Tiêu điểm
Lịch
Liên kết website

Ghi nhanh: PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH XÉT XỬ TỘI "HÀNH HUNG ĐỒNG ĐỘI"

Ngày 20/01/2024, tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Cục Chính trị Quân khu  4 chỉ đạo Tòa án Quân sự Quân khu; Viện kiểm sát Quân sự Quân khu và Sư đoàn 324 tổ chức Phiên tòa giả định xét xử tội “Hành hung đồng đội”.

Thực hiện: TRẦN DŨNG – HẢI HOÀNG

Video liên quan
Xem nhiều