Chương trình Truyền hình Quân khu 4 kỳ 2 tháng 8 năm 2020

Chương trình Truyền hình Quân khu 4 kỳ 2 tháng 8 năm 2020 có các nội dung chính sau:
- Quân khu 4: Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19.
- Lữ đoàn vận tải Thủy 873, Quân khu 4: Huấn luyện nâng cao khả năng cứu hộ, cứu nạn.
- Kho K2, Cục Kỹ thuật: Bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật chất lượng, an toàn.

Video liên quan
Xem nhiều