Sư đoàn 324 đa dạng hình thức, tích cực giáo dục pháp luật cho bộ đội

Video liên quan
Xem nhiều