A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Cục Kỹ thuật Quân khu 4: Bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới năm 2019

Từ ngày 20/5 đến ngày 26/5/2019, Đảng ủy Cục Kỹ thuật (Quân khu 4) đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới năm 2019 cho 49 đồng chí đảng viên kết nạp từ năm 2014 đến nay của các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Cục.

Đại tá Trần Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Cục Kỹ thuật trao Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho các học viên.

 

Trong thời gian 7 ngày, các học viên đã được nghiên cứu 10 chuyên đề dành cho đảng viên mới, như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, các học viên đã viết bài thu hoạch. Kết quả, 100% đạt khá; các học viên đã được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới.

Tin, ảnh: HOÀNG ĐĂNG TUẤN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội