Chương trình Truyền hình Quân khu 4 ngày 17-5-2021

Nội dung chính chương trình Truyền hình LLVT Quân khu 4:
              - Quân khu 4 hỗ trợ Quân đội nhân dân Lào trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19
               - Lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẵn sàng cho ngày bầu cử.
              -  Quân dân chung sức chống dịch Covid-19.

Video liên quan
Xem nhiều