Những chuyến hàng nghĩa tình đến với lực lương làm nhiệm vụ cứu hộ

Nhiều chuyến hàng nghĩa tình của nhân dân được chuyển đến động viên lực lượng cứu hộ

 

Thực hiện: HỒ LĨNH = HỐ VIỆT

Video liên quan
Xem nhiều