Ps- Công binh Quân khu 4 bắc cầu qua sông Luồng vào bản Sa Ná

Video liên quan
Xem nhiều