Ps - Hiệu quả của sáng kiến "Buồng khử khuẩn đa năng tự động"

Trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch Covid -19  LLVT Quân khu 4 đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống hiệu quả. Trong đó, việc phát huy sáng kiến để tăng cường, bổ sung trang thiết bị phòng chống dịch được đặc biệt chú trọng. Sản phẩm “Buồng khử khuẩn đa năng tự động” của Tiểu đoàn 97 (Bộ Tham mưu Quân khu 4) là một trong sáng kiến tiêu biểu.

Video liên quan
Xem nhiều