A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Quân khu 4, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Sáng ngày 29/11/2022, Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đảng ủy viên Quân khu; lãnh đạo các tỉnh và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; các đồng chí Đảng ủy viên Quân khu và lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường và Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu.

    Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW8 (khóa XI). Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa luôn được Đảng ủy Quân khu và cấp ủy các cấp, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 94,5% trở lên. 

Chủ động phối hợp với 06 tỉnh triển khai chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng – an ninh (QP-AN); Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) với tăng cường QP-AN; chuẩn bị đầy đủ các mặt để động viên quốc phòng cho khu vực phòng thủ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng LLVT Quân khu 4 vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng trung thành, tin cậy bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu dự Hội nghị

  

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên để lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Quân đội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh Nhân dân (ANND), xây dựng KVPT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH trong thời bình, sẵn sàng huy động khi có chiến tranh xảy ra; Chủ động, triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh giáo dục quốc phòng anh ninh (QP&AN) cho các đối tượng; Chỉ đạo các Đoàn Kinh tế Quốc phòng (KTQP) phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch bố trí dân cư trong các vùng dự án, củng cố thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ (KVPT); xây dựng cơ sở kinh tế-chính trị-xã hội tạo sức mạnh tổng hợp trên các địa bàn trọng yếu, địa bàn khó khăn.

Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị ngày càng đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo cho các đối tượng. Tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu (CH-TM) Quân khu; diễn tập chống khủng bố; chỉ đạo diễn tập KVPT cấp tỉnh, huyện; diễn tập phòng thủ dân sự cấp tỉnh; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và diễn tập chỉ huy cơ quan (CH-CQ) các cấp có nhiều đổi mới về quy mô, nội dung, hình thức, phương pháp sát thực tế đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; Chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe bộ đội; tham gia nhiệm vụ phòng chống Covid-19 đạt kết quả tốt, làm sáng lên phẩm chất ‘‘Bộ Đội Cụ Hồ’’ trong thời bình; bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị cho các nhiệm vụ của LLVT Quân khu; làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu chất lượng ngày càng được nâng cao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) có số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng cao, tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt trên 30%. Nâng cao chất lượng huấn luyện và hoạt động của DQTV, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, dịch bệnh ở địa bàn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

     Chỉ đạo các địa phương, đơn vị có chung đường biên giới thường xuyên hội đàm, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, quản lý bảo vệ đường biên, cột mốc; tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần củng cố, nâng cao tình đoàn kết, hữu nghị vĩ đại, truyền thống đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào.  LLVT Quân khu đã vận động đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" trên 38 tỷ đồng; xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, đồ dùng sinh hoạt, công cụ sản xuất cho đối tượng chính sách trị giá trên 4 tỷ đồng; phụng dưỡng 647 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao thưởng tại Hội nghị

     

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân về nhiệm vụ QS-QP, về xây dựng KVPT, bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống  nhân dân; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường; chất lượng, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT từng bước được nâng lên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại Hội nghị, Đảng ủy Quân khu đã tặng bằng khen cho 24 tập thể và 20 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Thời gian tới, Đảng ủy Quân khu 4 tiếp tục lãnh đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân; kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Chủ động làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT Quân khu; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội