A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Nghi Lộc gắn phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh

Huyện Nghi Lộc có vị trí địa lý tiếp giáp với thành phố Vinh và 7 huyện bạn, có đường bờ biển dài 14 km, có các tuyến giao thông trọng điểm đi qua, là địa bàn chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh (QPAN) của tỉnh Nghệ An. Nhận thức rõ vị trí của địa phương, trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường QPAN là 2 nhiệm vụ chiến lược quan trọng, thời gian qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Nghi Lộc luôn đồng lòng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo để giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, có 25/28 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Theo đó, nhịp độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 12,53%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thủy sản. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 47 triệu đồng/người/năm, tăng 18,2 triệu đồng so với năm 2015. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá, nhịp độ tăng trưởng đạt 3,29%/năm. Đến cuối năm 2019, toàn huyện đã có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến cuối năm 2020, 28/28 xã đạt chuẩn (mục tiêu Đại hội lần thứ XXVIII là 22 xã) và hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới.

Công nghiệp, xây dựng phát triển nhanh, nhịp độ tăng trưởng đạt 18,85%/năm. Nhiều dự án được đầu tư xây dựng và hoạt động có hiệu quả.  Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt, đã có 47 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 8.000 tỷ đồng trong giai đoạn  2015 – 2020. Các ngành dịch vụ, thương mại phát triển đa dạng, nhịp độ tăng trưởng đạt 8,40%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2019 đạt trên 1.850 tỷ đồng, chiếm 13,7 % tổng thu ngân sách trên địa bàn của tỉnh, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 21,24%/năm, vượt 1,24% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Phạm Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc, thắp lửa truyền thống động viên thanh niên huyện nhà lên đường nhập ngũ. 
                                                                                                             Ảnh: QUANG DŨNG

Thực hiện tốt các giải pháp huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống.  Các công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống truyền tải điện và các công trình văn hóa, xã hội được đầu tư, từng bước hoàn thiện, phát huy hiệu quả. Trong 5 năm đã tập trung hoàn thành nhiều công trình, dự án trọng điểm, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Quy mô, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 88%, vượt 8% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được tăng cường, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân từng bước được cải thiện. Văn hóa, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh; đời sống tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt là tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 550 năm ngày thành lập huyện và 125 năm danh xưng Nghi Lộc trang trọng, ý nghĩa. Chính sách người có công, an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm được triển khai thực hiện có hiệu quả, công khai, dân chủ, tạo sự phấn khởi, đồng thuận và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến năm 2020 dự kiến còn 1,0%, vượt mục tiêu đề ra (Nghị quyết Đại hội 1,84%). Hàng năm giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động, xuất khẩu trên 1.000 lao động... Kết quả đó đã từng bước đưa Nghi Lộc trở thành vùng phát triển kinh tế năng động, trọng điểm của tỉnh.

Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Lộc tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
                                                                                                            Ảnh: C.T.V

Gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nghi Lộc còn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN. Theo đó, các cấp ủy đảng, địa phương đã tổ chức quán triệt kịp thời, đẩy đủ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng chính quy, tinh nhuệ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đạt kết quả tốt. Chất lượng xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng khu vực phòng thủ huyện và cơ sở được nâng lên. Hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn, giao quân hàng năm. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo ổn định. Sự lãnh đạo của cấp uỷ, điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới và đột phá. Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị được nâng lên…

Đường về Nghi Lộc hôm nay.
                                                                                                        Ảnh: CTV

Sự kết hợp giữa các ngành, lĩnh vực, trọng tâm là kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường QPAN được thể hiện ngày càng rõ hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, Huyện quan tâm đầu tư những công trình có tính lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và củng cố, tăng cường tiềm lực QPAN.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trên địa bàn tỉnh và huyện dự báo có nhiều thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức đan xen. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN, Đảng bộ huyện Nghi Lộc xác định, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tạo sự nhất quán về nhận thức là chăm lo phát triển kinh tế, xã hội song song với đảm bảo QPAN, coi việc đảm bảo QPAN vững chắc là điều kiện đảm bảo cho quá trình phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân một cách bền vững.

Cảng biển quốc tế The Vissai (Nghi Thiết, Nghi Lộc) đưa vào khai thác, sử dụng vào tháng 10/2017.
                                                                                         Ảnh: VĂN HÙNG

Trong lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường QPAN, tiếp tục coi trọng hơn nữa tính “lưỡng dụng” của các công trình, dự án khi đầu tư trong mối liên hệ tổng thể giữa kinh tế, văn hóa, xã hội với QPAN cả trước mắt và lâu dài. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các cơ quan, ban, ngành cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu nhịp độ tăng trưởng bình quân đạt 13,07%/năm; nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nông nghiệp, góp phần ổn định an ninh lương thực, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt của người dân và khả năng tích lũy hậu cần tại chỗ cho nhiệm vụ QPAN và hoạt động của khu vực phòng thủ.

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc tặng quà gia đình bà Lê Thị Liễu, xóm 4, xã Nghi Thịnh.
                                                                                   Ảnh: QUANG DŨNG

Bám sát quy hoạch phát triển của tỉnh gắn với quy hoạch điều chỉnh phát triển kinh tế, xã hội của huyện để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng năm 2025 đạt 30.204 tỷ đồng, nhịp độ tăng trưởng đạt 16,4%/năm. Quy hoạch đồng bộ hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng. Các dự án phải đảm bảo đủ năng lực sản xuất khi chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Tăng cường đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Công an theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ trong giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, phối hợp chỉ đạo, điều hành xử lý tốt các tình huống xảy ra; ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn...

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân nỗ lực phấn đấu xây dựng Nghi Lộc ngày càng phát triển nhanh về kinh tế, ổn định về chính trị, xã hội, vững mạnh về QPAN, góp phần cùng tỉnh Nghệ An thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

 

         Đồng chí PHẠM HỒNG QUANG,

           Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy huyện Nghi Lộc


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội