A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Tạo chuyển biến từ xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” trong Đảng bộ Quân khu 4

Bài 2: Triển khai đồng bộ, thực hiện quyết liệt

Từ khi Chỉ thị 184-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 về xây dựng Chi bộ “3 tốt, 3 không” (gọi tắt là Chỉ thị 184) được ban hành, phóng viên Báo Quân khu 4 đã có nhiều chuyến công tác để tìm hiểu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ở các Đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Quân khu và Đảng bộ Quân sự các tỉnh thuộc Quân khu 4. Qua trực tiếp tiếp xúc trao đổi với bí thư, cấp ủy ở nhiều loại hình tổ chức cơ sở Đảng, nhất là nơi còn có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn đều đồng nhất ý kiến: Việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, xóa chi bộ yếu kém trong công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tuy nhiên còn có những vướng mắc trong cách nghĩ, cánh làm, vì thế hiệu quả không cao. Chỉ thị 184 ra đời đã bám sát yêu cầu thực tiễn, định hướng “trúng” những điều mà cơ sở đang cần. Vấn đề cấp thiết là từng cấp ủy phải có biện pháp, cách thức phù hợp để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị một cách sát, đúng, hướng tới mục tiêu xây dựng chi bộ theo tiêu chuẩn “3 tốt, 3 không”.

Bài 1: Nhìn thẳng vào sự thật để nhận diện, đánh giá đúng

Triển khai đồng bộ, tạo phong trào, quyết liệt vào cuộc

Để Chỉ thị 184 đi vào cuộc sống, vừa đáp ứng được yêu cầu trước mắt là từng bước khắc phục, hướng tới giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, xóa chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời tạo cơ sở để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ một cách bền vững, Cục Chính trị Quân khu 4 đã ban hành Công văn số 1949/CCT-ToC về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 184. Cùng với việc xác định nội dung, biện pháp và yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện một cách triệt để, quyết liệt, trong đó các Đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận phải chỉ đạo phát động làm cho việc xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” trở thành phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, huy động sự vào cuộc của mọi tổ chức, mọi cán bộ, chiến sĩ. Đây là nét mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và quá trình thực hiện đã chứng minh tính đúng đắn, sự thành công, khi công tác xây dựng chi bộ luôn có sự đồng hành tích cực, thực chất của mọi lực lượng. Biểu hiện rõ nhất là có nhiều đảng bộ (nhất là ở các đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tỷ lệ quần chúng cao), thông qua ý kiến đóng góp phê bình thẳng thắn và sự giám sát của quần chúng, của những người ngoài Đảng đã giúp cấp ủy thấy rõ “gốc rễ” của hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa.

Giáo dực truyền thống cho bộ đội ở Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206.

 

Trên cơ sở Chỉ thị 184, hướng dẫn của Cục Chính trị, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã bám sát tình hình, kết hợp với chắt lọc, cụ thể hóa các nội dung, yêu cầu xây dựng chi bộ theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng (tập trung vào Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị); hướng dẫn của Tổng cục Chính trị; nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Quân khu... để ban hành chỉ thị, nghị quyết, xác định lộ trình, giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”.

Qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy rằng, chỉ thị về thực hiện Chỉ thị 184 của các cấp ủy đều rất ngắn gọn, súc tích, tuy vậy để dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp mọi đối tượng, cấp ủy các cấp tiếp tục chắt lọc, cô đọng nội dung và sử dụng đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến rộng khắp, thường xuyên đến mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Khi mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã nắm, hiểu được ý nghĩa, tính cấp thiết, nội dung, tiêu chuẩn xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, cấp ủy phổ biến chương trình, kế hoạch; từng cá nhân phổ biến cam kết thực hiện Chỉ thị 184 để quần chúng đóng góp ý kiến và làm cơ sở “giám sát”. 

Theo giới thiệu của các bí thư, cấp ủy mà chúng tôi tiếp xúc, thì việc phổ biến chương trình, kế hoạch của cấp ủy; cam kết của cá nhân, sau khi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã nắm chắc nội dung, đảm bảo cho chương trình, kế hoạch, cam kết sát hơn, khả thi hơn, hiệu quả hơn.

Thực tế, sau khi có ý kiến đóng góp của quần chúng, phần lớn chương trình, cam kết đều có sự bổ sung, điều chỉnh, nhất là các biểu hiện tiềm ẩn dẫn tới yếu kém được phát hiện, xác minh ở một số chi bộ, đảng viên. Mặt khác, cách làm này, thể hiện sự tôn trọng, huy động sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của quần chúng, yếu tố cực kỳ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vì có thêm nhiều “tai, mắt, lời nói” của quần chúng thì mọi cái xấu sẽ được công khai và như vậy bệnh thành tích, bao che, dấu giếm khuyết điểm... sẽ không còn đất sống. Đến các cơ quan, đơn vị, chúng tôi thấy trong cuốn sổ ghi chép của nhiều chiến sĩ, nội dung đóng góp ý kiến, đề xuất về thực hiện Chỉ thị 184 với cấp ủy, chi bộ, đảng viên được thể hiện thường xuyên, đều đặn hàng tháng. Với cách làm này, có nhiều đơn vị như Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, các lữ đoàn binh chủng... đã nhận được hàng trăm lượt ý kiến của quần chúng trong quá trình thực hiện Chỉ thị 184. Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 968 đúc rút kinh nghiệm: “Để mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nắm chắc, hiểu sâu Chỉ thị 184, công tác tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, nội dung phải hết sức cô đọng, định hướng phải rõ ràng, tập trung dự báo, cách xử lý cái mới nảy sinh... tác động, ảnh hưởng đến công tác xây dựng chi bộ, qua đó chuyển thành ý thức tự giác, tích cực phát hiện, đóng góp ý kiến với cấp ủy, chi bộ của mọi quần chúng”.
Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 184, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo một cách thường xuyên, quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết 232-NQ/ĐU, ngày 27/5/2013 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 về “Tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, củng cố xây dựng đạo đức, lối sống trong lực lượng vũ trang Quân khu”; các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân khu về tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật… Đặc biệt, trước tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật trong Lực lượng vũ trang Quân khu diễn biến phức tạp, năm 2018, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn Quân đội. Hội nghị đã chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém và xác định giải pháp, mục tiêu giảm dần đi đến chấm dứt các vụ việc nghiêm trọng; các vụ việc thông thường dưới 0,2 %. Với sự vào cuộc quyết liệt, rốt ráo của cấp ủy đảng các cấp, nhận thức sâu sắc, đồng lòng của mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, việc thực hiện Chỉ thị 184 đã thực sự tạo nên phong trào thi đua xây dựng Đảng rộng khắp, thường trực trong Lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Yếu đâu, khắc phục đó

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trên thao trường ở Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.

 

Thực trạng trước lúc Chỉ thị 184 được ban hành, tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ ở Sư đoàn 324 chiếm tới 1,07%. Đây là tỷ lệ đáng báo động, tác động, ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ. Khi Chỉ thị 184 được ban hành, Đảng ủy Sư đoàn đã kiểm điểm, đối chiếu và nhận thấy, có lúc, có nơi cấp ủy cấp trên còn buông lỏng, thiếu sâu sát với hoạt động của chi bộ. Biểu hiện cụ thể là thiếu kiểm tra, thẩm định dự thảo nghị quyết chi bộ hàng tháng nên vẫn còn hiện tượng sao chép, chủ trương, biện pháp chung chung, dàn trải; việc dự sinh hoạt đối thoại của cấp ủy cấp trên với chi bộ chưa thường xuyên liên tục nên nắm không chắc, không sâu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên... Để khắc phục các biểu hiện đó, một trong những biện pháp quan trọng mà Đảng ủy Sư đoàn tập trung, quyết liệt thực hiện là gắn trách nhiệm và phát huy vai trò nêu gương của bí thư, cấp ủy, trong đó, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy gương mẫu nhận đảm nhiệm theo dõi, giúp đỡ “vực dậy” chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, chi bộ tiềm ẩn nhiều vấn đề dẫn tới yếu kém... Định kỳ hàng quý, trong sinh hoạt Đảng ủy, các Đảng ủy viên phải báo cáo mức độ tiến bộ, các vấn đề tác động, ảnh hưởng và biện pháp, giải pháp xử lý của chi bộ do mình phụ trách. Nếu có những vấn đề nổi cộm Đảng ủy sư đoàn tập trung xử lý kiên quyết, dứt điểm. Cách làm này đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể: Năm 2018 tỉ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là 0,80%, năm 2019 chỉ còn 0,35%, năm 2020 toàn Đảng bộ Sư đoàn chỉ có 1 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ do vi phạm kỷ luật ở Trường Sĩ quan Chính trị vừa chuyển.

Thực hiện Chỉ thị 184, một trong những biện pháp mà Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là mạnh dạn lấy các chi bộ yếu kém làm điểm. Năm 2016, Chi bộ Ban Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Quân sự huyện Can Lộc xếp loại yếu kém. Nguyên nhân là do cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, pháp luật. Khi được lấy làm điểm để xây dựng Chi bộ “3 tốt, 3 không”, cùng với việc bố trí, kiện toàn tổ chức, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Đảng ủy Quân sự huyện Can Lộc đã tiến hành các bước động viên, nắm bắt tư tưởng và thấy rằng các đảng viên trong chi bộ rất phấn khởi, tin tưởng, mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đóng góp nhiều ý kiến chân tình, thẳng thắn nhằm bổ sung, hoàn chỉnh quy chế lãnh đạo, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, chi bộ; cam kết của cá nhân phù hợp với Chỉ thị 184 và xác định rõ thời gian khắc phục, sửa chữa. Đặc biệt, chi bộ hết sức coi trọng việc giữ gìn mối liên hệ mật thiết với cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân nơi đảng viên cư trú, nơi địa bàn đảng viên được phân công đảm nhiệm, để trao đổi, nắm tình hình... Vì vậy, từ khi thực hiện Chỉ thị 184 đến nay, Chi bộ  Ban Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Quân sự huyện Can Lộc không có đảng viên vi phạm kỷ luật, từ năm 2018 đến nay chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; riêng năm 2020, đơn vị đã được đề nghị trên tặng danh hiện Đơn vị tiên tiến.

Cụ thể hóa Chỉ thị 184, Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật ban hành Chỉ thị 502-CT/ĐU về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 502, căn cứ vào kết quả phân loại tổ chức đảng, đảng viên 6 tháng, hàng năm, Đảng ủy Cục Kỹ thuật chỉ đạo Phòng Chính trị tiếp tục có các chỉ thị nhằm yêu cầu, định hướng xóa chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, chi bộ yếu kém. Sau một thời gian thực hiện Chỉ thị 184, kết quả bình xét, phân loại tổ chức đảng vẫn còn chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Phòng Chính trị Cục Kỹ thuật đã có Công văn số 739-CKT/CT, yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ tăng cường thực hiện Chỉ thị 184, Chỉ thị 502, trong đó chỉ rõ Đảng ủy Kho K1 phải tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu...

Thực hiện yêu cầu của Phòng Chính trị, Đảng ủy Kho K1 đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận thấy nguyên nhân dẫn đến yếu kém là do phần lớn đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ là cán bộ chuyên môn kiêm nhiệm, chưa được đào tạo cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị, nhưng trách nhiệm quan tâm bồi dưỡng của Đảng ủy chưa thường xuyên và một số bí thư, cấp ủy chưa tích cực tự học, tự rèn. Do vậy, năng lực lãnh đạo toàn diện có mặt còn hạn chế, nhất là việc chuẩn bị dự thảo nghị quyết, lãnh đạo, tổ chức điều hành sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát còn nhiều lúng túng. Các buổi sinh hoạt chi bộ nặng về tính hình thức, chất lượng, hiệu quả không cao.

Với phương châm “yếu ở đâu xoáy sâu khắc phục ở đó”, Đảng ủy Kho K1 đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các cấp ủy viên nắm chắc hướng dẫn, quy định của trên về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, kết hợp giữa tập huấn với xây dựng các mô hình điểm, tổ chức “làm mẫu” những vấn đề mới, khắc phục những nội dung còn yếu để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Theo đó, Đảng ủy Kho K1 đã xây dựng Chi bộ Kho đạn Hải Vân trở thành điểm “làm mẫu” về công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở xây dựng điểm, Đảng ủy tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, tập trung khắc phục có hiệu quả các khuyết điểm tồn tại trước đây, tạo bước chuyển biến toàn diện, vững chắc để các chi bộ khác học tập.

Đối với Đảng bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 184, đơn vị đã chọn khâu đột phá từ xây dựng đội ngũ đảng viên với chủ trương “Đảng viên tốt sẽ có chi bộ mạnh”. Hiện thực hóa chủ trương đó, Đảng bộ Đoàn KT-QP 92 triển khai mô hình “Chi bộ 3 tốt, đảng viên nêu gương” ở Chi bộ Đội sản xuất 3 nhằm phát huy tối đa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên để nhân rộng trong toàn Đảng bộ... Theo Đại tá Nguyễn Trọng Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP 92 lý giải thì đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn rộng, cán bộ, đảng viên thường xuyên phân tán, xa sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp trên nên tính tự giác trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật luôn được đặt lên hàng đầu. Từ khi mô hình “Chi bộ 3 tốt, đảng viên nêu gương” được triển khai đã mang lại hiệu quả rõ nét đối với Chi bộ Đội Sản xuất 3. Minh chứng là, công tác tuyên truyền bảo vệ rừng vốn dĩ rất khó khăn, nhưng với tinh thần “Tất cả vì nhiệm vụ đơn vị, đặt lợi ích của tập thể, của Nhân dân lên trên hết”, nhiều năm qua, địa bàn đội quản lý không xảy ra các vụ đốt, phá rừng, mặt khác, nhiều dự án trồng rừng được Nhân dân nhiệt tình tham gia khi họ thấy rõ lợi ích của việc trồng rừng. Từ đơn vị chỉ ở mức trung bình trong phong trào thi đua, nhờ phát huy tốt vai trò của đảng viên, đến nay Đội Sản xuất 3 đã vươn lên dẫn đầu phong trào thi đua của Đoàn.

Mỗi Đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Quân khu đều triển khai thực hiện Chỉ thị 184 một cách đồng bộ, quyết liệt. Trong đó, điều dễ nhận thấy nhất là căn cứ vào định hướng nội dung, biện pháp xây dựng Chi bộ “3 tố, 3 không” của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, cấp ủy đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khâu yếu, mặt yếu với phương châm “yếu đâu, khắc phục đó”; quá trình xóa yếu luôn coi trọng nhân lên cái tốt, làm chuyển biến mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân khu.

Bài 3: Nhân lên hiệu quả “đẩy khá, xóa yếu”

Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN


Tác giả: Nhóm phóng viên
Nguồn: Báo Quân khu 4
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội