A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân đội ta là Quân đội Nhân dân

"Quân đội ta là Quân đội Nhân dân. Chiến tranh của ta là chiến tranh Nhân dân. Quân đội phải gắn chặt với dân"

Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Quân đội được thể hiện trong phiên bế mạc Hội nghị Bộ Chính trị, ngày 25 tháng 2 năm 1960. Sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (1960) đã thành công tốt đẹp; công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Nhân dân ta ở miền Bắc đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần đảm bảo cho đấu tranh chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong đó có sự đóng góp đáng kể của Quân đội ta.

Lời căn dặn “Quân đội ta là Quân đội Nhân dân. Chiến tranh của ta là chiến tranh Nhân dân. Quân đội phải gắn chặt với dân” không chỉ khẳng định bản chất giai cấp, tính dân tộc, tính Nhân dân của Quân đội ta mà còn thể hiện sâu sắc mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa Quân đội với Nhân dân. Đồng thời, khẳng định tính chất chiến tranh của ta là chiến tranh Nhân dân, chiến tranh chính nghĩa, bảo vệ Tổ quốc. Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là Quân đội của dân, do dân, vì dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập chủ quyền, chế độ xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sản và quyền làm chủ của Nhân dân. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, trải qua hơn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công vang dội, đánh thắng hai đế quốc xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Chính là hiện thực hóa tư tưởng chỉ đạo “chiến tranh của ta là chiến tranh Nhân dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày nay, nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức, những tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường; sự chống phá của các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hoà bình” với những thủ đoạn hết sức thâm độc nhằm chia rẽ Quân đội với Nhân dân, song lời căn dặn “Quân đội ta là Quân đội Nhân dân. Chiến tranh của ta là chiến tranh Nhân dân. Quân đội phải gắn chặt với dân” vẫn còn nguyên giá trị. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, giá trị lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết quân dân, kính trọng Nhân dân, giúp đỡ Nhân dân, phục vụ Nhân dân... là những việc làm thiết thực để củng cố, tăng cường mối quan hệ quân dân, nhân tố quan trọng đảm bảo cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

BÁO QUÂN KHU 4


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội