A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Hướng tới Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Giới thiệu 3 đồng chí cán bộ Quân khu 4 ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV

Theo sự phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội Khóa XV trong Quân đội, Quân khu 4 có 3 đồng chí được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV gồm các đồng chí: Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, được Trung ương giới thiệu ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh; Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, được giới thiệu ứng cử đại biểu chuyên trách Khóa XV ở Trung ương và Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị do địa phương giới thiệu. Dưới đây là một số nét chính trong sơ yếu lý lịch của ba đồng chí:

1. Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, được Trung ương giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình.

 

* Họ và tên thường dùng: HÀ THỌ BÌNH 

* Họ và tên khai sinh: HÀ THỌ BÌNH 

* Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1968

* Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. 

* Quê quán: Xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá 

* Nơi đăng ký thường trú: Phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

* Dân tộc: Kinh

* Tôn giáo: Không 

* Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, Chỉ huy - Tham mưu Binh chủng hợp thành 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B 

* Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội 

* Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng 

* Nơi công tác: Quân khu 4 

* Ngày vào Đảng: 14/3/1987; chính thức: 14/3/1988; Chức vụ trong Đảng hiện nay: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân khu 4.

* Tình trạng sức khỏe: Tốt

* Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: 

- Huân chương Chiến công hạng nhất (2006); 

- Huy chương Quân kỳ Quyết thắng (2012); 

- Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Thông qua sơ yếu lý lịch và các Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV; Hội nghị lãnh đạo, chỉ huy dự kiến giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng thảo luận, giới thiệu người của đơn vị ra ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV do Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức, cho thấy đồng chí Hà Thọ Bình có tiểu sử rõ ràng, lý lịch trong sạch, được đào tạo cơ bản tại các học viện, nhà trường uy tín trong và ngoài Quân đội, trưởng thành từ cán bộ cơ sở, kinh qua nhiều cương vị công tác, từ chỉ huy cấp phân đội, Trung đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng, Phó tham mưu trưởng Quân khu, Học viên lớp bồi dưỡng kiến thức mới cán bộ quy hoạch cấp chiến lược Khóa XIII, Hiện nay là Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.

Đồng chí luôn có lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; là người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; có lối sống giản dị, trong sạch, phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thẳng thắn, trung thực, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; giữ nghiêm nguyên tắc kỷ cương; linh hoạt, sáng tạo trong chỉ huy, điều hành; tận tâm, tận lực trong công tác, thực hiện nhiệm vụ; luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, làm tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, quần chúng trong Lực lượng vũ trang Quân khu học tập và noi theo.

Với phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, trình độ, năng lực tốt, Thiếu tướng Hà Thọ Bình luôn nắm bắt, bao quát toàn diện, tham mưu kịp thời cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xây dựng địa bàn chiến lược, khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh, cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4, Thiếu tướng Hà Thọ Bình luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, tích cực, chủ động cùng Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, nhất là khả năng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình” như phòng chống thiên tai, mưa lũ, chữa cháy rừng, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ và luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tín nhiệm.

Tại các hội nghị giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thiếu tướng Hà Thọ Bình ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV.

2. Đồng chí Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; được Trung ương giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội chuyên trách Khóa XV.

Đồng chí Đại tá Vũ Xuân Hùng.

 

* Họ và tên thường dùng:     VŨ XUÂN HÙNG

* Họ và tên khai sinh:           VŨ XUÂN HÙNG 

* Ngày, tháng, năm sinh:  06/5/1967;

* Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

* Quê quán:  Xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

* Nơi đăng ký thường trú: Phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

* Dân tộc:  Kinh

* Tôn giáo:   Không

* Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học quân sự

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A

* Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội

* Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá

* Nơi công tác: Bộ Tham mưu Quân khu 4

* Ngày vào Đảng: 14/01/1986; chính thức: 14/01/1987;

* Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng uỷ Bộ Tham mưu

* Tình trạng sức khỏe: Tốt

* Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: 

- Huy chương Quân kỳ Quyết thắng (2011)

- Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba

* Là đại biểu Quốc hội khóa: XIV

Thông qua sơ yếu lý lịch và các Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV; Hội nghị lãnh đạo, chỉ huy dự kiến giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng thảo luận, giới thiệu người của đơn vị ra ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV do Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức, cho thấy đồng chí Vũ Xuân Hùng có tiểu sử rõ ràng, lý lịch trong sạch, được đào tạo cơ bản tại các học viện, nhà trường uy tín trong và ngoài Quân đội, trưởng thành từ cán bộ cơ sở, kinh qua nhiều đơn vị, cương vị công tác, từ chỉ huy cấp phân đội, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, hiện nay là Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Với phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, trình độ, năng lực bản thân, trên cương vị công tác trong Quân đội và sự hiểu biết sâu sắc các vấn đề kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, Đại tá Xuân Hùng có điều kiện nắm bắt toàn diện, bao quát chức năng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang để tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về chủ trương, đường lối, chiến dịch, chiến lược, chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu; tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy rèn luyện kỷ luật; tham mưu, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh.

Là Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, đồng chí thường xuyên nắm bắt, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong LLVT Quân khu và tỉnh Thanh Hóa, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, góp phần để Quốc hội thực hiện tốt chức năng của cơ quan lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước.

Tại các Hội nghị giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tá Vũ Xuân Hùng ứng cử Đại biểu Quốc hội chuyên trách Khóa XV.

3. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được tỉnh Quảng Trị giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn.

 

* Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HỮU ĐÀN

* Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN HỮU ĐÀN

* Ngày, tháng, năm sinh: 28/05/1974   

* Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

* Quê quán: Xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

* Nơi đăng ký thường trú: Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

* Dân tộc: Kinh

* Tôn giáo: Không

* Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quân sự, Chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng anh trình độ C

* Nghề nghiệp hiện nay: Bộ đội

* Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Thượng tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

* Nơi công tác: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng

* Ngày vào Đảng: 28/9/1996; chính thức: 28/9/1997; chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

* Tình trạng sức khỏe: Tốt

* Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng:

- Huy chương Chiến sỹ vẻ vang Hạng Nhất, Nhì, Ba;

- Huy chương Quân kỳ Quyết thắng;

- Chiến sỹ thi đua cấp Quân khu năm 2016, 2018, 2019;

- Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2015,2016;

- Bằng khen Bộ tư lệnh Quân khu 4 năm 2016, 2017, 2018;

- Bằng khen Bộ Quốc phòng năm 2020.

Thông qua sơ yếu lý lịch và Hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tổ chức cho thấy, đồng chí Nguyễn Hữu Đàn có tiểu sử rõ ràng, lý lịch trong sạch, được đào tạo cơ bản tại các học viện, nhà trường uy tín trong và ngoài Quân đội, trưởng thành từ cán bộ cơ sở, kinh qua nhiều đơn vị, cương vị công tác, từ chỉ huy cấp phân đội, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Với phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, trình độ, năng lực bản thân, trên cương vị công tác trong Quân đội và sự hiểu biết sâu sắc các vấn đề kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn thường xuyên nắm bắt toàn diện, bao quát chức năng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh để tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về chủ trương, đường lối, chính sách về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh. Trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đồng chí đã tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Cùng tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức và đạo đức; củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; phòng, chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, thiên tai, dịch bệnh; không ngừng củng cố, tăng cường tiềm lực và sức mạnh khu vực phòng thủ tỉnh; công tác quản lý nhà nước về quốc phòng tỉnh đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Tại Hội nghị giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV.

BÁO QUÂN KHU 4


Tác giả: BÁO QUÂN KHU BỐN
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội