Chương trình Truyền hình LLVT Quân khu 4 kỳ 1 tháng 4 năm 2021

Kính chào quý vị và các đồng chí! Mời quý vị và các đồng chí theo dõi Chương trình Truyền hình LLVT Quân khu 4 kỳ 1 tháng 4 năm 2021. Chương trình kỳ này có các nội dung chính sau:

  • Quân khu 4: Đấu tranh hiệu quả trên không gian mạng.
  • Chiến sĩ mới Sư đoàn 324 thi đua huấn luyện giỏi.
  • Ghi nhận từ các hội thi điểm về Pháp luật Dân quân tự vệ.
Video liên quan
Xem nhiều