A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân đội tích cực triển khai hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật

10 năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn tích cực triển khai hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng ý thức học tập, công tác theo pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, toàn quân thực hiện nghiêm kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong quân đội năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 4816/QĐ-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gắn với tuyên truyền, định hướng nhận thức về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, trọng tâm là lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đánh giá 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”; đồng thời, giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, chấp hành pháp luật, kỷ luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật, kỷ luật…

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, từ ngày 21/10 đến 21/11/2022, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân sôi nổi tổ chức các hoạt động. Trọng tâm, cấp Bộ Quốc phòng tổ chức các hoạt động tọa đàm trên phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng phim tài liệu; tổ chức các hoạt động trọng tâm làm điểm PBGDPL bằng hình thức sân khấu hóa...

Các cơ quan, đơn vị tăng cường các hoạt động PBGDPL trên các phương tiện thông tin; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức quần chúng tại địa phương nơi đơn vị đóng quân tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong 2 tuần cao điểm từ ngày 1/11 đến 14/11/2022.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, công tác tuyên truyền, PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng trong toàn quân. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn thực hiện tốt công tác này bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; làm giảm thiểu các vụ vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng và cán bộ, đảng viên cùng tham gia thực hiện; trong đó, đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ của các cơ quan Tư pháp, Thanh tra, Pháp chế, cơ quan Thi hành pháp luật đóng vai trò nòng cốt.

Nội dung phổ biến, tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị và đối tượng quản lý; hình thức đa dạng, phong phú, luôn được đổi mới, cập nhật tình hình thực tiễn nên có tính giáo dục, thuyết phục cao. Nền nếp, chế độ, quy định công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất là Ngày Pháp luật, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần... được thực hiện khoa học, thống nhất trong toàn quân.

Đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy pháp luật, phóng viên, biên tập viên pháp luật... không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng, có trình độ hiểu biết về pháp luật, kỷ luật và phương pháp sư phạm.

Qua 10 năm quán triệt, tích cực hưởng ứng, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang thẩm thấu trong đời sống mỗi quân nhân, trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, ngày hội của toàn dân, đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và chiến sĩ.

Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho quân và dân

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức các hoạt động hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 gắn với thực hiện Ngày Pháp luật trong quân đội. Chủ đề của Ngày Pháp luật trong quân đội năm 2022 là: “Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Những ngày qua, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức sôi nổi trong toàn quân. Công tác tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện trong bối cảnh công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ; hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật về quân sự, quốc phòng nói riêng đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện. Trong khi đó, nhiệm vụ xây dựng Quân đội đặt ra yêu cầu ngày càng cao; đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, đòi hỏi công tác tuyên truyền, PBGDPL phải đổi mới.

Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần chủ trì giao nhiệm vụ hội thi "Mỗi ngày một điều luật".

 

Cục Hậu cần Quân khu 4 hiện đang tổ chức Hội thi tìm hiểu “Mỗi ngày một điều luật” trên trang fanpage Cục Hậu cần. Chủ đề Hội thi năm nay là: “Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 4 cho biết, Hội thi nhằm hưởng ứng, thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, ý nghĩa Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022, gắn với mô hình “Ngày Pháp luật trong Quân đội”. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, thực hiện lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị và đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân. Theo Quy chế Hội thi, hằng ngày, sau khi Ban Tổ chức đăng video clip câu hỏi dự thi lên trang fanpage Cục Hậu cần, các đơn vị dự thi chia sẻ đường link về trang fanpage đơn vị mình; cán bộ, nhân viên, đơn vị kết nghĩa và người thân tham gia thi trên trang fanpage đơn vị. Mỗi tài khoản facebook chỉ được like, chia sẻ và trả lời đáp án 1 lần. Thời gian tham gia Hội thi trong 10 ngày (từ 01/11 đến 10/11/2022).

Nói về hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, Đại tá Trịnh Hùng Hiền, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 279, Đoàn Công binh Tháng Tám (thuộc Binh chủng Công binh) khẳng định, công tác PBGDPL của Lữ đoàn đạt hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường của bộ đội giảm dưới 0,2%, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…

Quân đội tích cực triển khai hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật  ảnh 1
Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân.

“Với vai trò là Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), hàng năm, Phòng Pháp chế BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với Cục Chính trị BĐBP, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình tuyên truyền, PBGDPL và triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới”, Thượng tá Trương Vũ Bình, Trưởng phòng Pháp chế BĐBP cho hay.

Đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo, các cơ quan, đơn vị trong Quân đội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương gắn công tác tuyên truyền, PBGDPL với việc nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự và đáp ứng nhu cầu giao lưu, tìm hiểu, trao đổi kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, hải đảo.

Đặc biệt, từ khi Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, các đơn vị BĐBP đã áp dụng nhiều mô hình, cách làm hay để Luật BPVN sớm đi vào cuộc sống của người dân vùng biên giới. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, vận động nhân dân chung tay cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Mục tiêu của công tác PBGDPL trong Quân đội là nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động kiến thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và tạo sự chuyển biến tích cực về môi trường pháp lý, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy trong toàn quân.

Thông qua đó, làm cho các văn bản pháp luật được quán triệt sâu sắc, đi vào cuộc sống và mọi hoạt động của bộ đội; văn hóa pháp luật trở thành nếp sống đẹp trong các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, nâng tầm nhận thức, trách nhiệm, hành vi, ứng xử của bộ đội trong các nhiệm vụ và các mối quan hệ công tác, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lam Hạnh

Theo Báo Pháp luật


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội