A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh niên Quân khu năm 2021

Trên cơ sở Quyết định số 967/QĐ-CT ngày 08/06/2021 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật trong thanh niên Quân đội năm 2021, ngày 20/7/2021, Cục Chính trị Quân khu ban hành Hướng dẫn số 2279/HD-CT về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật trong thanh niên Quân khu năm 2021. Báo Quân khu Bốn điện tử đăng tải những nội dung cơ bản của Hướng dẫn, trân trọng gửi tới các đồng chí và độc giả.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan trực tiếp đến thanh niên và nhiệm vụ đơn vị; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật và bảo đảm an toàn Quân đội.

Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, thông qua các hình thức sinh động, linh hoạt, sáng tạo, như: Hội thi, tọa đàm, trao đổi, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa…; lồng ghép với các kế hoạch, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) khác và các nội dung, hình thức giáo dục cơ bản, thường xuyên tại đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương tiện trực quan  trong tuyên truyền, giáo dục.

Tiết mục văn nghệ đặc sặc trong chương trình Tọa đàm Ngày pháp luật Việt Nam của Đoàn cơ sở Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, tháng 11 năm 2019.

Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở thực tiễn tình hình, nhiệm vụ tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thanh niên với chủ đề: “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội”. Nội dung sinh hoạt chuyên đề tập trung vào xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn trong học tập, rèn luyện, công tác; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, sai trái và các hành vi vi phạm kỷ luật; xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó cán binh, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng quân phiệt, chiến sĩ cũ bắt nạt chiến sĩ mới… 100% tổ chức Đoàn định kỳ rút kinh nghiệm về công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong sinh hoạt đoàn hoặc tổ chức rút kinh nghiệm đột xuất khi cần thiết.

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa ở Lữ đoàn Công binh 414.

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên và một số đối tượng khác với hình thức phù hợp, cả tập trung và không tập trung theo phân cấp, lồng ghép trong tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên hoặc tập huấn cán bộ, kết hợp các hoạt động bổ trợ như: Tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong nội bộ đơn vị. Nội dung tập trung vào công tác dự báo, nắm bắt, quản lý, định hướng, giải quyết tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận; cách thức xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình; công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nội bộ; kỹ năng tổ chức các hoạt động Công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh tổ chức thực hiện Cuộc vận động Ngày hội, Hội thi “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 với văn hóa giao thông” bằng hình thức trực tuyến, sân khấu hóa hoặc hình thức khác phù hợp với thực tiễn; tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, các cuộc thi, hội thi về an toàn giao thông, văn hóa giao thông do các cấp, các ngành và địa phương tổ chức. Thời gian thực hiện là thường xuyên, cao điểm vào tháng 11, các ngày nghỉ và dịp lễ, Tết.

Từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân khu tổ chức ít nhất 01 cuộc thi hoặc hội thi tìm hiểu pháp luật, kỷ luật bằng hình thức sân khấu hóa, trực tuyến, hoặc hình thức khác phù hợp với thực tiễn đơn vị; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức cho 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia các cuộc thi, hội thi do Cục Chính trị Quân khu, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn và các địa phương phát động.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh trao đổi kiến thức pháp luật, tháng 6 năm 2020.

Cấp Quân khu tổ chức Cuộc thi viết tiểu phẩm pháp luật với Chủ đề: “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật”. Nội dung tập trung tuyên truyền những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của thanh niên Quân đội trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng chính quy, bảo đảm an toàn và thực hiện công tác PBGDPL cho thanh niên; phản ánh, phê phán, đấu tranh với những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, tiêu cực, sai trái và các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; định hướng nhận thức, hành vi đúng đắn, truyền tải thông điệp nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật trong tuổi trẻ LLVT Quân khu. Đối tượng dự thi: Là các tổ chức đoàn, cán bộ, sĩ quan trẻ, cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên, đoàn viên, thanh niên trong toàn Quân khu. Khuyến khích các tập thể, cá nhân trong và ngoài Quân đội tham gia. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể dự thi nhiều tác phẩm. Thời hạn nhận tiểu phẩm dự thi: Từ ngày 20/8 đến hết ngày 20/9/2021.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu chỉ đạo, tổ chức phát động, tổng kết, trao giải Cuộc thi ở cấp mình và lựa chọn những tác phẩm có chất lượng tốt nhất tham gia thi cấp Quân khu, số lượng cụ thể như sau:  Sư đoàn 324: Tối thiểu 05 tác phẩm; Sư đoàn 968: Tối thiểu 03 tác phẩm;  05 Lữ đoàn và 06 tỉnh: Tối thiểu 02 tác phẩm; các cơ quan, đơn vị còn lại: Tối thiểu 01 tác phẩm.

Tọa đàm "Nói không với thuốc lá" ở Đoàn cơ sở Trung đoàn 1, Sư đoàn 324.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường thông tin, phối hợp tuyên truyền về kết quả, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh niên; gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật, kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh nội bộ, cổng thông tin điện tử, bản tin của đơn vị; coi trọng đăng tin, bài trên Bản tin Pháp luật của Hội đồng Phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng, Báo Quân khu Bốn, Fanpage Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4, “Ngôi Sao Quyết Thắng”...

Tăng cường tổ chức các phong trào thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn. Căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức đoàn phát động, thực hiện các đợt thi đua đột kích (cao điểm) về chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn trong thanh niên. Quá trình thực hiện cần tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm tự giác tham gia phong trào cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; coi trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần và giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, kết nghĩa, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ; kịp thời rút kinh nghiệm, sơ, tổng kết các phong trào.

Tiếp tục (tổ chức phát động đối với các cơ quan, đơn vị chưa phát động) và đẩy mạnh phong trào thi đua: “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 nói không với thuốc lá”. 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên đang hút thuốc lá tự giác bỏ thuốc lá, cán bộ đoàn phải nêu gương trong thực hiện; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, bảo đảm không có hiện tượng tàng trữ, sử dụng thuốc lá; 100% đơn vị không bán thuốc lá ở căng tin; không dùng thuốc lá khi tiếp khách, liên hoan của cơ quan, đơn vị. Kiên quyết xử lý những cá nhân cố tình vi phạm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhất là hút thuốc lá tại khu vực Sở chỉ huy, nơi làm việc, hút thuốc lá tại địa điểm công cộng, địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá...  100% tổ chức đoàn và cán bộ, ĐVTN có đăng ký quyết tâm hoàn thành tốt nội dung cam kết gắn với các tiêu chí trong PTTĐ thực hiện văn hóa công sở và mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp PTTĐ đợt 3 năm 2021. Lấy việc không hút thuốc là một tiêu chí trong bình xét thi đua, khen thưởng, phân tích, đánh giá, xếp loại tổ chức đoàn và cán bộ, đoàn viên thanh niên hằng năm. Các chi đoàn tổ chức diễn đàn thanh niên về việc không hút thuốc lá với chủ đề “Hãy nói không, không nói khó, không nói có mà không bỏ”.

Trưng bày, giới thiệu sách Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 ở Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19.

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức đoàn các cấp phối hợp với các tổ chức quần chúng trong đơn vị, tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của đơn vị và địa phương; đổi mới nội dung, hình thức phối hợp, hoạt động, bảo đảm sát với tình hình, nhiệm vụ đơn vị và địa phương, đạt hiệu quả thiết thực; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị và địa bàn an toàn.

Tiếp tục phổ biến, nhân rộng những mô hình thiết thực, hiệu quả như: “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật, pháp luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án, mỗi tuần một điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tháng, tuần điều lệnh”, “Tự giác, tự quản, tự rèn”, “Chi đoàn không có thanh niên đào, bỏ ngũ”, chi đoàn “Một tốt, hai không, ba rèn luyện”, “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá”... Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đoàn duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất 01 mô hình PBGDPL cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

 T chức biên soạn, phát hành các tài liệu về pháp luật, kỷ luật (chuyên đề, kỷ yếu, sổ tay, tình huống, tiểu phẩm, câu chuyện, tranh cổ động, pano, vedeo clip…) theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đối tượng thanh niên và thực tiễn cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL cho thanh niên đối với tổ chức đoàn thuộc quyền theo kế hoạch riêng hoặc lồng ghép với hoạt động kiểm tra khác. 100% tổ chức cơ sở đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác PBGDPL cho thanh niên.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết