A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quan điểm của Bác Hồ về vấn đề phê bình

“Tất cả mọi người đều phải trông thấy ai sai thì phê bình. Phê bình để sửa chữa, để tiến bộ. Không phê bình là tự làm mất quyền dân chủ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm 35 năm 
Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Là lời dạy của Bác Hồ đối với các chiến sĩ thi đua công nông binh trong bối cảnh các ngành, các giới, các lĩnh vực công tác hăng hái thi đua lập nhiều thành tích vì mục tiêu đánh thắng thực dân Pháp xâm lược. Trong đó, chiến sĩ đánh giặc trên chiến trường phải cùng với các ngành thi đua giết giặc, phải quý trọng, gìn giữ từng hạt gạo, hạt muối, từng viên đạn; công nhân phải tiết kiệm nguyên vật liệu, không được hoang phí. Chính phủ và đoàn thể hết sức chống bệnh quan liêu, chống tham ô, lãng phí. Muốn vậy, phải thực hiện tự phê bình và phê bình để sửa chữa khuyết điểm, để đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong thi đua và để phát huy quyền dân chủ của mỗi người. 

Phương pháp và tinh thần tự phê bình theo tư tưởng của Bác đã trở thành nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng và trong bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ta khẳng định: Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, là thước đo trình độ sinh hoạt dân chủ trong Đảng và là ý thức trách nhiệm của Đảng với Nhân dân; là vấn đề vừa cơ bản, vừa lâu dài; vừa là những yêu cầu trước mắt của công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, của quá trình đổi mới và cải cách bộ máy hành chính, đổi mới cung cách làm việc của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh, thực sự của dân, do dân, vì dân, hướng tới thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp trong toàn quân phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình thông qua việc duy trì nền nếp và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp, của các tổ chức đoàn thể và quần chúng Nhân dân. Tiến hành tự phê bình và phê bình từ trong cấp ủy ra ngoài đảng bộ, đơn vị; mở rộng dân chủ và phát huy quyền, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia phê bình cho cấp ủy, các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, cán bộ chủ trì, chủ chốt để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên… hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

BÁO QUÂN KHU 4


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội