TIẾP SỨC CHO EM HOC CHỮ BÁC HỒ

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình đã có nhiều việc làm tốt, mô hình hay, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Mô hình "Bũa cơm cho em" nhằm tiếp sức cho con em đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, vất vả học cái chữ Bác Hồ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy là mô hình tiêu biểu.

Video liên quan
Xem nhiều