Tiêu điểm
Lịch
Liên kết website

Phóng sự Truyền hình: BẢO VỆ TỔ QUỐC, NGHĨA VỤ THIÊNG LIÊNG, TRÁCH NHIỆM CAO CẢ

 

Dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng gắn liền với bảo vệ Tổ quốc, đó là quy luật tồn tại và phát triển của đất nước Việt Nam. Trải qua hơn 4000 năm lịch sử, các thế hệ người Việt Nam luôn tiếp nối truyền thống cha ông, chung sức, đồng lòng bảo vệ đất nước. Dù trong chiến tranh hay trong hòa bình, chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc chỉ có thể được bảo toàn trọn vẹn khi có sự tham gia, vào cuộc của toàn dân. Trong đó, với vai trò Thanh niên là thế hệ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên. Thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện: HỒ LĨNH  - TRẦN DŨNG

Video liên quan
Xem nhiều