A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 chủ động đấu tranh trên không gian mạng

Sáng ngày 06/4/2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47/CT-CT ngày 08/01/2016 của Tổng cục Chính trị về tổ chức lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4; các đồng chí đại biểu là Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế; đại biểu Phòng Tuyên truyền Cổ động, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị); đại biểu Lữ đoàn 1, Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng); thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Hậu cần; thành viên Lực lượng 47 Quân khu; các đồng chí Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị, cán bộ Tuyên huấn, phụ trách Lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu; Trưởng phòng tuyên truyền, báo chí, xuất bản của Ban tuyên giáo 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu.

Trước khi vào Hội nghị, các đại biểu được xem phóng sự về kết quả hoạt động của Lực lượng 47 trong LLVT Quân khu từ năm 2016 đến nay do Truyền hình Quân khu 4 thực hiện.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dự Hội nghị.
Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị. Báo cáo nhấn mạnh: 05 năm qua, bám sát hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, trực tiếp là Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu đã quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 47 của TCCT trong toàn LLVT Quân khu đạt kết quả tương đối toàn diện; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có nhiều chủ trương, biện pháp sáng tạo, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị thường xuyên được kiện toàn; sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động; mạng lưới hoạt động được thiết lập, tổ chức rộng rãi; phương pháp đấu tranh có nhiều đổi mới, đa dạng cả về hình thức và nội dung. Trung bình hằng năm, trên các trang facebook của Quân khu có trên 29.900 tin, bài viết; 15.600.000 lượt tiếp cận, 5.500.000 lượt tương tác; trên các nhóm của Quân khu có 25.000 tin, bài, 4.100.000 lượt bình luận, 5.200.000 lượt cảm xúc; trên các trang facebook cá nhân có trên 25.000 tin, bài; 1.100.000 lượt chia sẻ, 1.200.000 lượt bình luận.

Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 4 và các đại biểu dự Hội nghị.

Trên lĩnh vực báo chí, truyền hình, Báo - Truyền hình Quân khu thường xuyên duy trì trên báo in, báo điện tử chuyên mục làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình", "phòng, chống tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "sự kiện, bình luận", "sổ tay CTĐ, CTCT", "góc bạn đọc"… Trong đó có nhiều bài viết sắc sảo, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, có nhiều tác phẩm đạt giải báo chí Trung ương, địa phương. Đồng thời, tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, LLVT Quân khu; kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, gương người tốt, việc tốt…, góp phần đấu tranh, phản bác các âm mưu, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Trình độ nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ của thành viên Lực lượng 47 từng bước được nâng lên; việc tiếp nhận thông tin chỉ đạo từ cấp trên được duy trì chặt chẽ, kịp thời hiệu quả, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động trong tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu những năm qua...

Quang cảnh Hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã nhấn mạnh, làm rõ những ưu, khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Lực lương 47 Quân khu và các cơ quan, đơn vị; rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; trao đổi những kinh nghiệm, mô hình hay, đề xuất nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Hội nghị được lắng nghe ý kiến của đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế chia sẻ về kết quả, biện pháp, cách làm hay của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, nhất là kinh nghiệm đánh sập một số trang web, tài khoản xấu độc; đặc biệt là ý kiến của đại biểu Lữ đoàn 1, Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm, chia sẻ nhiều biện pháp trong thiết lập, duy trì tài khoản đấu tranh, cách thức đấu tranh có hiệu quả trên không gian mạng…

Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần phát biểu tại Hội nghị.
Đại biểu dự Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chính ủy Quân khu biểu dương cấp ủy các cấp, Lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả hoạt động đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Tiêu biểu có Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Báo - Truyền hình Quân khu, Sư đoàn 968, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Lữ đoàn 414, Lữ đoàn 80, Đoàn KT-QP 337.

Đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế.
Đại biểu dự Hội nghị.
Đại biểu Lữ đoàn 1, Bộ Tư lệnh 86 phát biểu tại Hội nghị.

Nêu rõ đặc điểm tình hình thời gian tới, thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình biển Đông có nhiều diễn biến căng thẳng, phức tạp; là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, trọng tâm là bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Trên địa bàn Quân khu, các thế lực phản động, thù địch lực lượng chống đối chính trị, phần tử cực đoan gia tăng hoạt động chống phá… Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 47 của TCCT thời gian tới, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 47; nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, cách thức đấu tranh. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 35 của các địa phương để cung cấp thông tin, định hướng biện pháp đấu tranh, dư luận trên địa bàn khi có vụ việc xảy ra.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì và kết luận Hội nghị.

Đồng chí lưu ý cần nắm chắc, quản lý chặt chẽ tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, chiến sĩ và dư luận Nhân dân để dự báo, tham mưu, chỉ đạo, đấu tranh chính xác, có hiệu quả. Phải nắm vững phương châm lấy "xây để chống", lấy "cái đẹp, dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực, cái tốt đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực". Thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; không sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Đồng chí yêu cầu cần phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu, tạo thành lá chắn vững chắc, vô hiệu hóa hoạt động chống phá trên không gian mạng. Đề nghị Bộ Tư lệnh 86 quan tâm giup đỡ, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng khai thác công nghệ thông tin cho lực lượng nòng cốt của Quân khu; các cơ quan, đơn vị quan tâm bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất, trang bị cho Lực lượng 47; định kỳ sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoạt động tích cực, có hiệu quả.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền đấu tranh trên không gian mạng. Báo - Truyền hình Quân khu 4 vinh dự là 1 trong 10 tập thể được Quân khu tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết