Sư đoàn 324 đa dạng hình thức, tích cực giáo dục pháp luật cho bộ đội

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ, thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 324 Quân khu 4 đã tích cực, chủ động đề ra nhiều biện pháp làm tốt công tác giáo dục pháp luật cho bộ đội.

Video liên quan
Xem nhiều