợt thi đua cao điểm: Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - nay là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Giai đoạn 2: Từ tháng 7 đến hết tháng 12/2021. Có 2 đợt thi đua thường xuyên, 1 đợt thi đua cao điểm.      

* Đợt 3: Từ ngày 01/7/2021 đến 30/9/2021. Chủ đề: “Rèn đức, luyện tài, lập công xuất sắc”.

* Đợt 4: Từ ngày 01/10/2021 đến 31/12/2021. Chủ đề: “Tự hào về truyền thống, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Cùng với 07 đợt thi đua trên, các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động thi đua ra quân huấn luyện năm 2021 và tổ chức các đợt thi đua cao điểm, đột kích chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, của cơ quan, đơn vị và trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm…

Thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến

Các cơ quan, đơn vị quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 3229/KH-CT ngày 28/12/2020 của Cục Chính trị về công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong LLVT Quân khu giai đoạn 2021 - 2025; trong đó chú trọng việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn đối tượng và phương pháp tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong từng cơ quan, đơn vị và trong LLVT Quân khu. Chủ động phối hợp với báo Quân khu và cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong và ngoài Quân đội đẩy mạnh tuyên truyền về điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, phổ biến, nhân rộng cách làm hay, nhân tố mới…

Công tác khen thưởng: Trong quá trình xét, quyết định khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng, các cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu kỹ và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 91/2017/TT-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư số 151/2018/TT-BQP ngày 12/10/2018 của Bộ Quốc phòng...

HOÀNG TRUNG (tổng hợp)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết